De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Avondmaal: maaltijd voor bekeerde christenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Avondmaal: maaltijd voor bekeerde christenen"— Transcript van de presentatie:

1 Avondmaal: maaltijd voor bekeerde christenen
Preek over HC Zondag 30

2 Een open tafel? Iedereen welkom? Kinderen?
God is toch gastvrij – gelijkenis van de verloren zoon!

3 Voor wie is het avondmaal?
Avondmaal: een maaltijd voor bekeerde christenen

4 1. Avondmaal: maaltijd van gemeenschap met Christus
Johannes 6: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. 54 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. 55 Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. 56 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. 57 De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.

5 1. Avondmaal: maaltijd van gemeenschap met Christus
Johannes 6: Christus eten en drinken, in Christus blijven Preek over HC – avondmaal: het nieuwe leven vieren v/a 80: wij – vergeving door Jezus’ offer, ingelijfd door de Geest, Jezus aanbidden

6 2. Een met Christus en dus niet…
1 Korinte 6: Niet naar de hoeren Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! 16 Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’ 17 Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest. 18 Ga ontucht uit de weg!

7 2. Een met Christus en dus niet…
1 Korinte 10,14-21: niet naar afgoden of demonen Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. … Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. … Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen.

8 2. Een met Christus en dus niet…
1 Korinte 6,9-10: Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. Wat zouden we vandaag zeggen?

9 3. Dus soms niet aan tafel 1 Korinte 11:
27 Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. … wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. 30 Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. … 32 Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld.

10 3. Dus soms niet aan tafel Voor jezelf Voor de gemeente
Zelf niet gaan – jij weet of je een huichelaar bent Kerkenraad houdt je van de tafel af – zichtbaar ongelovig en goddeloos – 1 Kor 5

11 3. Dus soms niet aan tafel 1 Korinte 5,6-13 (1):
U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje desem het hele deeg zuur maakt? Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van reinheid en waarheid. Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers, maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten.

12 3. Dus soms niet aan tafel 1 Korinte 5,6-13 (2):
Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente? Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: ‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.’

13 3. Dus soms niet aan tafel 1 Korinte 5,6-13:
… Weet u niet dat al een beetje desem het hele deeg zuur maakt? Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van reinheid en waarheid. … Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. … Maar binnen de gemeente geldt: ‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.’

14 3. Dus soms niet aan tafel Voor jezelf Voor de gemeente
Zelf niet gaan – jij weet of je een huichelaar bent Kerkenraad houdt je van de tafel af – zichtbaar ongelovig en goddeloos – 1 Kor 5

15 4. Niet volmaakt, wel bekeerd
Jezelf toetsen – 1 Korinte 11,27-29: Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.

16 4. Niet volmaakt, wel bekeerd
Jezelf toetsen: heb ik mij bekeerd? Niet meer ik zelf, zondaar Maar Christus: Geloof ik in Hem? Neem ik Zijn vergeving aan? Is Hij mijn nieuwe leven? Ben ik deel van zijn lichaam?

17 4. Niet volmaakt, wel bekeerd
Jezelf toetsen: heb ik mij bekeerd? Hoe oud moet je zijn om jezelf te toetsen? Geloofsbelijdenis: ik weet wat ik doe als ik avondmaal vier

18 Voor wie is het avondmaal?
Iedereen is welkom bij Jezus Aan tafel is welkom wie in Jezus gelooft: Doop - leven in gemeenschap met Christus Bekering: jezelf toetsen Niet: Onbekeerd, ongelovig hart Zichtbaar ongelovig en goddeloos

19 Avondmaal: voor bekeerde christenen
Matteüs 26:   Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.


Download ppt "Avondmaal: maaltijd voor bekeerde christenen"

Verwante presentaties


Ads door Google