De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Helpen met huiswerk..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Helpen met huiswerk.."— Transcript van de presentatie:

1 Helpen met huiswerk.

2 Programma: Voorstellen. Inleiding. Korte overhoring.
Powerpoint is op papier beschikbaar bij de uitgang van de Aula. Vragen: Persoonlijk aan mij stellen na afloop. Marieke Heerkens (Juffrouw Julia) ook beschikbaar voor vragen.

3 Inleiding. Soms: Huiswerk lastig probleem. Want:
“Ik kan het zelf wel!!!” “Ik heb geen huiswerk!!” Ze zitten uren boven, maar…… Hard werken, toch teleurstellend resultaat. Resultaat: Conflicten / Vervelende stemming.

4 Huiswerk = Opvoeden. Opvoeden = Maatwerk. Maatwerk = Zoektocht. Dus: Verwacht geen voorschriften. Verwacht geen pasklare oplossing. Maar wel: Algemeen advies (=leerlingen: BU+mentorgesprekken) Advies per vak (= leerlingen: Vakdocenten + 10 min gesprek tafeltjesavond) Hulpmiddelen voor een gesprek met uw kind.

5 Huiswerk: Wanneer is het eigenlijk een probleem?
Hoe lang zit je er aan? Hoe ga je om met maakwerk? Hoe ga je om met leerwerk?

6 Huiswerk: Wanneer is het eigenlijk een probleem?
De resultaten vallen u tegen. Maar…. Stelt u haalbare eisen aan uw kind? Uw kind is zelf ontevreden. Stelt het haalbare eisen aan zichzelf? Uw kind haalt de resultaten zonder noemenswaardige inspanning.

7 Wanneer is het eigenlijk een probleem?
School: Tevreden als leerling zo goed mogelijk gewerkt heeft om op dat moment het maximale niveau voor dat vak te bereiken. (Liefst = niveau advies Basisschool of hoger) Het is een oplosbaar probleem als uw kind het óók een probleem vind. Dus: Soms wachten tot hij/zij zelf inziet dat hulp van anderen nodig is. Tevreden? Geef complimenten!

8 Huiswerk Hoe lang zit je er aan? School: Minimaal 1 ½ uur per dag.
6 dagen per week. Geconcentreerd. Leerling bepaalt begin / eindtijd. Vastgelegd in een rooster/schema.

9 “Maar ik heb echt niet meer dan 5 minuten huiswerk vandaag.!!!!”
Wat moet later worden gemaakt /ingeleverd / geleerd? Maak vast samenvatting /uittreksel voor de toets die later komen gaat. Herhaal maakwerk / leerwerk voor een moeilijk vak. Lees een boek.

10 “Maar dat hou ik nooit vol!”
Hoe graag wil je……..? Plan 3 X ½ uur. Streef naar 1 ½ uur in stapjes. Wissel vakken af. Wissel maakwerk / leerwerk af. Begin / Eindig met het leukste vak. Beloning als het wél gelukt is.

11 Huiswerk Hoe ga je om met maakwerk? “Ik heb geen maakwerk”.
Kijk op Magister. Maakwerk vaak alleen opgegeven voor de volgende dag(en). Gebruik agenda verplicht. Ons streven: vaak ook tijd voor maakwerk in de les. Belangrijk: Kwaliteit en aandacht. Leerboek gebruiken (= Studeren). Goed nakijken en fouten verbeteren. Liefst in andere kleur.

12 Maakwerk is soms: Maken van werkstukken en verslagen. Eisen (inleverdatum, inhoud, beoordeling) vaak vooraf bekend. Vaak meerdere weken de tijd. Dus: Uitstellen. Op tijd beginnen. Planning maken. Groepswerk? Taakverdeling! Overleg!

13 Huiswerk Hoe ga je om met leerwerk? Kijk op Magister + in agenda.
Overzicht belangrijke data per periode. Vrijwel altijd minimaal 1 week voor toetsdatum opgegeven.

14 Wat houdt leerwerk in? 1. Uit je hoofd leren 2. Oefenen. 3. Herhalen.
4. Tijd investeren. 5. Tijd goed besteden. 6. Wanneer stop je met leren? 7. Wanneer overhoor je?

15 Wat houdt leerwerk in? 1. Uit je hoofd leren: Weet hoe je dat zo efficiënt mogelijk doet: Schrijven, zeggen, computergebruik. Doorlezen is geen leren. Lay-out: kolommen!! Schematiseren of Samenvatten? Wat is een goede samenvatting? 2. Oefenen. Opdrachten die huiswerk waren. Daarom dus goed verbeteren. Proeftoetsen. Website methode.

16 Wat houdt leerwerk in? 3. Herhalen.
Er is ook leerwerk dat voor een volgende les wordt opgegeven: doen!!! Moeilijk vak: Meteen beginnen. Niet wachten op SO/Rep. SO: Minimaal 2 dagen. Repetitie: minimaal 4 dagen. Dus: Planning!! 4. Tijd investeren. SO: Minimaal 1 uur. Repetitie: Minimaal 2 uur. 5. Tijd goed besteden. Geen muziek. Geen Social Media.

17 Wat houdt leerwerk in? 6. Wanneer stoppen met leren?
20 % wordt sowieso vergeten. Wees streng!! 7. Wanneer overhoor je? Eerst zelf laten doen!! Overleg. Zoals op toets wordt teruggevraagd.

18 Problemen? Ga in gesprek met uw kind. Op basis van gelijkwaardigheid.
Over een “technisch probleem”. Over motivatie. Over voorafgaande punten. Stel haalbare doelen ter verbetering. (In stapjes?) Uw kind lost op (ook). Uw kind bepaalt (ook). Geef complimenten.

19 Problemen? Komt u er samen niet uit, of is er extra steun nodig:
Vakdocenten en mentoren kunnen helpen. Huiswerkbegeleiding: Hier: Juffrouw Julia. Ernstige oorzaken: Leerlingbegeleiding.

20 Overhoring: Vraag 1. De Repetitie Engels van Maaike. Zij heeft 5 dagen geleerd. Elke dag 30 minuten.  Zij heeft alle Vocabulary Engels Nederlands en Nederlands Engels uit haar hoofd geleerd. Zij heeft de Stonesvertalingen uit het boekje Engels – Nederlands uit haar hoofd geleerd. Zij heeft haar ouders thuis laten overhoren. Die zeiden de Stones uit het Tekstboek in het Engels. Dan moest zij het Nederlands zeggen. Zij heeft de Grammar uit haar tekstboek doorgelezen. Zij weet zeker dat zij toen alles snapte. Haar cijfer is een 4. Dat viel haar erg tegen. Wat deed zij fout?

21 De Repetitie Wiskunde van Tineke.
Overhoring: Vraag 2. De Repetitie Wiskunde van Tineke. Zij heeft 3 dagen geleerd. Elke dag 40 minuten. Zij heeft alle sommen uit haar schrift steeds weer doorgelezen, en snapte toen alles. Dat wist ze zeker. Ze heeft ook de samenvatting doorgelezen, en snapte die helemaal. Haar cijfer is een 3. Dat viel haar erg tegen. Wat deed zij fout?


Download ppt "Helpen met huiswerk.."

Verwante presentaties


Ads door Google