De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geroepen door de Heer vertrokken wij, na voorbereid-ingen, naar het land Papoea Nieuw Guinea

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geroepen door de Heer vertrokken wij, na voorbereid-ingen, naar het land Papoea Nieuw Guinea"— Transcript van de presentatie:

1

2 Geroepen door de Heer vertrokken wij, na voorbereid-ingen, naar het land Papoea Nieuw Guinea
1987 - 2013

3 Wij werden uitgezonden door de gemeente via New Tribes Mission

4 Wij woonden 16 jaar bij de Lamogai-stammen mensen

5 Wij leerden hun taal en gewoonten in het dagelijks leven en door studie

6 Ons gezin groeide daar op in de bush

7 De Lamogai mensen zijn animisten

8 Animisme: Het geloof dat persoonlijke geesten en onpersoonlijke machten, invloed uitoefenen over de mensen wereld. Daarom moeten de mensen uitvinden welke geesten en/of machten hen beïnvloeden. Uitvinden om vast te kunnen stellen welke actie er ondernomen moet worden. De actie ondernomen is een poging tot het manipuleren van deze geesten/machten om zichzelf te beschermen of te verrijken.

9 Door Bijbelonderwijs wordt het animistische wereldbeeld vervangen

10 Het Goede Nieuws wordt gebracht in woord en daad.

11 En zo bouwt de Here God Zijn gemeente in de Lamogai-stam

12 Er ontstonden 7 gemeenten

13 Gemeenten die nu zelfstandig functioneren

14 Wat was de prijs die werdt betaald?
Christus zijn menswording, Zijn lijden en sterven voor de zonden van de wereld. Paulus’ gehoorzaamheid en de offers die hij bracht tijdens zijn zware gang naar Europa. Ziekten, honger en moeite van de zendelingen die naar Nederland kwamen rond 200AD. Vervolgingen tot en met de dood in middel-eeuwen en reformatie, om het zuivere Woord.

15 Wat was/is onze prijs? Opgeven van familie, vertrouwde omgeving, zekerheden en eigen plannen. Blootstellen aan gevaren, ziekten en mishandelingen, inclusief van onze kinderen. Genoegen nemen met minder, primitief en ongemak. Afstand van ouderwordende ouders, kinderen en opgroeiende kleinkinderen.

16 Filippenzen 1:27-30

17 Filippenzen 1:27-30 Ontstaan van de gemeente te Filippi, Hand 16

18 Filippenzen 1:27-30 Ontstaan van de gemeente te Filippi: Hand 16 Reden van God’s toelaten van lijden: Fil 1:12-14

19 Filippenzen 1:27-30 Ontstaan van de gemeente te Filippi: Hand 16 Reden van God’s toelaten van lijden: Fil 1:12-14 Sterkt de Filippenzen in hun lijden: Fil 1:27-30

20 Filippenzen 1:27-30 Ontstaan van de gemeente te Filippi: Hand 16 Reden van God’s toelaten van lijden: Fil 1:12-14 Sterkt de Filippenzen in hun lijden: Fil 1:27-30 Voorbeeld van Christus: Fil 2:5-10

21 Matt 5:10-12

22 Matt 5:10-12 Joh 6:56-57, 60, 66-69

23 Matt 5:10-12 Joh 6:56-57, 60, 66-69 Openbaring 3:10-11 Woord van Zijn volharding: Fil 2:5-10

24 Matt 5:10-12 Joh 6:56-57, 60, Openbaring 3:10-11 Woord van Zijn volharding: Fil 2:5-10 Uw kroon / de prijs: 1 Kor 3:10-15

25 • Herkennen wij primitieve anamistische trekjes in ons eigen geloofsleven? (zo van als ik dit of dat doet dan zal God mij geven/beschermen.) • Wij leven in een tijd in de wereld geschiedenis waarin nog nooit eerder zoveel christenen vervolgd worden en moeten lijden omdat zij christen zijn. Wat zijn redenen waarom het “welvaarts evangelie”om ons heen en in ons midden zo veel aanhang heeft? • Wat is het praktische verschil tussen het afzwakken van ons getuigenis om vervolging en lijden te voorkomen en wijsheid gebruiken in de wijze waarop wij ons getuigenis laten zien/horen om niet onnodig vervolging en lijden uit te lokken? • Hoe past Efeze 2:10 in het antwoord op de vorige vraag? • Wat is het verschil tussen, “christelijke godsdienst” en “door Christus God dienen”. • Denk aan gebeurtenissen in de recente geschiedenis zoals: - De val van het Communisme, - De verschuiving van individuele vrijheden naar de totale controle op personen- en geldverkeer onder druk van 9/11 en de oorlog tegen het terrorisme. - De arabische lente die door het hele middenoosten en daarbuiten rondgaat. Wanneer wij overwegen welke machten achter deze verschuivingen zaten, hoe zeker is ons vrije leven in het westen en vrijheid van religie?

26


Download ppt "Geroepen door de Heer vertrokken wij, na voorbereid-ingen, naar het land Papoea Nieuw Guinea"

Verwante presentaties


Ads door Google