De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voorlichting Lwoo Penta Assen, 8-10-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voorlichting Lwoo Penta Assen, 8-10-2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voorlichting Lwoo Penta Assen,

2 Dr. Nassau College Leerweg Ondersteunend
2 Dr. Nassau College Leerweg Ondersteunend Onderwijs • Lwoo in Vakcollege Basis- en Kaderberoepsgericht • Extra ondersteuning voor de leerling • Doel is het behalen van diploma Vertel dat Lwoo Leerweg Ondersteunend Onderwijs is. Dus gewoon onderwijs, met extra ondersteuning. Doel is de leerling een diploma laten behalen op Basis of Kaderniveau.

3 3 Aanmelding Lwoo • Via de basisschool: (aanmeldingsformulier, onderwijskundig rapport, zorgrapport (school en ouders) • Aanmelden indien mogelijk voor 1 december ivm afname test • Ouders worden uitgenodigd voor uitleg over de test

4 Lwoo test Tests zijn landelijk en overal hetzelfde
4 Lwoo test Tests zijn landelijk en overal hetzelfde Uitnodiging voor bespreking van de resultaten

5 5 Waarom Penta? “Leren in de praktijk” = per week 8 uur vakmanschapslessen, 2 uur LOB en 2 uur K&C gekoppeld aan de vakmanschapslessen van die periode. Uitgangspunt van het Vakcollege is dat we uitgaan van de TALENTEN van de leerlingen. Dus juist de positieve insteek. Dat is cruciaal!

6 Onderbouw De onderbouw heeft eigen: Ingang Plein Kantine
Fietsenstalling

7 Kenmerken Lwoo Kleine klassen Deskundige lwoo mentor
Minder handen voor de klas Ondersteuning door interne begeleider Handelingsplan voor de leerling of de klas

8 Vakcollege Voor alle basis- en kaderleerlingen
8 Vakcollege Voor alle basis- en kaderleerlingen Beroepsgericht en praktisch Praktijklessen, bedrijfsbezoeken, stages Het Vakcollege is een nieuwe opleiding voor basis en kaderleerlingen. Eigenlijk al sinds de invoering van de basisvorming, maar zeker ook de laatste jaren liepen we er tegenaan dat de basis- en kaderleerlingen een veel te theoretisch programma moesten volgen in met name klas 1 en 2. De basisvorming ging immers uit van dezelfde vakken voor alle niveaus, dus van gymnasium tot aan basisberoepsgerichte leerweg, alle leerlingen dezelfde lessentabel. Met veel theoretische vakken. Daarvoor in de plaats hebben we nu een beroepsgerichte en praktische opleiding. Een opleiding met veel praktijklessen, maar ook bedrijfsbezoeken, gastlessen en stages. Voordelen van het Vakcollege zijn: -Het praktisch en vooral beroepsgericht bezig zijn zorgt voor een grote motivatie voor de leerlingen. -Leerlingen krijgen weer een vakopleiding. In plaats van met veel verschillende vakken bezig te zijn leren ze nu weer een vak. -Uitstekende samenwerking met het MBO. De contacten met het Drenthe College leiden tot een hele goede doorstroom van de leerlingen en krijgen leerlingen zelfs extra mogelijkheden. -Door het leren van een vak worden leerlingen interessant voor het bedrijfsleven. In plaats van een werknemer die ze van alles moeten leren, krijgen ze dmv stages goed personeel over de vloer. Baangaranties zijn in deze economisch moeilijke tijden niet te geven, maar de kansen op de arbeidsmarkt worden zeker vergroot.

9 Vakcollege Praktisch werken, meer motivatie Prima aansluiting MBO
9 Vakcollege Praktisch werken, meer motivatie Prima aansluiting MBO Aansluiting arbeidsmarkt

10 1010 De Vakroute van klas 1 tm 7 (6 voor een MBO niveau 2 opleiding). Leerlingen komen in leerjaar 1 binnen en ontdekken hun talenten. Daar gaan ze in leerjaar 2 en 3 binnen het beroepsgerichte programma mee aan de slag. Eind leerjaar 2 beroepsgericht examen. In leerjaar 4 kunnen leerlingen zich verdiepen in de leerstof en een start maken met de MBO stof. Daarna door in het MBO.

11 Vakcollege Oriëntatie
1111 Structuur vakcollege Vakcollege MBO Techniek (PIE/BWI) Zorg HBR Economie 7 Economie & O 6 Vakcollege MBO Techniek (PIE/BWI) 5 Vakcollege 4 3 2 Vakcollege Oriëntatie 1 Hoe ziet het er in de een schema uit: Leerlingen stromen in klas 1 in en weten dan vaak nog niet wat ze leuk vinden. Daarom hebben we in leerjaar 1 een oriëntatiejaar ingebouwd. Leerlingen krijgen in het 1e jaar 8 uur in de week Vakmanschap. Dat is een carousel van beroepsgerichte vakken. Ze komen dan in aanraking met de 5 vakcollege richtingen, ook wel Vakroutes genoemd. Vijf weken krijgen ze praktijklessen in de school en de 4e week gaan ze dan op bedrijfsbezoek. Tegelijkertijd krijgen ze LOB lessen. Loopbaan Orientatie en Begeleiding. Daarin leren ze niet alleen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, maar ook verplichte zaken als goed Burgerschap komen aan bod. Leerlingen krijgen een beeld van wat ze willen en waar ze goed in zijn. Op basis daarvan maken ze een keuze voor 1 van de vijf Vakcolleges. In leerjaar 2 starten ze dan met de praktische examenstof. Daar zijn ze 2 jaar mee bezig. Aan het einde van leerjaar 3 kunnen ze het praktijkexamen Vmbo-praktijkexamen doe je al aan het eind van klas 3. Theorievakken sluit je af aan het eind van klas 4. In klas 4 kun je dan starten met het praktische deel van de MBO opleiding op niveau 2 en dat afsluiten in leerjaar 5. De talentvolle leerlingen kunnen aansluitend nog proberen om daarna het niveau 3 diploma te halen. Daarmee is het dus mogelijk voor leerlingen om niet alleen in 5 of 6 jaar een VMBO en MBO diploma te halen, maar zelfs nog te proberen om een niveau hoger te komen dan tot nu toe mogelijk was.

12 iPad Iedere leerling eigen computer Methodes op iPad Educatieve apps
Invoering Ipad. Investeren in computers in de klas, speciale computerlokalen. Iedere leerlingen een eigen computer. Gekozen voor Ipad vanwege vele educatieve mogelijkheden: Methodes Educatieve Apps Organisatie Apps. De mogelijkheden zijn legio. Iets laten zien.

13 Gezonde school -HBR broodjes gezond maken -E&O verkoop van de broodjes
“Gezond met elkaar omgaan” •Gezonde schoolkantine: -HBR broodjes gezond maken -E&O verkoop van de broodjes •Gezond schoolplein •Niet-roken school. •Lessen rond gezond leven: -meer bewegen -gezond eten -voorlichting over alcohol/drugs -sexuele voorlichting De school zet de komende jaren extra in op een gezonde school. Belangrijk is dat we hierbij niet alleen denken aan gezond eten, niet roken en meer bewegen, maar ook aan het op een goede(gezonde) manier met elkaar omgaan, niet pesten, respect voor elkaar enz. In de nieuwbouw komt een winkel in de kantine waar gezonde producten verkocht worden. HBR maakt, E&O verkoopt. Dit is een mooie manier van ‘betekenisvol leren’. Net als ook ons restaurant en projecten als de Drentse Aa(maken van een app met info voor bezoekers). Voor het maken van een gezond schoolplein hebben we subsidie gekregen, hier wordt het komende jaar invulling aan gegeven. Leerlingen, medewerkers en buurtbewoners gaan hiervoor een plan maken.

14 1414 Onze slogan Met Penta naar je top

15 Meer weten? Data open dagen / doedagen www.nassaucollege.nl
1515 Meer weten? Data open dagen / doedagen 21 januari 2015 15:30 – 20:30 uur 4 februari 2015 vanaf 13:30 uur 11 februari 2015 Open dag doemiddag

16 1616

17 Vakcollege Oriëntatie
Structuur vakcollege 1717 Vakcollege Techniek (PIE/BWI) Zorg HBR Economie & O 6 Vakcollege Techniek (PIE/BWI) 5 4 3 2 Vakcollege Oriëntatie 1 Hoe ziet het er in de een schema uit: Leerlingen stromen in klas 1 in en weten dan vaak nog niet wat ze leuk vinden. Daarom hebben we in leerjaar 1 een oriëntatiejaar ingebouwd. Leerlingen krijgen in het 1e jaar 8 uur in de week Vakmanschap. Dat is een carousel van beroepsgerichte vakken. Ze komen dan in aanraking met de 5 vakcollege richtingen, ook wel Vakroutes genoemd. Vijf weken krijgen ze praktijklessen in de school en de 4e week gaan ze dan op bedrijfsbezoek. Tegelijkertijd krijgen ze LOB lessen. Loopbaan Orientatie en Begeleiding. Daarin leren ze niet alleen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, maar ook verplichte zaken als goed Burgerschap komen aan bod. Leerlingen krijgen een beeld van wat ze willen en waar ze goed in zijn. Op basis daarvan maken ze een keuze voor 1 van de vijf Vakcolleges. In leerjaar 2 starten ze dan met de praktische examenstof. Daar zijn ze 2 jaar mee bezig. Aan het einde van leerjaar 3 kunnen ze het praktijkexamen Vmbo-praktijkexamen doe je al aan het eind van klas 3. Theorievakken sluit je af aan het eind van klas 4. In klas 4 kun je dan starten met het praktische deel van de MBO opleiding op niveau 2 en dat afsluiten in leerjaar 5. De talentvolle leerlingen kunnen aansluitend nog proberen om daarna het niveau 3 diploma te halen. Daarmee is het dus mogelijk voor leerlingen om niet alleen in 5 of 6 jaar een VMBO en MBO diploma te halen, maar zelfs nog te proberen om een niveau hoger te komen dan tot nu toe mogelijk was.


Download ppt "1 Voorlichting Lwoo Penta Assen, 8-10-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google