De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen sportklimmen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen sportklimmen"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen sportklimmen
NKBV kaderdag 2014

2 Vandaag: Bespreken ontwikkelagenda NKBV Brainstormsessie
Wat is onlangs verandert/opgeleverd Planning Vragen en antwoorden Brainstormsessie Pijnpunten Onduidelijkheden Behoeftes

3 Ontwikkelagenda sportklimmen
Kwalificatie en toetsing → KSS2012 Licentiebeleid 2.0 Outdoor opleidingen → inrichten single pitch Trainersopleidingen Opleidingscentra / auditbeleid Kenniscentrum 2.0 NKBV academie website Digitale leeromgeving Toetsportfolio Leercoach opleiding Aantekening Klettersteig

4 Kwalificatie en toetsing
Aanleiding: per 1 jan 2015 nieuwe KSS implementeren (NOC*NSF). Wat doen we: kwalificatie en toetsing herschrijven naar nieuwe KSS, huisstijl NKBV aanpassen, invoeren toetsing op werkprocessen opleidingen breed. Wat verandert er: Voor de opleiding weinig, nuances doorontwikkeling. Voor de toetsing/beoordelaar meer, toetsing op werkproces niveau, minder vinkjes.

5 Kwalificatie en toetsing
Waar staan we nu: Af: SKB2-indoor toprope HI4 winter SKB2-outdoor SKI3-indoor toprope SKI3-indoor voorklimmen Sportklimtrainer 3 In ontwikkeling: SKI3-outdoor voorklimmen AI3 zomer HI4 zomer Sportklimtrainer 2 AI3 winter ATL4 Sportklimtrainer 3 ATL3

6 Kwalificatie en toetsing
Implementatie traject: Alle kwalificatie en toetsing die af is komt beschikbaar Nieuw in opleiding → op basis van de nieuwe profielen Huidig in opleiding → bij voorkeur nieuwe profielen Alle toetsing → nieuwe profielen (uitzondering: bij zakken checkt BE of kandidaat zou slagen op basis oude profielen) Opleiders (LC/BE/PB) zijn apart geïnformeerd. Ontwikkeling opleidingen: Nuance verschillen voorlopig nog niet in leertraject doorgevoerd.

7 Licentiebeleid 2.0 Nov ‘14 Project van LTC, bureau en belanghebbenden.
Verkennende fase afgerond Lic. systeem andere bonden Idem buitenlandse klim- en bergsportbonden Doorgaan met ‘kwaliteitssysteem’ (=licentie)? Waarom wel/waarom niet STOP Geen ‘kwaliteitssysteem -> we stoppen GO Ontwikkeling ‘Kwaliteitssysteem 2.0’ Op basis van wensen en eisen gebruikers en verschillende partijen binnen NL Geen overbodige rompslomp Nov ‘14

8 Outdoor opleidingen Opdracht aan Sportklimopleidingencommissie:
‘single pitch’ sportklimmen Vereenvoudig! Richting: Vereenvoudiging van opleiding, lagere drempel, grotere toegankelijkheid. Eerst Sportkliminstructeur. SKB2-outdoor blijft voorlopig zoals het is. Op termijn, naar behoefte aanpakken/herontwikkelen

9 Outdoor opleidingen (2)
Keuzes: Er komt een basis instructeur sportklimmen in rots (single pitch / goed behaakt). Kaderopleidingen meer modulair inrichten/aanbieden. Klimvaardigheidsbewijzen volgen (in 2015). Alles wat wordt ontwikkeld is per definitie niet ‘in beton gegoten’. Kaderopleidingen moeten mee-evolueren met ontwikkeling klimsport. Hoe ziet dat er uit?

10 Outdoor opleidingen (3)
Uitgangspunten: Uitgaan van behoefte sporter, gezien vanuit activiteit. Het gros van de activiteiten van de klimverenigingen en Nederlandse buitensport-organisaties kunnen bedienen. Modulair, dus alleen dat doen wat je nodig hebt. Ontstaan uit gronddiscussie wat is single pitch, wat hoort daar per definitie bij, wat zou kunnen en wat zeker niet. SKI3-OV (single pitch basis) specialisatie Aantekening Multipitch Aantekening Trad specialisatie Aantekening Klettersteig Evnt. extra specialisatie’s: artif, …? Voorbeelden noemen!!

11 Outdoor opleidingen (4)
Hoe zou het ‘bekende’ plaatje er dan uitzien in de gehele context:

12 Outdoor opleidingen (5)
Hoe nu verder? Contouren bekend Verder uitontwikkelen in kwalificatie en toetsing Goedkeuring bestuur en toetsingscommissie Herinrichten licentievraagstuk (1 licentie met specialisaties ipv evt meerdere licenties, moet bijhouden licentie vereenvoudigen) Wijzigen functies in NKBV kaderregistratie en zichtbaar maken aantekeningen in MijnNKBV. Opleiding herinrichten op basis van kwalificatie en toetsing. Implementatie gewijzigde naamgeving huidig kader. (SKI-AK wordt dan SKI-OV + aantekening Trad)

13 Outdoor opleidingen (6)
Contouren van de kwalificatie en toetsing: Je kunt nog steeds direct uitstromen op multipitch/of trad door de PVBs tegelijk af te leggen, of kort op elkaar te plannen. SKI-OV PVB 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 portfolio PVB 3.1 praktijk multipitch PVB multi pitch (eigen vaardigheid 1 en 2) trad PVB trad

14 Outdoor opleidingen (7)
Wat kan ik als opleider al doen? Voor huidige SKI-OV (dus SKI-OV incl MP) doe je wat je deed. PVB’s veranderen niet of marginaal (vanwege KSS project) Voor klimmers die instructeur willen worden maar niets hebben/hoeven/willen met multipitch kun je opleiden op singlepitch niveau. Houd daarbij rekening met de standaard deelkwalificaties vanuit de KSS, ingezet op single pitch Voor klimmers die instructie in trad à la Ettringen willen geven, maar niet multi pitchen.... Etc.

15 Trainersopleidingen: Workshops voor trainers op basis format BMC
Trainersopleidingen: Workshops voor trainers op basis format BMC. Ook op niveau 2 nu een trainerskwalificatie in ontwikkeling. Opleidingscentra / auditbeleid: Auditbeleid is ontwikkeld, eerste auditor getraind. Eerste pilot gaat lopen, dan evalueren / bijstellen. Daarna meer pilots, zoveel als nodig Definitieve stuk zal na tevredenheid partijen voorgelegd worden aan het bestuur Vervolgens landelijke uitrol.

16 Kennis- centrum 2.0 Huidige layout onhandig.
Nieuwe indeling met meer disciplines Visueler Betere sorteerfunctie Superhandige printfunctionaliteit Eind dec 2014 live

17 NKBV Digitaal NKBV academie website
Duidelijke website voor opleiden en bijscholen, landelijke bijscholingsagenda, samenwerkingsplatform. Digitale leeromgeving Er komt een vervanger! Plan is: Gezamenlijk traject met onze opleiders. Voorinrichten samen met aantal opleiders. Per opleidingscentrum rustig overstappen. Sterke opleidingscentra eerst. Bugs eruit en doorontwikkelen. Later volgen de ‘zwakkere opleidingscentra’. komen meer in een gespreid bedje. Kost hen minder energie. Tijdpad: najaar geheel 2015 uittrekken voor omzetting.

18 Toetsportfolio Concept ontwikkeld, veel feedback opleidersbijscholing april. Nu in kleiner comité opgepakt. Geen goedkeuring vooralsnog NOC*NSF We gaan wel testen in klein verband (SKT3 opleiding) Van daaruit een format door ontwikkelen voor algemeen gebruik. Blijf zelf ook met oplossingen en ideeën komen!

19 Overige Leercoach opleiding
Opleiding gestart op 28/9 voor het eerst in huidige vorm. Volgende opleiding: 11 jan (ovb) + 1 feb 2015 (BE opleiding op 28 feb) Aantekening Klettersteig Voor bestaand kader om activiteiten met klettersteig in NL te kunnen doen. In later stadium: plusmodule klettersteig OV

20 Dank je voor je aandacht nu brainstorm!
Vragen?


Download ppt "Ontwikkelingen sportklimmen"

Verwante presentaties


Ads door Google