De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stroomonderbreking in Beringen? Wat betekent dit voor de bedrijven?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stroomonderbreking in Beringen? Wat betekent dit voor de bedrijven?"— Transcript van de presentatie:

1 Stroomonderbreking in Beringen? Wat betekent dit voor de bedrijven?

2 Stroomvoorziening in geval van energieschaarste Winteractieplan OCB Beringen

3 Komt er een energieschaarste deze winter? Dalende productiecapaciteit Problemen met nucleaire centrales Invoercapaciteit is beperkt (investeringen nodig) Bij aanhoudende vriestemperaturen in België en de omringende landen van -10° Verbruik stijgt exponentieel De kans op schaarste verhoogt Overheid heeft al in 2012 een plan opgesteld Geactualiseerd n.a.v. stillegging verschillende belangrijke energiebronnen

4 Heeft overheid maatregelen genomen? Regering heeft 3 maatregelen genomen om stroomonderbreking te vermijden: Een bijkomende “strategische” elektriciteitsproductie instellen Buiten werking gestelde centrales terug in dienst zetten Afspraken maken met grote elektriciteitsafnemers Wanneer nodig, kunnen zij hun activiteiten verminderen => vraagbeheer Instellen van een onevenwichtstarief voor aankopers elektriciteit voor leveranciers

5 Hoe groot is het stroomtekort? Piekafname vorig jaar (17/01/2013) - 13.385 MW Record: (17/12/2007) - 14.033 MW Er is vandaag in België 15.538 MW productie aangesloten (en actief in ARP), waarvan momenteel maximum 12.360 MW operationeel Daarnaast is er een invoercapaciteit van maximaal 3500 MW

6 De marktspelers Minister van Economie & Minister van Energie Verantwoordelijk bevoorradingszekerheid Elektriciteitsproducenten/ -leveranciers Contractuele relatie klant – leverancier – producent Verantwoordelijk voor evenwicht tussen afname- en injectieportefeuille ELIA Stelt zijn net, inclusief koppelingen met buurlanden, ter beschikking Ziet toe op het evenwicht tussen injectie en afname Distributienetbeheerders Stellen hun net ter beschikking Zijn zichtbaar in het straatbeeld

7 Vooraleer er afgeschakeld wordt Elia maakt prognoses over verbruik & productie- en invoercapaciteit Elia activeert 7 dagen op voorhand het crisisplan indien tekorten dreigen o.a. op basis van weersvoorspellingen Restrictieve maatregelen worden eerst genomen

8 Restrictieve maatregelen Sensibiliserend: Oproepen bevolking om niet-noodzakelijk stroomverbruik te verplaatsen in de tijd (wassen, drogen …) Verbodsbepalend: Grootverbruikers in industrie vragen om activiteiten te stoppen (gebeurt door Elia) Doven openbare verlichting Uitschakelen accumulatieverwarming en boilers Indien deze restrictieve maatregelen niet volstaan, wordt overgegaan tot afschakeling van cabines door Elia, in overleg met de Ministers van Economie en Energie.

9 Wordt mijn gemeente ook afgeschakeld? Ministers beslissen welke zones afgeschakeld moeten worden op basis van een plan Indeling op basis van gradualiteit, geografische spreiding en volgorde van prioriteit België is ingedeeld in 5 geografische zones: NW, NO, CE, ZW, ZO Binnen iedere zone zijn 6 schijven van ongeveer 100 MW gedefinieerd Minister beslist welke schij(f)(ven) afgeschakeld worden Duurtijd afschakeling is afhankelijk van onevenwicht tussen productie en afname

10 Afschakelplan Elke kleur (behalve grijs) in het plan is 1 afschakelschijf

11 Geïmpacteerde gemeenten Beringen en omliggend Beringen Afschakelschijf 2 Ham Afschakelschijf 2 Heusden-Zolder Afschakelschijf 2 Houthalen- Helchteren Afschakelschijf 2 Leopoldsburg Afschakelschijf 2 Lummen Afschakelschijf 2 Tessenderlo Niet opgenomen in afschakelplan

12 Mijn straat ook? Indicatieve straatnamenlijst op website van alle netbeheerders www.infrax.be Afschakelplan op website van de overheid http://economie.fgov.be Geen strikt plan, steeds indicatief en is momentopname van de netinfrastructuur die continu aan wijzigingen onderhevig is

13 Waarom mijn buurman niet en ik wel? Elke schijf vertegenwoordigt een aantal onderstations. Elke schijf kan in één beweging door Elia worden uitgeschakeld De grenzen van deze schijven lopen niet samen met de gemeentegrenzen of straten

14 Beschikbaarheid publieke voorzieningen? Continuïteit van aardgas blijft gewaarborgd Momenteel wordt er een globale analyse gemaakt over de drinkwatervoorziening Druk op waterleiding zou kunnen verminderen Telefonie-, internet- en betalingsverkeer vallen geleidelijk aan weg vanaf de onderbreking

15 Beschikbaarheid publieke voorzieningen? Weg- en treinverkeer kan ernstig verstoord geraken door uitvallen van straat- en verkeerslichten, het sluiten van slagbomen,… Binnenscheepvaart kan stilvallen door bruggen en sluizen Impact op werkrelaties bij afschakeling FAQ’s op website VBO: Arbeidsovereenkomsten schorsen Tijdelijke werkloosheid inroepen …

16 Stroomvoorziening in geval van energieschaarste Hoe verloopt de afschakeling?

17 Wat is het scenario als een afschakeling noodzakelijk blijkt? Dagelijkse opvolging van weersvoorspellingen Minister beslist tot uitvoering van het afschakelplan, uiterlijk daags voordien Elia voert uit Distributienetbeheerders schakelen lijnen terug in waarop prioritaire klanten aangesloten zijn Duurtijd van de afschakeling: 3 uur Schijven 3,4,5,6 komen in aanmerking Geen vaste volgorde van de schijven die afgeschakeld worden

18 Rol van Infrax Infrax heeft geen leidende rol, maar ondersteunt de opdrachten die komen van de overheid of van transmissienetbeheerder Elia Wanneer afgeschakeld wordt, de lijnen met prioritaire klanten terug inschakelen (op basis van lijst prioritaire klanten vastgelegd door de Minister) Infrax start de volledige energievoorziening terug op na de afschakelperiode Kan relatief snel verlopen Infrax zorgt dat de storingsnummers bereikbaar blijven

19 Stroomvoorziening in geval van energieschaarste Communicatie bij afschakeling

20

21 Communicatie Federale en provinciale crisiscellen zijn verantwoordelijk voor de communicatie, die verloopt volgens het crisisplan Naar het grote publiek gebeurt dit kort voordien via de media (wellicht 1 dag) Radio/TV/kranten/sociale media Websites van crisiscel, FOD, Elia, distributienetbeerder

22 Stroomindicator Elke dag op websites, in het weerbericht van VRT, VTM, RTL en RTBF

23 Sensibiliseringscampagne OFFON-campagne Positieve campagne o.l.v. van de overheid Stickers, affiches, advertenties in alle kranten OffOn.be: toolbox met affiches, stickers, getuigenissen Iedereen heeft een voorbeeldfunctie Provincies, crisiscellen, netbeheerders, leveranciers, gemeenten, winkelketens, middenveldorganisaties … Bewustzijn creëren bij alle Belgen Iedereen doet mee

24 Sensibiliseringscampagne Bedrijven werken mee Vb. geen reclameverlichtingen, accentverlichting enz. op moment van schaarste (ook in niet-afgeschakelde gebieden) Lokale overheden geven het goede voorbeeld Beperken van feestverlichting Beperken van straatverlichting

25 Informatiecampagne Concrete info naar de bevolking / bedrijven wordt gegeven op www.winterklaar.be vanaf 15 november.www.winterklaar.be Tips en adviezen Prognoses Aftellen vanaf dag -7 Contactmogelijkheden Speciaal telefoonnummer FOD economie 0800 120 33 Extra bemanning en langere openingsuren wanneer actie concreet aangekondigd wordt (vanaf dag -7)

26 Burgers bereiden zich voor Tal van tips om energie te sparen op websites Infrax.be Offon.be Winterklaar.be Zorg voor Voldoende voorraad om te kunnen eten/drinken (zonder te hoeven koken) Kaarsen, zaklampen, radio op batterijen

27 Bedrijven bereiden zich voor Voorbereidingen treffen door verbruik te beperken tijdens piekmomenten waarop de globale vraag het hoogst is Piek meestal in de late namiddag en vroege avond door inschakelen verlichting, elektrische fornuizen, treinen,… Beperken van risico door productietijden te verschuiven, door telewerk aan te moedigen,… (risico-analyse opmaken) Elke actie om verbruik te beperken helpt mee wanneer risico op schaarste hoog is

28 Verantwoordelijkheden Elia staat in voor de stabiliteit op het net i.s.m. de producenten Netbeheerders staan enkel in voor de distributie Een afschakeling is een noodsituatie. Het technisch reglement vermeldt dat de transportnetbeheerder en de distributienetbeheerder voor noodsituaties nooit aansprakelijk zijn.

29 Stroomonderbrekingen kunnen altijd voorkomen (storingen) Beste advies: BE READY !

30 Verzekeringstechnische bepalingen Marc Vanstraelen

31 Wat bij een stroomonderbreking? Verleent de brandverzekeraar tussenkomst? In principe is enkel de accidentele schade gedekt. Gezien het hier echter gaat om een situatie die op voorhand aangekondigd zal worden, kan er moeilijk gesproken worden van een accidentele schade.

32 Wat bij een stroomonderbreking? De verzekeringnemer kan op tijd weten wanneer een stroomonderbreking plaatsvindt. Er mag dan ook worden verwacht dat hij de nodige voorzorgsmaatregelen neemt. Heeft de verzekeringnemer zich niet gedragen als een goede huisvader, dan is de geleden schade niet verzekerd. Bij eventuele schade zal er dan ook geen tussenkomst verleend worden.

33 Enkele situaties De diepvriezer functioneert niet meer en de inhoud zou kunnen ontdooien. Dit zal echter niet het geval zijn. Want de inhoud van de meeste diepvriezers ontdooit niet als deze voldoende gesloten blijft gedurende deze korte periode van de stroomonderbreking.

34 Enkele situaties Het alarmsysteem functioneert niet meer. De meeste alarmsystemen zijn voorzien van een noodbatterij, die tijdens de stroomonderbreking de nodige stroom voor het alarmsysteem voorziet. De noodbatterijen zullen echter maar optimaal werken, wanneer deze geregeld vervangen worden. Een onderhoudscontract voorziet in dergelijke vervanging. In sommige preventiemaatregelen wordt er duidelijk verwezen naar een verplicht onderhoudscontract met als sanctie geheel of gedeeltelijk inroepen van verval van de dekking.

35 Enkele situaties De verwarmingsinstallatie functioneert niet meer. Een periode van 3 uur is te kort om ervoor te zorgen dat de waterleidingen of leidingen van de verwarmingsinstallaties zouden kunnen bevriezen. Een goede isolatie van die leidingen die blootgesteld kunnen worden aan extreme koude kan reeds veel schade voorkomen.

36 Wat indien er terug stroom geleverd wordt? Verleent de brandverzekeraar tussenkomst bij eventuele schade door een overstroom? Indien er terug stroom geleverd wordt en er zou zich door de inwerking van elektriciteit schade voordoen aan de elektrische toestellen, wordt er dekking verleent (dekking elektriciteitsschade).

37 Tips Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een stroomonderbreking zodat u vooraf reeds de nodige maatregelen kan nemen : Koelingssysteem Zorg voor de nodige noodstroomgeneratoren of batterijen.

38 Tips Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een stroomonderbreking Informaticasystemen Zorg voor back-ups Zorg voor een systeem met voedingsbeveiliging dat stroomstoten opvangt

39 Tips Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een stroomonderbreking Beveiliging van het gebouw Controleer of deze enkel elektronisch gebeurt of wat een mogelijk alternatief is.

40 Tips Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een stroomonderbreking Verlichting van het gebouw Zorg voor noodverlichting

41 Tips Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een stroomonderbreking Toegangs- en evacuatiemogelijkheden van het gebouw Hoe zit het met de slagbomen en elektrische deuren?

42 Tips Zorg tijdig voor een rampscenario. Weet iedereen wat hij moet doen en wanneer? Werk de nodige preventie- en actieplannen uit. Zorg voor noodgeneratoren of test tijdig uw huidige.

43 Bedankt voor uw aandacht! Klaverbladstraat 7 A 3560 Lummen Tel: 013/35.11.11 Fax: 013/35.11.12 E-mail : marc@vanstraelen.be Website : www.actiefinsurances.be

44 Juridische consequenties

45 3 actoren in het energieleveringsproces Energieleverancier bv. Electrabel, Lampiris… Netbeheerder Overheid

46 Energieleverancier vs/ Netbeheerder Energieleverancier = aankoop energie Netbeheerder= levering en transport van energie

47 Energieleverancier Contractuele aansprakelijkheid Standaardclausule algemene voorwaarden: “De netbeheerders staan in voor de continuïteit van de levering van energie en de kwaliteit van de geleverde energie overeenkomstig de bepalingen vervat in de toepasselijke wetgeving en reglementen. Bijgevolg is de energieleverancier daarvoor niet aansprakelijk. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking of een beperking van of onregelmatigheid in de levering van uw energie, kunt u uw netbeheerder aanspreken.”

48 Netbeheerder PERIODE TOT EN MET 31.12.2014 PERDIODE VANAF 1.01.2015

49 PERIODE TOT EN MET 31.12.2014 Reglementaire relatie -Aansluitingsreglement -Toegangsreglement -Technisch reglement Buitencontractuele aansprakelijkheid -Fout -Schade -Oorzakelijk verband

50 Reglementen Vergoedingen worden beperkt: -Forfaitair bedrag -Vanaf 4u durende onderbreking immateriële schade

51 OVERMACHT? Ruime of restrictieve definitie Overmachtsclausules: ‘Beperkingen opgelegd door een overheid’ Feitelijke beoordeling door de rechter

52 PERIODE VANAF 1.01.2015 DECREET 20 DECEMBER 2013 ∟ Objectieve aansprakelijkheid MAAR: -niet-geplande stroomonderbrekingen -vanaf 4uur -uitzondering van overmacht blijft behouden

53 OVERHEID Buitencontractuele aansprakelijkheid Zorgvuldigheidsnorm Marginale toetsing

54 NETGEBRUIKER? Schadebeperkingsplicht

55 Dankjewel!


Download ppt "Stroomonderbreking in Beringen? Wat betekent dit voor de bedrijven?"

Verwante presentaties


Ads door Google