De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stap 3  Behandeling kinderarts  Uitsluiten medische etiologie  Bloeddrukmeting > 5 jaar  Instelling voor eetstoornissen? Stap 3  Behandeling kinderarts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stap 3  Behandeling kinderarts  Uitsluiten medische etiologie  Bloeddrukmeting > 5 jaar  Instelling voor eetstoornissen? Stap 3  Behandeling kinderarts."— Transcript van de presentatie:

1 Stap 3  Behandeling kinderarts  Uitsluiten medische etiologie  Bloeddrukmeting > 5 jaar  Instelling voor eetstoornissen? Stap 3  Behandeling kinderarts  Uitsluiten medische etiologie  Bloeddrukmeting > 5 jaar  Instelling voor eetstoornissen? Stap 2  Jeugdarts/huisarts: anamnese en onderzoek.  JGZ : BOFT elementen, eet- en beweegdagboek * 2  CJG: Opvoedondersteuning  Diëtist: voedingsinterventie *3  Fysiotherapeut: beweeginterventie *4  Psycholoog/POH: gedragsinterventie Stap 2  Jeugdarts/huisarts: anamnese en onderzoek.  JGZ : BOFT elementen, eet- en beweegdagboek * 2  CJG: Opvoedondersteuning  Diëtist: voedingsinterventie *3  Fysiotherapeut: beweeginterventie *4  Psycholoog/POH: gedragsinterventie Behandeling in de eerste lijn Behandeling in de tweede lijn Zorgpad Obesitas bij kinderen Kind-ketenzorg Zundert Stap 1 Primaire preventie middels Overbruggingsplan JGZ  Groei monitoring  Bespreking doelen, voortgang, motivatie.  Bespreken noodzaak andere interventies. Stap 1 Primaire preventie middels Overbruggingsplan JGZ  Groei monitoring  Bespreking doelen, voortgang, motivatie.  Bespreken noodzaak andere interventies. Profiel 1 (0-2 jaar) Opvallende gewichtstoename  0,67 SDS  Hoog gewicht bij 5-6 mnd oud Profiel 1 (0-2 jaar) Opvallende gewichtstoename  0,67 SDS  Hoog gewicht bij 5-6 mnd oud Profiel 2 (2-19 jaar) Overgewicht 1-2 SDS BMI tabel afkappunten kinderen Profiel 2 (2-19 jaar) Overgewicht 1-2 SDS BMI tabel afkappunten kinderen Profiel 3 Obesitas ≥ 2 SDS BMI tabel afkappunten kinderen Profiel 3 Obesitas ≥ 2 SDS BMI tabel afkappunten kinderen Signalen herkennen - Ouders - Kinderdagverblijven - Peuterspeelzalen - Scholen - Sportverenigingen - Jeugdgezondheidszorg - ( Para)medici Anamnese en lichamelijk onderzoek door jeugd arts/ huisarts *1 Profielindeling * z.o.z. Signalen herkennen - Ouders - Kinderdagverblijven - Peuterspeelzalen - Scholen - Sportverenigingen - Jeugdgezondheidszorg - ( Para)medici Anamnese en lichamelijk onderzoek door jeugd arts/ huisarts *1 Profielindeling * z.o.z. Profiel-indeling Interventie Voor de aanpak van overgewicht en obesitas is een `community-based` aanpak nodig, waar gemeente, school, gezin en de gezondheidszorg allen een belangrijke rol spelen. Belangrijke contactgegevens Monique Janssen, jeugdarts m.janssen@ggdwestbrabant.nl m.janssen@ggdwestbrabant.nl Kelly Konijn, jeugdarts kelly.konijn@thebe.nl kelly.konijn@thebe.nl Marianne Froeling, kinderfysiotherapeut mfroeling@froelingenpartners.nl mfroeling@froelingenpartners.nl Jolanda Peeters, diëtiste jolandapeeters@zonnet.nl jolandapeeters@zonnet.nl Petra Wijbrandi, CJG Zundert info@cjgzundert.nl Huisarts : bellen naar de eigen praktijk

2 (*1) Anamnese en lichamelijk onderzoek Symptomen van onderliggende oorzaken nagaan Klachten als gevolg van obesitas Psychische aandoeningen: depressie, eetstoornissen, sociale fobie Psycho-sociale problematiek: gepest worden, opvoedkundige problemen, verwaarlozing Voorkomen van obesitas, diabetes, cardiovasculaire risicofactoren of aandoeningen bij ouders groeicurve: kleine gestalte of afbuiging van de curve Bepaal lengte, gewicht, buikomvang en BMI (gewicht (in kg)/lengte2 (in m)) Beoordeel de aanwezigheid van dysmorfieën en acanthosis nigricans Bepaal bij kinderen > 10 jaar een nuchter glucose (*2) BOFT elementen Actiepunten die de meest veelbelovende resultaten bieden als het gaat om het voorkomen van overgewicht: Stimulatie Borstvoeding Meer B ewegen en buitenspelen; Elke dag O ntbijten; Minder F risdrank en andere gezoete dranken en F astfood Minder T elevisiekijken en minder energierijke T ussendoortjes (*4) Beweeginterventie Criteria om te starten met een beweegprogramma: BOFT-adviezen helpen onvoldoende, gewicht blijft toenemen Kind voldoet niet aan de NNGB ( Ned. Norm Gezond Bewegen) Kind sport niet, houdt niet van beweging, lichamelijke inspanning Heeft een negatief zelfbeeld m.b.t sport/beweging Heeft onvoldoende motorische vaardigheden m.a.g. afkeer van motorische activiteiten Wordt gepest en participeert daardoor niet bij sport en spel Heeft geen interesse in actieve leefstijl Psychosociale omstandigheden/leefomgeving zijn een belemmering Er is commitment bij ouders en kind om leefstijl te veranderen Doelen: meer plezier in bewegen Verbeteren van dagelijks beweeggedrag Toename van inspanningsvermogen Toename van motorische vaardigheden Er is een sportkeuze gemaakt, passend bij de mogelijkheden en interesses (*3) Voedingsinterventie Doelen: Verbetering balans energie-inname en energieverbruik Aanleren van betere voedings- en bewegingsgewoonten en motiveren tot het volhouden hiervan op langere termijn Subdoelen: het herstellen van de energiebalans; normaliseren voedingsgewoonten: volgens de Classificatie en Codelijst voor de Diëtiek wordt met eet- of voedingspatroon alleen de tijd en frequentie bedoeld en met voedingsgewoonten ook de kwaliteit en hoeveelheid.; het volhouden van goede voedingsgewoonten en goede bewegingsgewoonten. Kinderen 2-7 jr:- Overgewicht -> gewicht handhaven - Obesitas * geen morbiditeit -> gewicht handhaven * morbiditeit -> gewicht verminderen Kinderen > 7 jr:- Overgewicht* geen morbiditeit -> gewicht handhaven * morbiditeit -> gewicht verminderen - Obesitas -> gewicht verminderen


Download ppt "Stap 3  Behandeling kinderarts  Uitsluiten medische etiologie  Bloeddrukmeting > 5 jaar  Instelling voor eetstoornissen? Stap 3  Behandeling kinderarts."

Verwante presentaties


Ads door Google