De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op de informatiebijeenkomst CITO. lvs (leerlingvolgsysteem) Entreetoets (in groep 7) Eindtoets Invoertraject CITO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op de informatiebijeenkomst CITO. lvs (leerlingvolgsysteem) Entreetoets (in groep 7) Eindtoets Invoertraject CITO."— Transcript van de presentatie:

1 Op de informatiebijeenkomst CITO

2 lvs (leerlingvolgsysteem) Entreetoets (in groep 7) Eindtoets Invoertraject CITO

3 Waarom de overstap naar CITO?

4  Deze toetsen zijn niet voldoende met hun tijd meegegaan.  Het ziet er niet naar uit dat deze toetsen vernieuwd zullen gaan worden.  De onderwijsinspectie accepteert nu al een aantal van deze toetsen niet meer. Nadelen huidige lvs systeem:

5  Het zijn alom gebruikte en geaccepteerde toetsen.  We praten makkelijker met andere scholen en ondersteunende instellingen zoals de SBD.  Het voortgezet onderwijs is bekend met de CITO-eindtoets.  De meeste hulpmiddelen in onderwijsland gaan uit van CITO.  De toetsen passen naadloos in ons computerprogramma ParnasSys.  CITO ontwikkelt zich voortdurend en past toetsen regelmatig aan. Voordelen CITO systeem:

6 oude situatie:nieuwe situatie:afnamemoment groe p 1/2 CITO Taal voor kleuters CITO Rekenen voor kleuters eind groep 1 en midden groep 2 OPFO observatiesysteem OPFO observatiesysteem gedurende het jaar Fonemisch bewustzijn oktober en mei/juni groe p 3-8 DLE Begrijpend lezenCITO Begrijpend lezenjanuari DLE Hoofdrekenen DLE Rekenen/wiskunde CITO Rekenen/wiskunde -getallen en bewerkingen -meten, tijd en geld januari en mei/juni DLE SpellingCITO Spellingjanuari en mei/juni AVI leestoetsen januari en mei/juni DMTjanuari en mei/juni

7  Er is niet zoveel verschil in de manier van toetsen.  Belangrijk voor het kind is, of het resultaat klopt met de lijn van zijn/haar ontwikkeling. Is er een opvallend verschil met een voorgaande toets (welk systeem dan ook) dan moet je onderzoeken hoe dit komt.  De resultaten van de CITO en DLE toetsen zijn onderling vergelijkbaar. Is de overstap makkelijk te maken?

8  We zullen dan onderzoeken hoe dat komt.  We kunnen altijd de oude DLE toetsen afnemen ter vergelijking. En als er nu grote verschillen zijn?

9 oude situatie:nieuwe situatie:afnamemoment gr 6Tussentest gr 7CITO Entreetoetsapril gr 8DrempeltestCITO Eindtoetsfebruari

10  Deze toets meet de leervorderingen en geeft al een indicatie naar welke vorm van vervolg onderwijs de kinderen kunnen.  Per onderdeel kunnen we zien hoe de vorderingen zijn ten opzichten van het landelijk gemiddelde.  In groep 8 kunnen we nog extra aandacht schenken aan mindere onderdelen. De entree toets in groep 7:

11  Op 1,2 en 3 februari 2011 krijgt groep 8 de eindtoets.  Deze wordt afgenomen door de leerkracht op school.  In de loop van het schooljaar oefenen we met oude eindtoetsen, om de kinderen vertrouwd te maken met de manier van vragen stellen.  Ons eindadvies voor het voortgezet onderwijs wordt altijd gegeven voordat de CITO eindtoets bekend is. (november groep 8) De eindtoets toets in groep 8:

12  Elke school moet een leerlingvolgsysteem hebben. Wij kiezen nu voor CITO net als vele andere (Jenaplan) scholen.  Een hele andere vraag is, of de meet en weet cultuur van ons land een goede zaak is. Hoort CITO bij Jenaplan?

13 Bedankt voor jullie belangstelling.


Download ppt "Op de informatiebijeenkomst CITO. lvs (leerlingvolgsysteem) Entreetoets (in groep 7) Eindtoets Invoertraject CITO."

Verwante presentaties


Ads door Google