De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Europass Certificaatsupplement in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Europass Certificaatsupplement in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Het Europass Certificaatsupplement in Nederland
Brussel, 26 november 2010 Martje van Bruggen Colo, afdeling Internationale Diplomawaardering

2 Te bespreken onderwerpen
Colo en de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven Competentiegerichte kwalificatiestructuur Colo en Europass in Nederland Het Certificaatsupplement in Nederland

3 Colo en de kenniscentra (1)
Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven 17 kenniscentra, voor alle branches binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Brugfunctie tussen onderwijs en bedrijfsleven Non-profit organisaties; subsidie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Colo: de vereniging van samenwerkende kenniscentra Ik wil kort even stilstaan bij de functie en taken van Colo en de kenniscentra binnen het beroepsonderwijs in Nederland. Kenniscentra vertegenwoordigen 42 branches in Nederland. Vergelijking met Belgisch systeem! In Nederland wordt keuze voor beroepsonderwijs al meteen na het basisonderwijs gemaakt. In België pas in de 2e graad. Doorlopende leerlijn in België. In Nederland gaat een leerling na het afronden van het vmbo naar het mbo (of havo). MBO is in Belgische termen alles tussen de 3e graad secundair onderwijs (TSO en BSO, in mindere graad KSO) en het hoger beroepsonderwijs.

4 Colo en de kenniscentra (2)
Wettelijke taken kenniscentra Kwalificatiestructuur voor het mbo Ontwikkelen en actualiseren van kwalificatiedossiers (diploma-eisen) Praktijkleren Accreditatie en begeleiding van leerbedrijven Voldoende goede stages/leerbanen: Stagemarkt.nl Vlaamse kwalificatiestructuur: voor alle onderwijsniveaus. Gekoppeld aan het Vlaams Kwalificatie Raamwerk. Nederlandse kwalificatiestructuur: alleen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Naar Vlaamse termen: 3e graad van het Technisch secundair of beroepssecundair onderwijs en hoger. 7e leerjaren + secundair-na-secundair.

5 Competentiegerichte kwalificaties (1)
237 kwalificatiedossiers, 627 kwalificaties (diploma’s) Voorbeeld: kwalificatiedossier Frontofficemedewerker Diploma’s: Informatiemedewerker (niveau 2) Receptionist (niveau 3) Hoofd informatie (niveau 4) Frontofficemanager (niveau 4) In Nederland 4 niveau’s binnen het mbo. Dus verwante beroepen op verschillende niveaus worden geclusterd. Bijv. Frontofficemedewerker:

6 Competentiegerichte kwalificaties (2)
Eén format: alle diploma’s op dezelfde manier beschreven - Beroepenanalyse dmv beroepscompetentieprofiel - Kerntaken, werkprocessen en competenties - Goedgekeurd door paritaire commissie onderwijs en bedrijfsleven Eén competentietaal Kan ook worden gebruikt door UWV Werkbedrijf en voor EVC

7 Colo en Europass Europass Nederland: een consortium van 9 partijen
Voorzitter (NEC): Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Colo is binnen Europass NL als National Reference Point (NRP) verantwoordelijk voor: maken van het Europass Certificaatsupplement (CS). up to date houden van de inhoud van het CS. promotie van het CS.

8 Wat is een Certificaatsupplement?
Een algemene inhoudelijke beschrijving van een kwalificatie uit het mbo-onderwijs Een supplement bij het diploma waarin vaardigheden en competenties beschreven worden Gebaseerd op dezelfde vaardigheden en competenties als het kwalificatiedossier, rechtstreeks uit kwalificatiesmbo.nl Een instrument om internationale en nationale studie- en arbeidsmobiliteit te bevorderen Wordt dus niet gebruikt voor EVC!

9 Certificaatsupplement: voor wie?
Leerlingen die een mbo-diploma hebben behaald binnen de Wet Educatie Beroepsonderwijs ROC / AOC dat wil samenwerken met scholen in het buitenland voor stage Buitenlandse overheidsinstanties voor diplomawaardering en beroepserkenning Houders van een ‘oud’ Nederlands mbo-diploma Werkgevers in binnen- en buitenland

10 Werkgevers en het CS (1) Nationaal:
Handig hulpmiddel voor het herkennen van benodigde vaardigheden en competenties voor de vacature Na veel stelselwijzigingen in Nederlands mbo, ook vergelijkingsinstrument met huidige systeem (alleen CS op naam) Veel wederzijdse mobiliteit tussen Nederland en Vlaanderen. Bijv. leerlingen diei in België hun diploma halen, maar altijd in nederland hebben gewoond. Als je als werkgever vraagt om het CS, krijg jij een beter beeld van de kennis&vaardigheden van de sollicitant. Tegelijkertijd wordt dan het gebruik van het CS gestimuleerd.

11 Werkgevers en het CS (2) Internationaal:
Voor Vlaamse werkgevers: door CS informatie over kennis en vaardigheden van de diplomahouder Informatie over NL onderwijssysteem; vergelijking met Vlaams systeem eenvoudiger

12 Certificaatsupplement: hoe?
CS kan gratis gedownload worden op de website van Europass en de website van het National Reference Point (nlnrp.nl). Beschikbaar in het Engels en het Nederlands Wel vraag naar Duits, maar dat is een kwestie voor de toekomst.

13 Certificaatsupplement: aanvraag
Aanvragen via de website van het National Reference Point (NRP) Staat CS al in de lijst?  gratis downloaden Staat CS niet in lijst  gratis aanvragen via formulier op website Indien nodig, betaalde dienstverlening voor CS op naam (bijvoorbeeld voor visumaanvraag, of oud diploma)

14 Certificaatsupplement: Cijfers
200 CS oude stijl op de website beschikbaar 125 CS volgens de nieuwe kwalificatiestructuur 200 verzoeken op jaarbasis voor een supplement (op naam en gratis) Meest populaire sectoren: Verpleging en Verzorging en Economie en Administratie Met ingang van 2011 nieuwe CS: 500 NL en 500 EN

15 CS: Good practice België
Houder van Nederlands MTS-diploma wil in België naar hogeschool Mogelijk op basis van afspraken wederzijdse erkenning Nederlandse en Vlaamse diploma’s In tweede instantie toegelaten m.b.v. Certificaatsupplement op naam en aanvullende informatie over het Nederlandse onderwijssysteem

16 CS: Good Practice Australië en Nieuw Zeeland
Certificaatsupplement ook buiten Europa gebruikt Bij diplomawaardering is CS verplicht Regelmatig contact met de New Zealand Qualification Authority over Nederlandse mbo-diploma’s

17 Meer informatie? Martje van Bruggen


Download ppt "Het Europass Certificaatsupplement in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google