De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11/10/2007 Gemengde werkgroep FOD Visie van de gemengde werkgroep FOD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11/10/2007 Gemengde werkgroep FOD Visie van de gemengde werkgroep FOD."— Transcript van de presentatie:

1 11/10/2007 Gemengde werkgroep FOD Visie van de gemengde werkgroep FOD

2 SITUERING VAN HET PROCES 2004: de interministeriële verklaring van 6/12/2004 2007: Therapeutische projecten + transversaal overleg ???????

3 Einddoel van de therapeutische projecten Ervaringen opdoen en inzichten verzamelen over interorganisationeel samenwerken rond concrete patiënten met ernstige, complexe en (potentieel) langdurige problematieken

4 Einddoel van de therapeutische projecten Ervaringen opdoen : Ervaringen = in de eerste plaats het doorlopen van een leerproces: Ervaringen = in de eerste plaats het doorlopen van een leerproces: Met wie en hoe samenwerken en overleggen Met wie en hoe samenwerken en overleggen Elkaars bijdrage in het globale zorgproces leren kennen en waarderen Elkaars bijdrage in het globale zorgproces leren kennen en waarderen De mogelijkheden verkennen van de participatie van patiënten en hun mantelzorgers in het zorgproces De mogelijkheden verkennen van de participatie van patiënten en hun mantelzorgers in het zorgproces

5 Einddoel van de therapeutische projecten Inzichten verzamelen : Inzichten = het documenteren van opgedane ervaringen Inzichten = het documenteren van opgedane ervaringen Daarom met een zekere systematiek gegevens verzamelen: Daarom met een zekere systematiek gegevens verzamelen: voor wie en in functie van welke noden wat doen, met wie, met welke doelstellingen en met welke effecten... voor wie en in functie van welke noden wat doen, met wie, met welke doelstellingen en met welke effecten... Hierbij zijn gegevens nodig over zowel Hierbij zijn gegevens nodig over zowel de patient en zijn zorgvraag de patient en zijn zorgvraag het zorgproces en het zorgproces en het overleg en de coördinatie tussen de betrokken actoren het overleg en de coördinatie tussen de betrokken actoren

6 Einddoel van het TRANSVERSAAL OVERLEG op een patiëntoverstijgend niveau een deel van de elementen te verzamelen die nodig zijn om in de door de overheid te beschrijven beleidszorgprogramma’s de zorgmodules te benoemen en de daarvoor vereiste overleg- en coördinatiemechanismen.

7 Einddoel van het TRANSVERSAAL OVERLEG een deel van de elementen te verzamelen:  Het transversaal overleg zal niet exclusief informatie opleveren voor het beschrijven van de zorgprogramma’s  Therapeutische projecten zijn enkel gefocusd op overgangen in het individuele zorgproces van een patiënt  naast transversaal overleg ook andere bronnen aanboren

8 Beschrijven van de zorgprogramma’s Andere bronnen Leren uit initiatieven gebaseerd op flexibilisering van de bestaande zorgvormen en inhouden  flexibiliseren  naar intensiteit  naar specificiteit  naar lokalisatie  naar modaliteit ...  Daarom is het opstarten van vernieuwings- initiatieven artikel 97 ter NU nodig

9 ROL van de verschillende actoren De Gemengde werkgroep FOD moet de draaischijf worden van de processturing van de onderlinge afstemming van KCE / therapeutische projecten en het transversaal overleg De Gemengde werkgroep FOD moet de draaischijf worden van de processturing van de onderlinge afstemming van KCE / therapeutische projecten en het transversaal overleg De permanente werkgroep psy van de NRZV en andere adviesorganen zullen de bevoegde overheden formeel adviezen geven m.b.t. de beschrijving van de te programmeren en de te erkennen zorgprogramma’s De permanente werkgroep psy van de NRZV en andere adviesorganen zullen de bevoegde overheden formeel adviezen geven m.b.t. de beschrijving van de te programmeren en de te erkennen zorgprogramma’s

10 GEGEVENSVERZAMELING (1) Elkeen die gegevens wil verzamelen (KCE,het transversaal overleg, patiënten- en familieorganisaties) (KCE,het transversaal overleg, patiënten- en familieorganisaties) moet vooraf in alle duidelijkheid aantonen dat de opgevraagde gegevens dat de opgevraagde gegevens in de vorm, detail en frequentie in de vorm, detail en frequentie nuttig en nodig zijn nuttig en nodig zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen en/of de opdrachten die hem zijn toebedeeld. voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen en/of de opdrachten die hem zijn toebedeeld.

11 GEGEVENSVERZAMELING (2) Iedere gegevensbevraging wordt best - proefgedraaid - zo nodig aangepast om de haalbaarheid te garanderen Vooraf moet voor elkeen duidelijk zijn waarvoor de verzamelde gegevens wel en waarvoor ze niet zullen worden gebruikt

12 Deze informatiedag kadert in die communicatie die op geregelde tijdstippen zal moeten herhaald worden


Download ppt "11/10/2007 Gemengde werkgroep FOD Visie van de gemengde werkgroep FOD."

Verwante presentaties


Ads door Google