De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behandeling in de eerste lijn Behandeling in de tweede lijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behandeling in de eerste lijn Behandeling in de tweede lijn"— Transcript van de presentatie:

1 Behandeling in de eerste lijn Behandeling in de tweede lijn
Profiel-indeling Interventie Zorgpad Obesitas bij kinderen Kind-ketenzorg Zundert Stap 1 Primaire preventie middels Overbruggingsplan JGZ Groei monitoring Bespreking doelen, voortgang, motivatie. Bespreken noodzaak andere interventies. Behandeling in de eerste lijn Profiel 1 (0-2 jaar) Opvallende gewichtstoename 0,67 SDS Hoog gewicht bij 5-6 mnd oud Signalen herkennen - Ouders - Kinderdagverblijven - Peuterspeelzalen - Scholen - Sportverenigingen - Jeugdgezondheidszorg - ( Para)medici Anamnese en lichamelijk onderzoek door jeugd arts/ huisarts *1 Profielindeling * z.o.z. Profiel 2 (2-19 jaar) Overgewicht 1-2 SDS BMI tabel afkappunten kinderen Stap 2 Jeugdarts/huisarts: anamnese en onderzoek. JGZ : BOFT elementen, eet- en beweegdagboek * 2 CJG: Opvoedondersteuning Diëtist: voedingsinterventie *3 Fysiotherapeut: beweeginterventie *4 Psycholoog/POH: gedragsinterventie Behandeling in de tweede lijn Profiel 3 Obesitas ≥ 2 SDS BMI tabel afkappunten kinderen Belangrijke contactgegevens Monique Janssen, jeugdarts Kelly Konijn, jeugdarts Marianne Froeling, kinderfysiotherapeut Jolanda Peeters, diëtiste Petra Wijbrandi, CJG Zundert Huisarts : bellen naar de eigen praktijk Stap 3 Behandeling kinderarts Uitsluiten medische etiologie Bloeddrukmeting > 5 jaar Instelling voor eetstoornissen? Voor de aanpak van overgewicht en obesitas is een `community-based` aanpak nodig, waar gemeente, school, gezin en de gezondheidszorg allen een belangrijke rol spelen.

2 (*1) Anamnese en lichamelijk onderzoek (*2) BOFT elementen
Symptomen van onderliggende oorzaken nagaan Klachten als gevolg van obesitas Psychische aandoeningen: depressie, eetstoornissen, sociale fobie Psycho-sociale problematiek: gepest worden, opvoedkundige problemen, verwaarlozing Voorkomen van obesitas, diabetes, cardiovasculaire risicofactoren of aandoeningen bij ouders groeicurve: kleine gestalte of afbuiging van de curve Bepaal lengte, gewicht, buikomvang en BMI (gewicht (in kg)/lengte2 (in m)) Beoordeel de aanwezigheid van dysmorfieën en acanthosis nigricans Bepaal bij kinderen > 10 jaar een nuchter glucose (*2) BOFT elementen Actiepunten die de meest veelbelovende resultaten bieden als het gaat om het voorkomen van overgewicht: Stimulatie Borstvoeding Meer Bewegen en buitenspelen; Elke dag Ontbijten; Minder Frisdrank en andere gezoete dranken en Fastfood Minder Televisiekijken en minder energierijke Tussendoortjes (*3) Voedingsinterventie Doelen: Verbetering balans energie-inname en energieverbruik Aanleren van betere voedings- en bewegingsgewoonten en motiveren tot het volhouden hiervan op langere termijn Subdoelen: het herstellen van de energiebalans; normaliseren voedingsgewoonten: volgens de Classificatie en Codelijst voor de Diëtiek wordt met eet- of voedingspatroon alleen de tijd en frequentie bedoeld en met voedingsgewoonten ook de kwaliteit en hoeveelheid.; het volhouden van goede voedingsgewoonten en goede bewegingsgewoonten. Kinderen 2-7 jr: - Overgewicht -> gewicht handhaven - Obesitas * geen morbiditeit -> gewicht handhaven * morbiditeit -> gewicht verminderen Kinderen > 7 jr: - Overgewicht * geen morbiditeit -> gewicht handhaven * morbiditeit -> gewicht verminderen - Obesitas -> gewicht verminderen (*4) Beweeginterventie Criteria om te starten met een beweegprogramma: BOFT-adviezen helpen onvoldoende, gewicht blijft toenemen Kind voldoet niet aan de NNGB ( Ned. Norm Gezond Bewegen) Kind sport niet, houdt niet van beweging, lichamelijke inspanning Heeft een negatief zelfbeeld m.b.t sport/beweging Heeft onvoldoende motorische vaardigheden m.a.g. afkeer van motorische activiteiten Wordt gepest en participeert daardoor niet bij sport en spel Heeft geen interesse in actieve leefstijl Psychosociale omstandigheden/leefomgeving zijn een belemmering Er is commitment bij ouders en kind om leefstijl te veranderen Doelen: meer plezier in bewegen Verbeteren van dagelijks beweeggedrag Toename van inspanningsvermogen Toename van motorische vaardigheden Er is een sportkeuze gemaakt, passend bij de mogelijkheden en interesses


Download ppt "Behandeling in de eerste lijn Behandeling in de tweede lijn"

Verwante presentaties


Ads door Google