De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Europass Certificaatsupplement in Nederland Brussel, 26 november 2010 Martje van Bruggen Colo, afdeling Internationale Diplomawaardering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Europass Certificaatsupplement in Nederland Brussel, 26 november 2010 Martje van Bruggen Colo, afdeling Internationale Diplomawaardering."— Transcript van de presentatie:

1 Het Europass Certificaatsupplement in Nederland Brussel, 26 november 2010 Martje van Bruggen Colo, afdeling Internationale Diplomawaardering

2 2 Te bespreken onderwerpen  Colo en de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven  Competentiegerichte kwalificatiestructuur  Colo en Europass in Nederland  Het Certificaatsupplement in Nederland

3 3 Colo en de kenniscentra (1)  Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven  17 kenniscentra, voor alle branches binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)  Brugfunctie tussen onderwijs en bedrijfsleven  Non-profit organisaties; subsidie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Colo: de vereniging van samenwerkende kenniscentra

4 4 Colo en de kenniscentra (2)  Wettelijke taken kenniscentra  Kwalificatiestructuur voor het mbo  Ontwikkelen en actualiseren van kwalificatiedossiers (diploma-eisen)  Praktijkleren  Accreditatie en begeleiding van 200.000 leerbedrijven  Voldoende goede stages/leerbanen: Stagemarkt.nl

5 5 Competentiegerichte kwalificaties (1)  237 kwalificatiedossiers, 627 kwalificaties (diploma’s) Voorbeeld: kwalificatiedossier Frontofficemedewerker Diploma’s: Informatiemedewerker (niveau 2) Receptionist (niveau 3) Hoofd informatie (niveau 4) Frontofficemanager (niveau 4)

6 6 Competentiegerichte kwalificaties (2)  Eén format: alle diploma’s op dezelfde manier beschreven - Beroepenanalyse dmv beroepscompetentieprofiel - Kerntaken, werkprocessen en competenties - Goedgekeurd door paritaire commissie onderwijs en bedrijfsleven -Eén competentietaal -Kan ook worden gebruikt door UWV Werkbedrijf en voor EVC  www.kwalificatiesmbo.nl www.kwalificatiesmbo.nl

7 7 Colo en Europass  Europass Nederland: een consortium van 9 partijen  Voorzitter (NEC): Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  Colo is binnen Europass NL als National Reference Point (NRP) verantwoordelijk voor:  maken van het Europass Certificaatsupplement (CS).  up to date houden van de inhoud van het CS.  promotie van het CS.

8 8 Wat is een Certificaatsupplement?  Een algemene inhoudelijke beschrijving van een kwalificatie uit het mbo-onderwijs  Een supplement bij het diploma waarin vaardigheden en competenties beschreven worden  Gebaseerd op dezelfde vaardigheden en competenties als het kwalificatiedossier, rechtstreeks uit kwalificatiesmbo.nl  Een instrument om internationale en nationale studie- en arbeidsmobiliteit te bevorderen

9 9 Certificaatsupplement: voor wie?  Leerlingen die een mbo-diploma hebben behaald binnen de Wet Educatie Beroepsonderwijs  ROC / AOC dat wil samenwerken met scholen in het buitenland voor stage  Buitenlandse overheidsinstanties voor diplomawaardering en beroepserkenning  Houders van een ‘oud’ Nederlands mbo-diploma  Werkgevers in binnen- en buitenland

10 10 Werkgevers en het CS (1)  Nationaal:  Handig hulpmiddel voor het herkennen van benodigde vaardigheden en competenties voor de vacature  Na veel stelselwijzigingen in Nederlands mbo, ook vergelijkingsinstrument met huidige systeem (alleen CS op naam)

11 11 Werkgevers en het CS (2)  Internationaal:  Voor Vlaamse werkgevers: door CS informatie over kennis en vaardigheden van de diplomahouder  Informatie over NL onderwijssysteem; vergelijking met Vlaams systeem eenvoudiger

12 12 Certificaatsupplement: hoe?  CS kan gratis gedownload worden op de website van Europass en de website van het National Reference Point (nlnrp.nl).nlnrp.nl  Beschikbaar in het Engels en het Nederlands

13 13 Certificaatsupplement: aanvraag  Aanvragen via de website van het National Reference Point (NRP)  Staat CS al in de lijst?  gratis downloaden  Staat CS niet in lijst  gratis aanvragen via formulier op website  Indien nodig, betaalde dienstverlening voor CS op naam (bijvoorbeeld voor visumaanvraag, of oud diploma)

14 14 Certificaatsupplement: Cijfers  200 CS oude stijl op de website beschikbaar  125 CS volgens de nieuwe kwalificatiestructuur  200 verzoeken op jaarbasis voor een supplement (op naam en gratis)  Meest populaire sectoren: Verpleging en Verzorging en Economie en Administratie

15 15 CS: Good practice België  Houder van Nederlands MTS-diploma wil in België naar hogeschool  Mogelijk op basis van afspraken wederzijdse erkenning Nederlandse en Vlaamse diploma’s  In tweede instantie toegelaten m.b.v. Certificaatsupplement op naam en aanvullende informatie over het Nederlandse onderwijssysteem

16 16 CS: Good Practice Australië en Nieuw Zeeland  Certificaatsupplement ook buiten Europa gebruikt  Bij diplomawaardering is CS verplicht  Regelmatig contact met de New Zealand Qualification Authority over Nederlandse mbo-diploma’s

17 17 Meer informatie? Martje van Bruggen m.vanbruggen@colo.nl www.colo.nl


Download ppt "Het Europass Certificaatsupplement in Nederland Brussel, 26 november 2010 Martje van Bruggen Colo, afdeling Internationale Diplomawaardering."

Verwante presentaties


Ads door Google