De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Langer doorwerken door oudere werknemers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Langer doorwerken door oudere werknemers"— Transcript van de presentatie:

1 Langer doorwerken door oudere werknemers
Annet de Lange, Marjolein Wessels, Beatrice van der Heijden Universiteit Nijmegen Sandra Brouwer, Wendy Koolhaas, Sijrike van der Mei, Ute Bültmann, Jac van der Klink Universitair Medisch Centrum Groningen

2 Achtergrond Verscheidenheid aan relevante onderzoeksprojecten; gebrek aan systematisch overzicht. CAO’s aandacht besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing) Kennisleemten ten aanzien van duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.

3 Niet gezond en toch werken Vitaliteit van de Nederlandse beroepsbevolking
Ongezondheid wordt een deel van ons leven 3

4

5 Ouder werknemer met chronische aandoening…….
uitvoerende en administratieve functies Part-time 2,5x meer problemen, 3,5x meer barrieres, 2,5 x meer steun 50% werkvermogen goed (algemeen: 75%) Koolhaas e.a. 2010 5 5

6

7 Centrale vraagstelling
“Welke maatregelen en omstandigheden maken het voor oudere werknemers aantrekkelijk om door te werken en voor werkgevers om oudere werknemers aan te stellen en in dienst te houden?”

8 Duurzaam inzetbaarheid
Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Werknemer: verantwoordelijkheid om, binnen eigen mogelijkheden, kennis en competenties op peil te houden en daarmee de opties voor (huidig en toekomstig) werk open te houden. Werkgever: voorwaarden scheppen waaronder de werknemer zich binnen het werk kan ontwikkelen en competenties binnen het bedrijf kan inzetten. Overheid: met regelgeving en flankerend beleid deze processen faciliteren.

9 Person-Environment Fit

10 Ouder worden……… Operationalisatie van ouder worden op het werk (De Lange et al., 2006)

11 Onderzoeksmethodiek Expertmeeting Veldraadpleging Literatuuronderzoek
Verdiepende projecten Visie werknemer en werkgever: behoeften, mogelijke vragen, meetinstrumenten en beschikbare interventies of maatregelen van de werknemer en werkgever in verhogen van de duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie

12 Expertmeeting Doel: kennis delen op het gebied van duurzame
inzetbaarheid van oudere werknemers: Verzamelen van relevante literatuur en rapporten Maatregelen om duurzame inzetbaarheid te verhogen Kennisleemte ten aanzien van duurzame inzetbaarheid Obstakels voor duurzame inzetbaarheid van ouderen in de toekomst Experts vanuit sociaal geneeskundig, arbeidspsychologisch, juridisch en bedrijfskundig perspectief

13 Veldraadpleging Inzicht te verkrijgen in de stand van zaken in Nederland op het gebied van duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Stakeholders uit de overheid, instituten, bedrijven, werkgevers- en werknemers- organisaties

14 Literatuuronderzoek Wetenschappelijke artikelen Grijze literatuur

15 Verdiepende projecten
Gezond werkend ouder worden Ervaren problematiek en ondersteunings-behoeften vanuit werkgevers perspectief met behulp van interviews cq vragenlijsten. II. Tijdsverruimende Interventie Oudere werknemers ervaren meer gesloten tijdsperspectief en zullen meer gemotiveerd worden door korte termijn- en emotie gerelateerde doelen.

16 Planning Hamsteren…………..

17 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Langer doorwerken door oudere werknemers"

Verwante presentaties


Ads door Google