De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Gemaakt door twee jonge mensen die hen in februari 2012 bezochten)

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Gemaakt door twee jonge mensen die hen in februari 2012 bezochten)"— Transcript van de presentatie:

1 (Gemaakt door twee jonge mensen die hen in februari 2012 bezochten)
PRESENTATIE: Over Hans en Carla Frinsel, en hun werk voor Stichting WEC International in Empada, Guinea Bissau. Timoteüs 2:1,2a: “Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet.” (Gemaakt door twee jonge mensen die hen in februari 2012 bezochten)

2 WAAR PRECIES..? Guinea Bissau ligt in West-Afrika….
... een land iets kleiner dan Nederland...... …. en Empada ligt in het Zuidwesten → Van Guinée-Bissau. Vanuit Bissau is er geen bootverbinding; het is ongeveer vijf uur rijden naar Empada.

3 DE DOELSTELLING Hans en Carla zijn geroepen door God om te werken met de Biafada`s, een stam die woonachtig is in de provincie Quinará. Het doel is om het Woord van God te verspreiden en gemeentes te stichten onder deze Biafada-stam. Zij werken met Stichting WEC - Wereld Evangelisatie voor Christus. De missie van het WEC luidt: ‘WEC Nederland wil -in samenwerking met gemeenten- werkers toerusten en uitzenden onder de onbereikten, om met woord en daad volgelingen van Jezus te maken en missionaire gemeenten te stichten’.

4 Cultuurproblematiek Guinée-Bissau is een van de armste landen ter wereld. Een land waarin vele mensen te weinig eten hebben, waarin de economie vanwege politieke onrust spaak loopt en waarin dodelijke ziektes als HIV, AIDS en cholera vrij spel hebben. Dit wordt ook mede in stand gehouden door bepaalde culturele gewoonten en rituelen die onder de bevolking spelen. Een paar voorbeelden: Er wordt nog veel aan geesten geofferd en men geeft veel geld uit aan bezoeken aan toverdokters en helderzienden, witte/zwarte magie.. Mensen willen genezen worden van een dodelijke ziekte, of willen de hoop op een betere toekomst in hun bestaan of bescherming tegen hun vijanden, enz. Helaas brengen deze noodgrepen hen meestal nog verder in de (financiële) problemen. De vaak onhygiënische gebruiken van de mensen (onvoldoende lichamelijke verzorging, het eten van rauw of verontreinigd voedsel, etc.) brengt veel infecties en ziektes als cholera met zich mee. Mannen- en vrouwenbesnijdenis wordt nog steeds uitgevoerd. Helaas wordt de besnijdenis zelf vaak uitgevoerd met niet-steriele materialen, waardoor de ziekte HIV gemakkelijk verspreid wordt. De overheid neemt onvoldoende verantwoordelijkheid in het stimuleren van de economie. Er ontstaan staatsgrepen waardoor het politieke bestel spaak loopt, maar ook worden er verkeerde keuzes gemaakt. Zo verkoos de overheid om het geld, gereserveerd voor een asfaltweg naar het zuiden des lands, te spenderen aan de deelname van het nationaal voetbalelftal aan de ‘Afrika Cup’. En de weg ligt er nog steeds niet. Een wasgelegenheid in Empada; niet echt hygiënisch ingericht.

5 HOE GAAN ZE TE WERK? Een groot deel van het werk bestaat uit het actief in contact treden met de plaatselijke bevolking. Om ze goed te kunnen bereiken met het Evangelie, is het belangrijk om eerst goed te kunnen (en leren) begrijpen wat de normen, waarden, omgangsvormen en gebruiken binnen de plaatselijke stammen zijn. Hoe ontvankelijk zijn moslims voor het Woord van God? En hoe reageren familieleden op de bekering van een familielid? ← Guinee-Bissau kent een buitencultuur; iedereen is veel buiten en maakt veel contact met elkaar. Hans en Carla zitten daarom vaak voor hun woning, zodat ze geregeld in gesprek raken met de mensen in het dorp.

6 De omgeving Boven: Vrienden en dorpsgenoten van Hans en Carla tijdens een dorpsplechtigheid. De twee mannen in het midden (bruin en blauw gewaad) hebben aangegeven Crhistus te willen volgen. Rechts: De islam rukt sterk op in Guinée-Bissau en zo ook het fundamentalisme. De Biafada raken steeds sterker geislamiseerd.

7 Evangelisatie: een proces
Zodra een vertrouwensband is ontstaan tussen hen en de lokale inwoners, vangt geleidelijk het proces van evangelisatie aan. Hans en Carla vertellen over het Woord van God, delen hun eigen ervaringen hierin en proberen de lokale inwoners te laten zien wat het Evangelie voor hen kan betekenen. In dit proces maken Hans en Carla gebruik van meerdere werkvormen. Een van die werkvormen is lokale praktische hulp: praktische hulp op individueel niveau: Lokale inwoners worden door Hans en Carla geholpen in het Opzetten van kleine projecten, zoals een autoreparatieplaats, het verkopen van ijs, of een ander handeltje. Dit gebeurt meestal door het verstrekken van micro-kredieten. Een recent voorbeeld is de aanschaf van een rijstpelmachine, waardoor de arbeidsintensiviteit van de verwerking van rijst aanmerkelijk wordt verminderd en tegelijkertijd enkele jongelui werk hebben. Een ander voorbeeld is een minicrediet aan een groepje christen Vrouwen die daarmee een handeltje opzetten. De opbrengst wordt grotendeels gebruikt voor het organiseren van vrouwen- Conferenties. Praktische hulp op groepsniveau: Hans en Carla hielpen bij het repareren van handpompen voor de watervoorziening in de wijken om hen heen. Momenteel zijn Hans en Carla bezig met het realiseren van de bouw van een Christelijke school. De rijstpelmachine. Deze wordt aangedreven door een dieselmotor (rechts, buiten beeld).

8 Vertellen over God Prentenboek en stemrecorder
In Guinée-Bissau mag evangeliseren een uitdaging genoemd worden. Er zijn meerdere aspecten waar rekening mee gehouden moet worden; de Creoolse taal, de veelal ongeletterde toehoorders en de Islamitische cultuur die men gewend is. Hoe vertel je dan over God? - Prentenboek en stemrecorder Vanuit de stemrecorder worden de Bijbelse verhalen in het Creools ten gehore gebracht; ondertussen laat Carla de verhalen zien met het prentenboek. Ondertussen legt zij ook in eigen woorden uit wat de verhalen betekenen.

9 Filmevangelisatie Met behulp van projector en
versterker wordt de Jezus- film in het dorp vertoond. In het Creools, dus iedereen kan het prima volgen. En zo’n film, dat trekt bekijks..!

10 Contacten Maar heel veel evangelisatie wordt gedaan door persoonlijke contacten in dagelijkse ontmoetingen en door het opbouwen van relaties met de mensen in de omgeving.

11 Ervaringen tot nu toe Braima Cassama Idrissa Camara
Hans en Carla arriveerden respectievelijk in 1976 en 1984 in Guinée-Bissau, en werkten er tot In 2008 zijn ze opnieuw naar dat land vertrokken om eht werk weer op te pakken.. Ze richten zich specifiek op het Biafade volk, waar ze van 1985 tot 1990 ook onder gewerkt hebben. Toen was het ‘harde grond’ en zagen weinig concreet resultaat. Nu mogen zijn regelmatig Biafada’s tot Christus leiden. Braima Cassama Een jongen uit een Islamitisch gezin, die op een zeker moment een zendeling wilde helpen met het leren van de Biafada taal. Hans en Carla voegden zich bij de taalstudie. Braima hoorde veel over heet evangelie tijdens en na de taallessen. De Heilige Geest overtuigde hem van de waarheid en hij wilde Christen worden. Dit werd thuis ontmoedigd, onder andere door hem op de kale grond te laten slapen (..). Dit weerhield hem er echter niet van om door te gaan op de ingeslagen weg. Idrissa Camara Een jongen van 23 jaar, afkomstig in een Biafada dorp, maar met een Fula moeder. Hij werd geboren in een gezin van 17 kinderen. Vader overleed toen hij jong was, en moeder lijdt aan de ziekte AIDS; Idrissa moest noodgedwongen voor zichzelf zorgen. Als straatjongen ontmoette hij Hans en Carla, die toen aan het evangeliseren waren met het prentenboek en stemrecorder. Dit sprak Idrissa erg aan, en hij zocht Hans en Carla op. Hij gaf te kennen dat hij ook Christen wilde worden, gaf zijn hart aan de Heer en begon zijn zonden te belijden. Idrissa geeft nu zelf Bijbellessen aan de kinderen in Buba, samen met Braima Cassama.

12 Bidamsule Bidamsule woont in Empada, en Hans en Carla kenden hem als jonge jongen. Als kind is hij al bekeerd in de gemeente. Nu hij volwassen is, ongeveer 30 jaar oud, helpt hij Hans en Carla tijdens de zondagsdiensten. Ook geeft hij twee keer per week Bijbellessen aan de kinderen in de wijk. Hij zou graag naar de Bijbelschool gaan, zodat hij later voorganger van een gemeente kan worden. Bidamsule is van de Balanta stam, maar helpt in het werk onder de Biafada’s in Empada. Braima Cassama, Buba Bidamsule, Empada Idrissa Camara, Buba Mattheus 4:19 : ”En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.”

13 Biafada gelovigen Dit is Gods tijd voor de oogst onder de Biafada’s
Biafada familie in Empada waarvan enkele ouderen en jongeren voor Christus gekozen hebben Met tien Biafada christenen op een conferentie voor ex-moslims Dit is Gods tijd voor de oogst onder de Biafada’s

14 Gebedspunten Hans en Carla vragen uw gebed voor de volgende dingen:
de opbouw van twee nieuwe gemeentes: in Gã-Mariama en Darsalame, respectievelijk op 6 en 25 km afstand van Empada. In beide gemeente zijn zo’n 20 nieuwe gelovingen, waaronder ook een aantal Biafada’s. Zij komen wekelijks samen. Het is veel werk voor Hans en Carla want helaas ontbreekt het aan leiders en een voorganger om te helpen deze groepen op te bouwen in het geloof. Wilt u bidden voor leiderschap? de kinderclubin Buba, die geleid wordt door Idrissa en Braima. Ze missen nog wat ervaring, en de samenkomsten zijn daarom nog voor verbetering vatbaar. Maandelijks willen Braima en Idrissa een speciaal Bijlbelkinderfeest organiseren. Wilt u bidden voor de benodigde middelen daarvoor? de start voor een gemeente onder de Biafadastam in Empada. Er zijn verscheidene leden van twee gezinnen – waaronder ook de gezins hoofden – tot geloof gekomen en ook ook nog enkele andere jongemannen. Zij komen elke zondag bij elkaar. De gebruiken van de Islamitische Biafada’s gaan niet samen met die van de animistische stammen van waaruit de meeste christenen in Empada komen, dus een eigen gemeente is gewenst. Gebed is nodig; voor de gemeente zelf, maar ook voor de bekostiging van de bouw van het kerkgebouw. de politieke onrust in het land. Door een staatsgreep en ongunstige beslissingen vanuit de overheid ligt de economie nagenoeg stil. Er heerst onzekerheid en wanhoop onder de bevolking. Wilt u binnen voor hulp van buitenaf? Voor de conditie van Hans en Carla zelf. Zoals Hans verwoordde: “ik ben ook geen 27 meer.” Wilt u bidden voor draagkracht (energie, financiële middelen, etc.), zodat zij hun werk nog veel langer voort kunnen zetten?

15 Eerste doopdienst in het Biafada gebied
Doop dienst van de twee Braima’s in oktober 2012

16 Fotogallerij Het bouwen van een huis; het
gebeurt met touwtjes en stokken De kerkdienst op zondag: een echte beleving..! De plaatselijke markt van Empada Fotogallerij Een benzinestation in Empada Ballonnen; een echt kinderfeest..! De hoofdstraat van Empada

17 Fotogallerij Guinea-Bissau; een prachtig land
Voetbal; de belangrijkste sport in Guinée-Bissau Wat doen we met een bestelbusje dat niet meer rijdt? Inderdaad… ….niets. Fotogallerij Een cashew-boom. Cashewnoten, verreweg het belangrijkste exportproduct van het land Het schoonmaken van vissen Zonsondergang in Buba. Adembenemend.

18 EINDE VAN DE PRESENTATIE Dank u voor uw aandacht..!


Download ppt "(Gemaakt door twee jonge mensen die hen in februari 2012 bezochten)"

Verwante presentaties


Ads door Google