De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 uur zonder elektriciteit. En dan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 uur zonder elektriciteit. En dan?"— Transcript van de presentatie:

1 24 uur zonder elektriciteit. En dan?
De veiligheidsuitdaging in de industrie. Prof. em. dr. ir. W. J. Geysen

2 Plan. Inleiding Risico Energiemanagement
Specifieke problemen voor de industrie Systeembenadering Veiligheidsmanagement Aansprakelijkheden Slotbeschouwingen.

3 Inleiding Waarom belangstelling? Recente voorvallen in het buitenland
Historiek eigen land. Bepalende factoren Tijdsduur Milliseconde, seconde, minuut, uur, dag of langer…. Plaats Transmissienet of distributienet – buitenland? Te bekijken periodes: Stilleggen, stilliggen en heropstarten

4 Risico Objectief risico Bijkomende elementen R = frequentie * ernst
Frequentie = f (tijdsduur, plaats) Ernst = f (tijdsduur) Objectief risico is klein in absolute cijfers Speciaal probleem van risico’s met lage frequentie en hoge ernstgraad. Bijkomende elementen Interacties met andere systemen Terrorisme

5 Energiemanagement Afhankelijkheid Energiepolitiek Energie
Energiedrager elektriciteit Energiepolitiek Strategie (kosten, beschikbaarheid, aard van het productieproces…) Aard van de voeding (aansluiting, redundantie) Overeenkomst met de energieleverancier (prioritair, ballast werpen …) Eigen voorziening (reserve, noodstroomvoorziening, no-break …)

6 Specifieke problemen (1)
Activiteit Dimensie Continu bedrijf Specifieke procesproblemen (vb. polymerisatie - f (tijd)? ) Solidificatieproblemen - f (tijd)? Gezondheidsproblemen – f (tijd)? Milieuproblemen – f (tijd)?

7 Specifieke problemen (2)
Kritische procescycli Kritische componenten (motoren, kleppen, pompen….) Procesinformatie Meet- en regelsysteem (beschikbaarheid - betrouwbaarheid) Informaticasysteem (back-up) Communicatiesysteem (intern – extern)

8 Systeembenadering. Systeemanalyse = risicoanalyse Checklist
Noodplanning – procedures 3 tijdsperiodes Stilleggen: regime - fail-safe – transiënt. Stilliggen: nullast (warm) – stoppen (koud) – stationair – redundantie in noodvoeding. Heropstart – transiënt – automatisch – manueel.

9 Veiligheidsmanagement
Risicoanalyse Veiligheid (brand, explosie ….) Welzijn & gezondheid (intern – extern) Milieu (lucht, water, afval) Beveiliging (security) Basisfuncties (verlichting, verluchting, communicatie, opvang ….)

10 Aansprakelijkheden Positie van het bedrijf.
Strafrechterlijk Fout t.o.v. de gemeenschap Burgerrechterlijk Contractueel t.o.v. contractpartners Extra-contractueel t.g.v. fout Positie van uw energieleverancier? Positie van uw verzekeraar?

11 Slotbeschouwingen Risico Netstructuur Invloed van de liberalisering
Nulrisico bestaat nooit Geen “Geschäft mit den Angst” Netstructuur Interconnectie Productie en transmissie Distributie Invloed van de liberalisering Rol voor de regulatoren Voorbereiden Task force Systeemanalyse Investeringen


Download ppt "24 uur zonder elektriciteit. En dan?"

Verwante presentaties


Ads door Google