De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIS module en aanvraag E-WWB

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIS module en aanvraag E-WWB"— Transcript van de presentatie:

1 WIS module en aanvraag E-WWB
Deze demo is tot stand gekomen vanuit een testomgeving voorafgaand aan de in productiename (releaseplanning 28 juli). Samensteller demo Versie 1.0 (22 juli 2013)

2 Inhoud Scherm met overzicht WWB aanvragen inclusief toegang WIS via Sonar of SUWI inkijk. Printen schuldhulpverleningsformulier Op aanvraag WWB wordt meldingsdatum, inschrijfdatum, digitale verzenddatum en adres getoond. Aanpassing vragen studiefinanciering / detentie. Knop om zoektijd uit te schakelen in WIS module. IBAN uitvragen bij Nederlands bankrekeningnummer. Verplichting adres in klantmodule. Uitbreiding persoonlijke verklaring klant i.v.m. aanscherping sanctiebeleid. Verwijderen en vereenvoudiging complexe vragen m.b.t. medebewoners in klantmodule.

3 Toegang WIS Via Sonarautorisatie kan je direct naar de WIS- c.q. Professionalmodule. Ook kunnen gemeenten een aparte autorisatie voor WIS aanvragen buiten Sonar om via de Vervolgens wordt door BKWI de WIS module via SUWI Inkijk ontsloten.

4 WIS module

5 Toegang overzicht WWB aanvragen
Op de startpagina van de WIS module staat een nieuwe link ‘overzicht bijstandsuitkeringen’.

6 BSN link leidt naar de aanvraag in WIS
Status aanvraag (zie toelichting volgende dia) Het overzicht bijstandsaanvragen is per kolom sorteerbaar. De status van de aanvraag staat aangegeven in de laatste kolom. Gemeenten, die alleen de eigen aanvragen willen zien moeten hier aparte autorisatie voor aanvragen (zie toelichting dia 3).

7 Toelichting status aanvraag WWB
De status “afgehandeld” toont verschillende waarden: Leeg veld: De aanvraag is gestart vanuit WIS, maar niet verzonden door de professional. (Klant): De aanvraag is gestart vanuit de klantmodule, maar niet verzonden door de klant. Datum + toevoeging (WIS): De aanvraag is verzonden vanuit WIS inclusief verzenddatum. Datum + toevoeging (klant): De aanvraag is verzonden vanuit klantmodule inclusief verzenddatum. N.b. Indien de WIS module wordt gebruikt om een verzonden WWB aanvraag te muteren, dan zal de waarde WIS + verzenddatum worden getoond. Aanvragen blijven 60 dagen bewaard in het overzicht na de laatste mutatie.

8 BSN invullen Vul het BSN van de aanvrager in en klik op ‘ga door’.

9 Aanvraag printen Kies het tabblad ‘Aanvraag Printen’ om een blanco WWB aanvraag te printen.

10 Vergeet deze knop niet Overzichtsscherm om vooringevulde of blanco aanvragen WWB, IOAW of schuldhulpverleningsaanvraag te printen. Alle berichten komen ook in Sonar binnen.

11 Verstuurde WWB en IOAW aanvragen komen binnen als bericht in Sonar op het tabblad Berichten > Overige Berichten.

12 adres Meldingsdatum in klantmodule wordt automatisch gevuld na inlog E-WWB. In de Wismodule kan deze datum aangepast worden door professional. Op het aanvraagformulier worden ‘datum inschrijving, datum melding en adres aanvrager getoond’. Onderaan het scherm wordt tevens de ‘datum digitaal verzonden’ getoond.

13 Studiefinanciering en detentie werken blokkerend.
Als de klant aangeeft studiefinanciering te ontvangen of in detentie te verblijven, kan de aanvraag niet afgemaakt worden. De leeftijdsgrens bij studiefinanciering is uitgebreid naar 40 jaar (was 27). Deze leeftijdscheck ziet de klant/professional niet.

14 adres adres niet verplicht in WIS module. Wel verplicht in klantmodule. Telefoonnummer niet verplicht in beide modules.

15 De zoektijd vraag in de WIS module
In de WIS module is de zoektijd instelbaar. De professional kan de zoektijd aan-/uitzetten, zodat de klant wel/niet verder kan in de klantmodule. Deze vraag is alleen van toepassing bij jongeren tot 27 jaar.

16 Toelichting zoektijd Gemeenten willen zelf kunnen bepalen of de zoektijd <27 jaar van toepassing is. Bij max. WW klanten en bij WWB gerechtigden die verhuizen van de ene naar de andere gemeente is de zoektijd niet van toepassing. De zoektijd werd voor de julirelease berekend op basis van de inschrijfdatum. Na de julirelease wordt de meldingsdatum gebruikt. De meldingsdatum is de datum waarop de werkzoekende met DIGD inlogt in de E-WWB module. Gemeenten hadden moeite met het vaststellen van het recht op WWB. Met het tonen van de diverse data op het aanvraagformulier, wordt dit nu eenvoudiger vast te stellen.

17 Rekeningnummer wijzigen i.v.m. IBAN.
IBAN wordt uitgevraagd bij Nederlandse bankrekening. Rode hulptekst verschijnt. In de klantmodule is ook een toelichting (hulptekst) beschikbaar met verwijzing naar IBAN informatie.

18 Medebewoners worden met rekeningnummer getoond.
IBAN wordt uitgevraagd bij Nederlandse bankrekening. Medebewoners en rekeningen worden getoond (ook in de klantmodule). Bij alleenstaande aanvraag dient de klant zijn rekeningnummer te bevestigen om verder te kunnen.

19 Persoonlijke verklaring uitgebreid
In verband met aangescherpt sanctiebeleid en fraudebestrijding dient de klant uitgebreid te verklaren alles naar waarheid te hebben ingevuld.

20 Als op de knop ‘Versturen’ wordt geklikt volgt aanvullende informatie
Versturen aanvraag Als op de knop ‘Versturen’ wordt geklikt volgt aanvullende informatie

21 De klant krijgt instructies getoond als op ‘volgende’
wordt geklikt.

22 Gemeente gebonden informatie met vervolgafspraken.

23 Eindscherm met verwijzing naar Werk.nl

24 Klantmodule E-WWB

25 Complexe vraagboom m. b. t. medebewoner is verwijderd
Complexe vraagboom m.b.t. medebewoner is verwijderd. De klant kan via een vrij tekstveld de relatie met de medebewoner beschrijven.

26 Helptekst bij IBAN inclusief internetlink naar website om bankrekening te converteren naar IBAN en BIC nummer.

27 Email adres is een verplicht veld in de klantmodule.

28 Aangepaste tekst in de klantmodule (persoonlijke verklaring).

29 Standaardtekst bij zoektijd in de klantmodule
Standaardtekst bij zoektijd in de klantmodule. De standaardtekst kan worden aangepast op gemeenteniveau. Via de WIS module kan de vraag “overruled” worden, zodat de klant hier wel verder kan (dia 14).


Download ppt "WIS module en aanvraag E-WWB"

Verwante presentaties


Ads door Google