De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 uur zonder elektriciteit. En dan? De veiligheidsuitdaging in de industrie. Prof. em. dr. ir. W. J. Geysen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 uur zonder elektriciteit. En dan? De veiligheidsuitdaging in de industrie. Prof. em. dr. ir. W. J. Geysen."— Transcript van de presentatie:

1 24 uur zonder elektriciteit. En dan? De veiligheidsuitdaging in de industrie. Prof. em. dr. ir. W. J. Geysen

2 Plan. •Inleiding •Risico •Energiemanagement •Specifieke problemen voor de industrie •Systeembenadering •Veiligheidsmanagement •Aansprakelijkheden •Slotbeschouwingen.

3 Inleiding •Waarom belangstelling? –Recente voorvallen in het buitenland –Historiek eigen land. •Bepalende factoren –Tijdsduur •Milliseconde, seconde, minuut, uur, dag of langer…. –Plaats •Transmissienet of distributienet – buitenland? •Te bekijken periodes: –Stilleggen, stilliggen en heropstarten

4 Risico •Objectief risico –R = frequentie * ernst •Frequentie = f (tijdsduur, plaats) •Ernst = f (tijdsduur) •Objectief risico is klein in absolute cijfers •Speciaal probleem van risico’s met lage frequentie en hoge ernstgraad. •Bijkomende elementen –Interacties met andere systemen –Terrorisme

5 Energiemanagement •Afhankelijkheid –Energie –Energiedrager elektriciteit •Energiepolitiek –Strategie (kosten, beschikbaarheid, aard van het productieproces…) –Aard van de voeding (aansluiting, redundantie) –Overeenkomst met de energieleverancier (prioritair, ballast werpen …) –Eigen voorziening (reserve, noodstroomvoorziening, no-break …)

6 Specifieke problemen (1) •Activiteit •Dimensie •Continu bedrijf •Specifieke procesproblemen (vb. polymerisatie - f (tijd)? ) •Solidificatieproblemen - f (tijd)? •Gezondheidsproblemen – f (tijd)? •Milieuproblemen – f (tijd)?

7 Specifieke problemen (2) •Kritische procescycli •Kritische componenten (motoren, kleppen, pompen….) •Procesinformatie •Meet- en regelsysteem (beschikbaarheid - betrouwbaarheid) •Informaticasysteem (back-up) •Communicatiesysteem (intern – extern)

8 Systeembenadering. •Systeemanalyse = risicoanalyse •Checklist •Noodplanning – procedures •3 tijdsperiodes –Stilleggen: regime - fail-safe – transiënt. –Stilliggen: nullast (warm) – stoppen (koud) – stationair – redundantie in noodvoeding. –Heropstart – transiënt – automatisch – manueel.

9 Veiligheidsmanagement •Risicoanalyse •Veiligheid (brand, explosie ….) •Welzijn & gezondheid (intern – extern) •Milieu (lucht, water, afval) •Beveiliging (security) •Basisfuncties (verlichting, verluchting, communicatie, opvang ….)

10 Aansprakelijkheden •Positie van het bedrijf. –Strafrechterlijk •Fout t.o.v. de gemeenschap –Burgerrechterlijk •Contractueel t.o.v. contractpartners •Extra-contractueel t.g.v. fout •Positie van uw energieleverancier? •Positie van uw verzekeraar?

11 Slotbeschouwingen •Risico –Nulrisico bestaat nooit –Geen “Geschäft mit den Angst” •Netstructuur –Interconnectie –Productie en transmissie –Distributie •Invloed van de liberalisering –Rol voor de regulatoren •Voorbereiden –Task force –Systeemanalyse –Investeringen


Download ppt "24 uur zonder elektriciteit. En dan? De veiligheidsuitdaging in de industrie. Prof. em. dr. ir. W. J. Geysen."

Verwante presentaties


Ads door Google