De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIS module en aanvraag E-WWB Deze demo is tot stand gekomen vanuit een testomgeving voorafgaand aan de in productiename (releaseplanning 28 juli). Samensteller.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIS module en aanvraag E-WWB Deze demo is tot stand gekomen vanuit een testomgeving voorafgaand aan de in productiename (releaseplanning 28 juli). Samensteller."— Transcript van de presentatie:

1 WIS module en aanvraag E-WWB Deze demo is tot stand gekomen vanuit een testomgeving voorafgaand aan de in productiename (releaseplanning 28 juli). Samensteller demo harry.wiersum@uwv.nlharry.wiersum@uwv.nl Versie 1.0 (22 juli 2013)

2 Inhoud Scherm met overzicht WWB aanvragen inclusief toegang WIS via Sonar of SUWI inkijk. Printen schuldhulpverleningsformulier Op aanvraag WWB wordt meldingsdatum, inschrijfdatum, digitale verzenddatum en emailadres getoond. Aanpassing vragen studiefinanciering / detentie. Knop om zoektijd uit te schakelen in WIS module. IBAN uitvragen bij Nederlands bankrekeningnummer. Verplichting Email adres in klantmodule. Uitbreiding persoonlijke verklaring klant i.v.m. aanscherping sanctiebeleid. Verwijderen en vereenvoudiging complexe vragen m.b.t. medebewoners in klantmodule.

3 Via Sonarautorisatie kan je direct naar de WIS- c.q. Professionalmodule. Ook kunnen gemeenten een aparte autorisatie voor WIS aanvragen buiten Sonar om via de helpdesk@erow.nl. Vervolgens wordt door BKWI de WIS module via SUWI Inkijk ontsloten.helpdesk@erow.nl Toegang WIS

4 WIS module

5 Op de startpagina van de WIS module staat een nieuwe link ‘overzicht bijstandsuitkeringen’. Toegang overzicht WWB aanvragen

6 Het overzicht bijstandsaanvragen is per kolom sorteerbaar. De status van de aanvraag staat aangegeven in de laatste kolom. Gemeenten, die alleen de eigen aanvragen willen zien moeten hier aparte autorisatie voor aanvragen (zie toelichting dia 3). BSN link leidt naar de aanvraag in WIS Status aanvraag (zie toelichting volgende dia)

7 Toelichting status aanvraag WWB De status “afgehandeld” toont verschillende waarden: 1.Leeg veld: De aanvraag is gestart vanuit WIS, maar niet verzonden door de professional. 2.(Klant): De aanvraag is gestart vanuit de klantmodule, maar niet verzonden door de klant. 3.Datum + toevoeging (WIS): De aanvraag is verzonden vanuit WIS inclusief verzenddatum. 4.Datum + toevoeging (klant): De aanvraag is verzonden vanuit klantmodule inclusief verzenddatum. N.b. Indien de WIS module wordt gebruikt om een verzonden WWB aanvraag te muteren, dan zal de waarde WIS + verzenddatum worden getoond. Aanvragen blijven 60 dagen bewaard in het overzicht na de laatste mutatie.

8 Vul het BSN van de aanvrager in en klik op ‘ga door’. BSN invullen

9 Kies het tabblad ‘Aanvraag Printen’ om een blanco WWB aanvraag te printen. Aanvraag printen

10 Overzichtsscherm om vooringevulde of blanco aanvragen WWB, IOAW of schuldhulpverleningsaanvraag te printen. Alle berichten komen ook in Sonar binnen. Vergeet deze knop niet

11 Verstuurde WWB en IOAW aanvragen komen binnen als bericht in Sonar op het tabblad Berichten > Overige Berichten.

12 Op het aanvraagformulier worden ‘datum inschrijving, datum melding en email adres aanvrager getoond’. Onderaan het scherm wordt tevens de ‘datum digitaal verzonden’ getoond. Meldingsdatum in klantmodule wordt automatisch gevuld na inlog E-WWB. In de Wismodule kan deze datum aangepast worden door professional. Email adres

13 Als de klant aangeeft studiefinanciering te ontvangen of in detentie te verblijven, kan de aanvraag niet afgemaakt worden. De leeftijdsgrens bij studiefinanciering is uitgebreid naar 40 jaar (was 27). Deze leeftijdscheck ziet de klant/professional niet. Studiefinanciering en detentie werken blokkerend.

14 Email adres niet verplicht in WIS module. Wel verplicht in klantmodule. Telefoonnummer niet verplicht in beide modules. Email adres

15 In de WIS module is de zoektijd instelbaar. De professional kan de zoektijd aan-/uitzetten, zodat de klant wel/niet verder kan in de klantmodule. Deze vraag is alleen van toepassing bij jongeren tot 27 jaar. De zoektijd vraag in de WIS module

16 Toelichting zoektijd Gemeenten willen zelf kunnen bepalen of de zoektijd <27 jaar van toepassing is. Bij max. WW klanten en bij WWB gerechtigden die verhuizen van de ene naar de andere gemeente is de zoektijd niet van toepassing. De zoektijd werd voor de julirelease berekend op basis van de inschrijfdatum. Na de julirelease wordt de meldingsdatum gebruikt. De meldingsdatum is de datum waarop de werkzoekende met DIGD inlogt in de E-WWB module. Gemeenten hadden moeite met het vaststellen van het recht op WWB. Met het tonen van de diverse data op het aanvraagformulier, wordt dit nu eenvoudiger vast te stellen.

17 IBAN wordt uitgevraagd bij Nederlandse bankrekening. Rode hulptekst verschijnt. In de klantmodule is ook een toelichting (hulptekst) beschikbaar met verwijzing naar IBAN informatie. Rekeningnummer wijzigen i.v.m. IBAN.

18 IBAN wordt uitgevraagd bij Nederlandse bankrekening. Medebewoners en rekeningen worden getoond (ook in de klantmodule). Bij alleenstaande aanvraag dient de klant zijn rekeningnummer te bevestigen om verder te kunnen. Medebewoners worden met rekeningnummer getoond.

19 In verband met aangescherpt sanctiebeleid en fraudebestrijding dient de klant uitgebreid te verklaren alles naar waarheid te hebben ingevuld. Persoonlijke verklaring uitgebreid

20 Als op de knop ‘Versturen’ wordt geklikt volgt aanvullende informatie Versturen aanvraag

21 De klant krijgt instructies getoond als op ‘volgende’ wordt geklikt.

22 Gemeente gebonden informatie met vervolgafspraken.

23 Eindscherm met verwijzing naar Werk.nl

24 Klantmodule E-WWB

25 Complexe vraagboom m.b.t. medebewoner is verwijderd. De klant kan via een vrij tekstveld de relatie met de medebewoner beschrijven.

26 Helptekst bij IBAN inclusief internetlink naar website om bankrekening te converteren naar IBAN en BIC nummer.

27 Email adres is een verplicht veld in de klantmodule.

28 Aangepaste tekst in de klantmodule (persoonlijke verklaring).

29 Standaardtekst bij zoektijd in de klantmodule. De standaardtekst kan worden aangepast op gemeenteniveau. Via de WIS module kan de vraag “overruled” worden, zodat de klant hier wel verder kan (dia 14).


Download ppt "WIS module en aanvraag E-WWB Deze demo is tot stand gekomen vanuit een testomgeving voorafgaand aan de in productiename (releaseplanning 28 juli). Samensteller."

Verwante presentaties


Ads door Google