De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Prof. René Bekkers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Prof. René Bekkers"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Prof. René Bekkers
Bijzonder hoogleraar prosociaal gedrag (VU)

2 Big Society / participatiesamenleving

3 Waterbed of zwaan-kleef-aan?
Als de overheid bezuinigt, gaat de burger dan compenseren…. …of bezuinigt de burger mee?

4 Uiteenlopende conclusies in buitenlands onderzoek
Bron: De Wit (2013)

5 Regelmatigheden Grote verschillen tussen sectoren
Studies uit de VS vinden vaker waterbedeffecten dan studies van buiten de VS Labexperimenten en analyses van archiefdata van de (Amerikaanse) belastingdienst laten vaker waterbedeffecten zien dan veldexperimenten en analyses van enquêtes

6 De invloed van veranderingen in subsidies
Indirecte effecten via organisaties (boven) en directe effecten op het geefgedrag van burgers (onder)

7 Bron: eigen analyse op basis van gegevens CBF. 2005-2010

8 MA thesis Anna Galenkamp
Er is een klein aantal wetenschappelijke studies gedaan naar effecten van overheidssubsidies voor internationale hulporganisaties op particuliere giften Daar komt een gemengd beeld uit naar voren Eigen analyse van de CBF-gegevens uit laat zien dat veranderingen in de inkomsten van hulporganisaties veranderingen in inkomsten uit subsidies volgen en niet compenseren Deze invloed staat echter niet vast en is waarschijnlijk klein

9 De invloed van veranderingen in subsidies
Afname Lichte afname Afname De invloed van veranderingen in subsidies Indirecte effecten via organisaties (boven) en directe effecten op het geefgedrag van burgers (onder)

10 Oxfam experiment Van Vliet e.a.
Vragenlijstexperiment met een project voor schoon drinkwater in Mali Wat doen deelnemers met €20?

11 Zwaan-kleef-aan

12 Als de overheid bezuinigt
Gemiddelde uit reacties op 4,344 vignetten

13

14

15 De invloed van veranderingen in subsidies
Afname Afname Afname Afname Negatieve De invloed van veranderingen in subsidies Indirecte effecten via organisaties (boven) en directe effecten op het geefgedrag van burgers (onder)

16 Samenvattend Als de overheid bezuinigt op internationale samenwerking zal dat waarschijnlijk niet gevolgd worden door meer giften Giften zullen eerder afnemen omdat het moeilijker wordt om fondsen te werven Daarnaast interpreteren burgers een afname in subsidies waarschijnlijk negatief als een signaal dat giften minder nodig zijn


Download ppt "Inleiding Prof. René Bekkers"

Verwante presentaties


Ads door Google