De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecologisch functioneren van Nederlandse sloten PLONS Ecologisch functioneren van Nederlandse sloten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecologisch functioneren van Nederlandse sloten PLONS Ecologisch functioneren van Nederlandse sloten."— Transcript van de presentatie:

1 Ecologisch functioneren van Nederlandse sloten PLONS Ecologisch functioneren van Nederlandse sloten

2 PLONS 1.Opening 2.Stand van zaken tav financiering 3.Het Tweeluik Plons 4.Beschikbare gegevens en selectie locaties 5. Mogelijke participatie waterbeheerders 6. Website 7. Hoe gaan we verder? 8.Rondvraag 9.Sluiting

3 PLONS 1.Opening 2.Stand van zaken tav financiering 3.Het Tweeluik Plons 4.Beschikbare gegevens en selectie locaties 5. Mogelijke participatie waterbeheerders 6. Website 7. Hoe gaan we verder? 8.Rondvraag 9.Sluiting

4 PLONS 1.Opening 2.Stand van zaken tav financiering 3.Het Tweeluik Plons 4.Beschikbare gegevens en selectie locaties 5. Mogelijke participatie waterbeheerders 6.Website 7.Hoe gaan we verder? 8.Rondvraag 9.Sluiting

5 TWEELUIK PLONS

6

7 Onderzoeksmethoden Analyse bestaande gegevens Veldmonitoring Grootschalig veldexperiment Laboratorium experimenten Modelleren

8 TWEELUIK PLONS MethodeOnderzoeksvragen Project ZelfreinigingProject Beheer Analyse bestaande gegevensWat is de geografische spreiding van nutriëntengehalten? Wat zijn daar mogelijke verklarende factoren voor? Zijn de 3 vegetatietypen herkenbaar? Welke factoren zijn onderscheidend? Kwantificering van de onderscheidende factoren. Relatieve belang schonen en baggeren? Relatie diversiteit macrofyten-macrofauna Veldmonitoring  100 sloten die vooral verschillen in nutriëntengehalten en in het gevoerde onderhoud en beheer  Selectie sloten in samenspraak met regionale beheerders Hoe groot is de zelfreiniging bij de 3 vegetatietypen? Welke factoren zijn van invloed op zelfreiniging? Belang van vegetatie, perifyton, macrofauna bij zelfreiniging? Schoningsperiode en de -frequentie afhankelijk van de voedselrijkdom van het systeem? Zijn de baggerfrequentie en –methode afhankelijk van de voedselrijkdom van het systeem? Zijn sloten die verschillen in voedselrijkdom en in gevoerd beheer, verschillend qua vegetatietypen? Leiden verschillen in gevoerd beheer tot andere vegetatietypen in systemen met vergelijkbare voedselrijkdom? Grootschalig veldexperiment  Min 2 gebieden verschillend in voedselrijkdom (met voldoende replica’s ) verschillende vormen van onderhoud en beheer worden uitgevoerd  Monitoring vindt meerdere jaren plaats  Selectie in samenspraak met beheerders Verschilt de denitrificatie in nutriëntenarme sloten van die in –rijke sloten? Wat is de temporele variabiliteit (seizoensinvloed)? Heeft het gevoerde beheer effect op de denitrificatie? Wat is de gewenste frequentie van schonen voor een optimale biodiversiteit in nutriëntenarme systemen? Wat is de gewenste frequentie van schonen voor een optimale biodiversiteit in nutriëntenrijke systemen? Bij welke schoningsfrequentie gaat kroosdominantie over in dominantie van waterpest? Bij welke schoningsfrequentie gaat waterpest dominantie over in dominantie van andere ondergedoken waterplanten? Leidt frequenter verwijderen van kroos tot verminderde dominatie van kroos ten gunste van ondergedoken waterplanten? Laboratorium experimentenWat is de invloed van nutriëntengehalte en temperatuur op de denitrificatie? Wat is het effect van de vegetatie, de epifyten, de macrofauna en het perifyton op de denitrificatie? Zie grootschalig veldexperiment

9 PLONS 1.Opening 2.Stand van zaken tav financiering 3.Het Tweeluik Plons 4.Beschikbare gegevens en selectie locaties 5. Mogelijke participatie waterbeheerders 6. Website 7. Hoe gaan we verder? 8.Rondvraag 9.Sluiting

10 Beschikbare gegevens en selectie locaties Bronnen van gegevens Limnodata neerlandica Inventarisatie bij regionale waterbeheerders

11 Beschikbare gegevens en selectie locaties Limnodata neerlandica gevraagd: sloten <8m breed met vegetatie opname macrofauna gegevens abiotische gegevens inclusief beheer

12 Beschikbare gegevens en selectie locaties Vegetatie totaal: 2628 locaties 5387 opnamen

13 Beschikbare gegevens en selectie locaties Kenschets locaties Ondergrond:LGN type: zand724Agrarisch1898 klei1133Bebouwd306 veen543Bos83 overig200Natuur107 Overig206

14 Beschikbare gegevens en selectie locaties Kenschets locaties: Vegetatie: Locaties met min dominantie van kroos of elodea

15 Beschikbare gegevens en selectie locaties Analyse vegetatie: Quick and Dirty

16 Beschikbare gegevens en selectie locaties

17

18

19

20

21 Kenschets locaties: Nutriënten: locaties met N of P gegevens (2093)

22 Beschikbare gegevens en selectie locaties Kenschets locaties: Nutriënten: Locaties met min 10 N of P metingen laatste meting na 2000 (n=733) Gemiddelde TOT-N.

23 Beschikbare gegevens en selectie locaties Kenschets locaties: Nutriënten: Locaties met min 10 N of P metingen laatste meting na 2000 (n=733) Gemiddelde TOT-P

24 Beschikbare gegevens en selectie locaties Voorlopige conclusies tav gegevens en analyses: welniet Analyse vegetatietypen (beheer) X Analyse nutriënten (zelfreiniging) X Analyse effect nutriënten (beheer) X Analyse effect beheer (beheer) X

25 Beschikbare gegevens en selectie locaties Resultaten inventarisatie Beheerders beheerder# lokatiesbeheer bekend HH Delfland61 LD baggeren,schonen HH Schieland +18 LD schonen Krimpenerwaard9 LD baggeren Waternet1750?? WS Rivierenx LD ?? WS Veluwe6 LD ?? HH Rijnland135 LD te achterhalen LD gegevens gedeeltelijk in Limnodata Neerlandica opgenomen

26 Beschikbare gegevens en selectie locaties Voorlopige conclusies nav inventarisatie: Bij beheerders is meer info over beheer bekend dan is opgeslagen in limnodata neerlandica Effecten beheer met beperkte set analyseren?

27 Beschikbare gegevens en selectie locaties Inventarisatie experimentele gebieden beheerder HH Delflandgeen gradiënt HH Schieland/ KrimpenerwaardNOOITGEDACHT, Zuidplaspolder Waternet??? WS RivierenNatuurgebieden met inlaat agrarisch water: Pompveld - Land van Heusden en Altena; Lieskampen – Bommelerwaard met verschillend beheer. Andere alternatieven: Komgronden Waardenburg/Het Broek; De Regulieren - Culemborgse Waarden; locatie in Alblasserwaard; Sloten Beesdsche veld WS VeluweEempolder? Binnenveld? HH Rijnland petgaten in de Nieuwkoopse plassen (P:0.06-0.29mg/l)

28 Beschikbare gegevens en selectie locaties GROOTSCHALIG VELDEXPERIMENT Nooitgedacht: fosfaat gradient

29 Beschikbare gegevens en selectie locaties Inventarisatie experimentele gebieden beheerder HH Delflandgeen gradiënt HH Schieland/ KrimpenerwaardNOOITGEDACHT, Zuidplaspolder Waternet??? WS RivierenNatuurgebieden met inlaat agrarisch water: POMPVELD - Land van Heusden en Altena; LIESKAMPEN – Bommelerwaard WEL met verschillend beheer. Andere alternatieven: Komgronden Waardenburg/Het Broek; De Regulieren - Culemborgse Waarden; locatie in Alblasserwaard; Sloten Beesdsche veld WS VeluweEempolder? Binnenveld? HH Rijnland PETGATENgebied in de Nieuwkoopse plassen (P:0.06-0.29mg/l)

30 Beschikbare gegevens en selectie locaties Conclusies tav locaties voor veldexperiment Gebieden als Nooitgedacht zijn zeer interessant ! gebaseerd op meetgegevens Andere gebieden zijn mogelijk interessant, maar ontbreken nog de meetgegevens Nuttig om nog verder te zoeken ? !

31 PLONS 1.Opening 2.Stand van zaken tav financiering 3.Het Tweeluik Plons 4.Beschikbare gegevens en selectie locaties 5. Mogelijke participatie waterbeheerders 6. Website 7. Hoe gaan we verder? 8.Rondvraag 9.Sluiting

32 Mogelijke participatie beheerders Mogelijke participatie waterbeheerders ? * Verdere selectie van lokaties * Aanvullende gegevens beheer opsporen * Kontakten met eigenaren/beheerders tbv experiment * Aanvullende metingen verrichten bij veldmonitoring * ??????

33 PLONS 1.Opening 2.Stand van zaken tav financiering 3.Het Tweeluik Plons 4.Beschikbare gegevens en selectie locaties 5.Mogelijke participatie waterbeheerders 6. Website 7. Hoe gaan we verder? 8.Rondvraag 9.Sluiting

34 PLONS 1.Opening 2.Stand van zaken tav financiering 3.Het Tweeluik Plons 4.Beschikbare gegevens en selectie locaties 5.Mogelijke participatie waterbeheerders 6. Website 7. Hoe gaan we verder? 8.Rondvraag 9.Sluiting

35 PLONS Hoe gaan we verder? Donatie brief naar WU Werving AIOs Bedenken communicatieplan Verdere selectie van locaties ism beheerders (mrt 2007 definitieve keuze) Verder opvragen gegevens over beheer Wat nog meer

36 PLONS 1.Opening 2.Stand van zaken tav financiering 3.Het Tweeluik Plons 4.Beschikbare gegevens en selectie locaties 5.Mogelijke participatie waterbeheerders 6.Website 7.Hoe gaan we verder? 8.Rondvraag 9.Sluiting

37 PLONS 1.Opening 2.Stand van zaken tav financiering 3.Het Tweeluik Plons 4.Beschikbare gegevens en selectie locaties 5.Mogelijke participatie waterbeheerders 6. Website 7. Hoe gaan we verder? 8.Rondvraag 9.Sluiting

38 Tot ziens


Download ppt "Ecologisch functioneren van Nederlandse sloten PLONS Ecologisch functioneren van Nederlandse sloten."

Verwante presentaties


Ads door Google