De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Associate degree… en wat nu? Hans Daale Leido Expert-Meeting 13 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Associate degree… en wat nu? Hans Daale Leido Expert-Meeting 13 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Associate degree… en wat nu? Hans Daale Leido Expert-Meeting 13 april 2011

2 Wat komt er aan de orde… Doel van deze dag Stand van zaken – tot nu toe Nieuwe, recente ontwikkelingen Wat staat vast t.a.v. de Ad? Motie rol mbo en implicaties Standpunt HBO-raad en implicaties Vragen… Expert-Meeting 13 april 2011

3 Doel van deze dag Opmaken stand van zaken Inventarisatie relevante ontwikkelingen Peilen meningen over de uitrol van de Ad Verzamelen ‘input’ voor een Leido-document over de uitrol van de Ad – op basis van de uitkomsten van deze dag Expert-Meeting 13 april 2011

4 Stand van zaken – tot nu toe Positieve monitor + andere goede berichten Onderzoek Leido: geen onoverkomenlijke problemen 4B gaat van start / eventueel ‘aanhaken’ bestaande Ad’s Commissie Veerman: invoeren Ad Zijlstra in brieven: invoeren Ad – het ‘hoe’ komt in de strategische agenda te staan Expert-Meeting 13 april 2011

5 Ontwikkelingen en meningen (1) HBO-raad: brieven over Ad – twijfel aan SEO- rapport monitor – pilots zijn ‘mislukt’ / zelfstandig positioneren / hbo-opleiding NRTO: Ad invoeren zoals in de pilots / momentum niet voorbij laten gaan Werkgevers: Idem als NRTO MBO Raad: Wil de Ad wel ‘overnemen’ LSVb: meer studenten = minder geld per student Expert-Meeting 13 april 2011

6 Ontwikkelingen en meningen (2) Tweede Kamer: Onderzoeken mogelijk-heden om mbo de Ad zelfstandig te laten aanbieden / wel hbo / NVAO-kader e.d. Ad in de Strategische Agenda voor het HO – eind juni / bespreking na zomervakantie Pilots blijven nog even pilots / wel studenten aannemen / onduidelijke status… Expert-Meeting 13 april 2011

7 Tussen-opmerkingen… (1) Ad is per definitie ‘arbeidsmarktrelevant’ Dublin Descriptor voor de SCHE kent een criterium voor het kunnen doorstromen Huidige recht doorstroom is alleen maar van toepas- sing in het volgende geval: - directe doorstroom - bij dezelfde opleiding - bij dezelfde hogeschool Ad verschilt niet van de ‘rechten en plichten’ voor de Bachelor in het gehele stelsel Expert-Meeting 13 april 2011

8 Tussen-opmerkingen (2) OCW wil geen vervanging van ‘bedrijfsopleidingen’ door Ad’s Zelfstandige Ad’s kennen eigen relevantie en dynamiek / geen referentie binnen hbo meer Duale Ad’s die aan alle eisen voldoen voor het HO, mogen niet worden verboden – ook als ze een nieuwe variant van een tweejarige ‘bedrijfs- opleiding’ vormen (meer hbo-competenties / gemengd met beroepscompetenties) Expert-Meeting 13 april 2011

9 Wat staat er ‘vast’? Ad komt er – als graad Ad = SCHE binnen het hoger onderwijs Ad heeft de eigen Dublin Descriptor Ad = SCHE = niveau in het NLQF en het EQF / op basis van internationale afspraken Ad past bij internationale ontwikkelingen (zie rapport EURASHE) / joint degrees (accreditatie) Expert-Meeting 13 april 2011

10 Wat behelst de motie… Onderzoek naar mbo en zelfstandige Ad’s Argumenten: - hbo staat onder druk - mbo kan een opwaardering gebruiken - bevordert de doorstroom… en op PVV-website: - mbo’ers willen een hoger diploma… (!) Expert-Meeting 13 april 2011

11 Motie en implicaties… (1) Onderzoek kost tijd / wanneer, wie en hoe / wat te doen met de meningen Wat doet OCW met deze motie? Als mbo de Ad zelfstandig mag gaan verzorgen, dient de wet te worden aangepast / mbo dient te worden ondergebracht in het ho-systeem Ad kent dan twee soorten aanbieders Expert-Meeting 13 april 2011

12 Motie en implicaties… (2) Hoe onder te brengen: - gewoon in een ROC of AOC / naast Ad’s van hogescholen? - zelfstandige Associate Colleges? - toch onder een licentie van een hogeschool? Vragen – om een aantal daarvan te geven: - Rol van de Kenniscentra ook uitbreiden met de Ad? - Ad dan helemaal zelfstandig? Zonder Bachelor? - Dezelfde Ad’s bij verschillende aanbieders? - Eigen regels, bekostiging e.d.? - Zonder doorstroom naar een Bachelor? - Hoe de macro-doelmatigheid te bepalen? Expert-Meeting 13 april 2011

13 Standpunt HBO-raad (1) Ad in het hbo als een aparte, eigen opleiding Eigen toelating, bekostiging, accreditatie, enz. Geen recht op directe doorstroom met een Ad naar de Bachelor Expert-Meeting 13 april 2011

14 Standpunt HBO-raad en dan… Ook nieuwe wetgeving nodig En een nieuw NVAO-kader Gevolgen voor opleidingen met beperkte instroom Hoe om te gaan met een gemeenschappelijke propedeuse? Verliezen aantrekkingskracht bepaalde groepen Expert-Meeting 13 april 2011

15 Standpunt HBO-raad en vragen Eigen diploma-bekostiging? Bekostiging brugprogramma Bachelor Hoeveel jaren bekostiging? Langstudeerders? Gewoon collegegeld in het post-Ad-deel? Stufi anders? En zo zijn er nog veel andere regels die aanpassing nodig hebben… - zeker als ook de motie leidt tot nieuwe plannen Expert-Meeting 13 april 2011

16 Vragen Wat te doen in de tussentijd als… Nieuwe pilots? Zo ja, welke instellingen, welk kader (oud of nieuw) Of niets doen? Wat is dan straks het NVAO-kader voor het mbo (en hbo)? Nieuwe Ad’s / accreditatie? Wat te doen met internationale afspraken? NLQF? Expert-Meeting 13 april 2011


Download ppt "Associate degree… en wat nu? Hans Daale Leido Expert-Meeting 13 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google