De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging NKBV kaderdag 2014 ONTWIKKELINGEN SPORTKLIMMEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging NKBV kaderdag 2014 ONTWIKKELINGEN SPORTKLIMMEN."— Transcript van de presentatie:

1 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging NKBV kaderdag 2014 ONTWIKKELINGEN SPORTKLIMMEN

2 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging VANDAAG: Bespreken ontwikkelagenda NKBV Wat is onlangs verandert/opgeleverd Planning Vragen en antwoorden Brainstormsessie Pijnpunten Onduidelijkheden Behoeftes

3 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging ONTWIKKELAGENDA SPORTKLIMMEN Kwalificatie en toetsing → KSS2012 Licentiebeleid 2.0 Outdoor opleidingen → inrichten single pitch Trainersopleidingen Opleidingscentra / auditbeleid Kenniscentrum 2.0 NKBV academie website Digitale leeromgeving Toetsportfolio Leercoach opleiding Aantekening Klettersteig

4 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging KWALIFICATIE EN TOETSING Aanleiding: per 1 jan 2015 nieuwe KSS implementeren (NOC*NSF). Wat doen we: kwalificatie en toetsing herschrijven naar nieuwe KSS, huisstijl NKBV aanpassen, invoeren toetsing op werkprocessen opleidingen breed. Wat verandert er: Voor de opleiding weinig, nuances doorontwikkeling. Voor de toetsing/beoordelaar meer, toetsing op werkproces niveau, minder vinkjes.

5 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging KWALIFICATIE EN TOETSING Waar staan we nu: Af:SKB2-indoor topropeHI4 winter SKB2-outdoor SKI3-indoor toprope SKI3-indoor voorklimmen Sportklimtrainer 3 In ontwikkeling: SKI3-outdoor voorklimmenAI3 zomerHI4 zomer Sportklimtrainer 2AI3 winterATL4 Sportklimtrainer 3ATL3

6 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging KWALIFICATIE EN TOETSING Implementatie traject: Alle kwalificatie en toetsing die af is komt beschikbaar Nieuw in opleiding → op basis van de nieuwe profielen Huidig in opleiding → bij voorkeur nieuwe profielen Alle toetsing → nieuwe profielen (uitzondering: bij zakken checkt BE of kandidaat zou slagen op basis oude profielen) Opleiders (LC/BE/PB) zijn apart geïnformeerd. Ontwikkeling opleidingen: Nuance verschillen voorlopig nog niet in leertraject doorgevoerd.

7 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging LICENTIEBELEID 2.0 Project van LTC, bureau en belanghebbenden. Verkennende fase afgerond Lic. systeem andere bonden Idem buitenlandse klim- en bergsportbonden Doorgaan met ‘kwaliteitssysteem’ (=licentie)? Waarom wel/waarom niet STOP Geen ‘kwaliteitssysteem -> we stoppen GO Ontwikkeling ‘Kwaliteitssysteem 2.0’ Op basis van wensen en eisen gebruikers en verschillende partijen binnen NL Geen overbodige rompslomp Nov ‘14

8 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging OUTDOOR OPLEIDINGEN Opdracht aan Sportklimopleidingencommissie: ‘single pitch’ sportklimmen Vereenvoudig! Richting: Vereenvoudiging van opleiding, lagere drempel, grotere toegankelijkheid. Eerst Sportkliminstructeur. SKB2-outdoor blijft voorlopig zoals het is. Op termijn, naar behoefte aanpakken/herontwikkelen

9 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging OUTDOOR OPLEIDINGEN (2) Keuzes: Er komt een basis instructeur sportklimmen in rots (single pitch / goed behaakt). Kaderopleidingen meer modulair inrichten/aanbieden. Klimvaardigheidsbewijzen volgen (in 2015). Alles wat wordt ontwikkeld is per definitie niet ‘in beton gegoten’. Kaderopleidingen moeten mee- evolueren met ontwikkeling klimsport. Hoe ziet dat er uit?

10 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging OUTDOOR OPLEIDINGEN (3) SKI3-OV (single pitch basis) specialisatie Aantekening Multipitch specialisatie Aantekening Trad specialisatie Aantekening Klettersteig Evnt. extra specialisatie’s: artif, …? Uitgangspunten: 1.Uitgaan van behoefte sporter, gezien vanuit activiteit. 2.Het gros van de activiteiten van de klimverenigingen en Nederlandse buitensport- organisaties kunnen bedienen. 3.Modulair, dus alleen dat doen wat je nodig hebt. 4.Ontstaan uit gronddiscussie wat is single pitch, wat hoort daar per definitie bij, wat zou kunnen en wat zeker niet.

11 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging OUTDOOR OPLEIDINGEN (4) Hoe zou het ‘bekende’ plaatje er dan uitzien in de gehele context:

12 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging OUTDOOR OPLEIDINGEN (5) Hoe nu verder? Contouren bekend Verder uitontwikkelen in kwalificatie en toetsing Goedkeuring bestuur en toetsingscommissie Herinrichten licentievraagstuk (1 licentie met specialisaties ipv evt meerdere licenties, moet bijhouden licentie vereenvoudigen) Wijzigen functies in NKBV kaderregistratie en zichtbaar maken aantekeningen in MijnNKBV. Opleiding herinrichten op basis van kwalificatie en toetsing. Implementatie gewijzigde naamgeving huidig kader. (SKI-AK wordt dan SKI-OV + aantekening Trad)

13 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging OUTDOOR OPLEIDINGEN (6) Contouren van de kwalificatie en toetsing: Je kunt nog steeds direct uitstromen op multipitch/of trad door de PVBs tegelijk af te leggen, of kort op elkaar te plannen. SKI-OV PVB 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 portfolio PVB 3.1 praktijk multipitch PVB multi pitch (eigen vaardigheid 1 en 2) trad PVB trad

14 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging OUTDOOR OPLEIDINGEN (7) Wat kan ik als opleider al doen? Voor huidige SKI-OV (dus SKI-OV incl MP) doe je wat je deed. PVB’s veranderen niet of marginaal (vanwege KSS project) Voor klimmers die instructeur willen worden maar niets hebben/hoeven/willen met multipitch kun je opleiden op singlepitch niveau. Houd daarbij rekening met de standaard deelkwalificaties vanuit de KSS, ingezet op single pitch Voor klimmers die instructie in trad à la Ettringen willen geven, maar niet multi pitchen.... Etc.

15 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Trainersopleidingen: Workshops voor trainers op basis format BMC. Ook op niveau 2 nu een trainerskwalificatie in ontwikkeling. Opleidingscentra / auditbeleid: Auditbeleid is ontwikkeld, eerste auditor getraind. Eerste pilot gaat lopen, dan evalueren / bijstellen. Daarna meer pilots, zoveel als nodig Definitieve stuk zal na tevredenheid partijen voorgelegd worden aan het bestuur Vervolgens landelijke uitrol.

16 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging KENNIS- CENTRUM 2.0 Huidige layout onhandig. Nieuwe indeling met meer disciplines Visueler Betere sorteerfunctie Superhandige printfunctionaliteit Eind dec 2014 live

17 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging NKBV DIGITAAL NKBV academie website Duidelijke website voor opleiden en bijscholen, landelijke bijscholingsagenda, samenwerkingsplatform. Digitale leeromgeving Er komt een vervanger! Plan is: Gezamenlijk traject met onze opleiders.  Voorinrichten samen met aantal opleiders.  Per opleidingscentrum rustig overstappen.  Sterke opleidingscentra eerst.  Bugs eruit en doorontwikkelen.  Later volgen de ‘zwakkere opleidingscentra’. komen meer in een gespreid bedje. Kost hen minder energie. Tijdpad: najaar 2014 + geheel 2015 uittrekken voor omzetting.

18 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging TOETSPORTFOLIO Concept ontwikkeld, veel feedback opleidersbijscholing april. Nu in kleiner comité opgepakt. Geen goedkeuring vooralsnog NOC*NSF We gaan wel testen in klein verband (SKT3 opleiding) Van daaruit een format door ontwikkelen voor algemeen gebruik. Blijf zelf ook met oplossingen en ideeën komen!

19 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging OVERIGE Leercoach opleiding Opleiding gestart op 28/9 voor het eerst in huidige vorm. Volgende opleiding: 11 jan (ovb) + 1 feb 2015 (BE opleiding op 28 feb) Aantekening Klettersteig Voor bestaand kader om activiteiten met klettersteig in NL te kunnen doen. In later stadium: plusmodule klettersteig OV

20 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Vragen? opleidingen@nkbv.nl 0348-485098 DANK JE VOOR JE AANDACHT NU BRAINSTORM!


Download ppt "Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging NKBV kaderdag 2014 ONTWIKKELINGEN SPORTKLIMMEN."

Verwante presentaties


Ads door Google