De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie Verkeerscirculatie Omgeving Sint-Pietersplein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie Verkeerscirculatie Omgeving Sint-Pietersplein."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie Verkeerscirculatie Omgeving Sint-Pietersplein

2 Overzicht Redenen voor invoering Gevolgen en reacties: –Positief –Negatief Tellingen en observaties Mogelijke aanpassingen en voorstellen tot wijzigingen Vervolgtraject

3 Huidige verkeerscirculatie

4 Redenen voor invoering Parking St-Pietersplein enten op stadsring R40 Creatie van vrije bedding voor openbaar vervoer (eenrichtingsverkeer Overpoortstraat -eenvoudiger Vijfhoek) Eenvoudiger verkeersafwikkeling vijfhoek (St- Pietersplein - St-Amandsstraaat - Kramersplein- Kunstlaan - Overpoortstraat) Creatie van fietsroute studentenbuurt – station via Kunstlaan – Citadelpark Rustiger en veiliger fietsen langs Campusroute Tegengaan sluipverkeer (R40 - B401 via Muinkparkwijk) Verkeerscirculatie i.f.v. bioscoopcomplex

5 Gevolgen positief Vrije busbaan werkt duidelijk: vanaf Plateaustraat tot Heuvelpoort Kruispunt Vijfhoek veel kalmer en in principe veiliger Overpoortstraat rustiger Rustiger fietsroutes Verkeer door Muinkparkwijk gedaald

6 Reacties positief De Lijn: duidelijke verbetering van de doorstroming Handelaars Overpoortstraat Bewoners Muinkparkwijk: positieve gevolgen

7 Gevolgen negatief Filevorming in Kunstlaan – St-Amandsstraat –Nu aangepast: doorstroming autoverkeer verbeterd Verkeersovertredingen –negatie eenrichtingsverkeer Kantienberg –negatie rechtsafslaggebod Sint-Amandsstraat –negatie linksafslaggebod Kunstlaan-St-Pietersplein Sluipverkeer Voetweg

8 Reacties negatief Reacties op filevorming Kunstlaan-Sint- Amandsstraat Reacties van handelaars St-Pietersplein over moeilijkere bereikbaarheid (petitie) Reacties van gebruikers parking Hoveniersberg (ingang via Kantienberg) over omrijden (petitie) Reacties over moeilijk in- en uitrijden Parking Sint-Pietersplein (plaatselijk verkeer) Reacties over sluipverkeer Voetweg

9 Tellingen (I) Overpoortstraat (ochtendspits) –staduitwaarts enkel bussen, taxi’s, fietsers, tegen 207 auto’s voor –stadinwaarts 355 auto’s nu, tegen 209 voor Kunstlaan (uit avondspits) –voor invoering: 214 –6/06/2007: 200 uit: 96 links, 104 rechts –11/10/2007: 326 uit: 50 links, 276 rechts –25/10/2007: 357 uit: 222 links, 145 rechts Benardstraat –Ochtendspits: 303 auto’s nu, 750 voor –Avondspits: 336 nu, 644 voor Toename verkeer in: –Ter Platen: 131 auto’s vroeger vanuit Benardstaat, nu 158 –Voetweg (ochtendspits): 100 voertuigen in, 78 naar parking Hoveniersberg –Eekhout (avondspits): 236 voertuigen uit

10 Tellingen (II) Overpoortstraat – fietsers ochtendspits: 577 uit, 378 in – fietsers in avondspits: 373 uit, 687 in As Citadelpark- R40 - Kunstlaan –fietsers ochtendspits: 181 in, 89 uit –fietsers avondspits: 83 in, 69 uit Kruispunt Benardstraat-Muinkkaai- Terplaten-Kantienberg: –ochtendspits: 332 fietsers

11 Observaties Filevorming in Kunstlaan – Sint-Amandsstraat Negatie linksafslaggebod van Kunstlaan naar St-Pietersplein (+ doorsteek door middenberm Kunstlaan) : blijvend Tegenrichting rijden van St-Amandsstraat naar Kantienberg (Vijfhoek)/Negatie eenrichtingsverkeer Kantienberg: sporadisch Meer verkeer in Eekhout Rechtsomkeer makend verkeer op R40 (rond fontein): afgenomen

12 Mogelijke aanpassingen Zeer verschillende doelstellingen en verwachtingen: –Vlotte doorstroming openbaar vervoer –Vlot en veilig fietsverkeer –Tegengaan sluipverkeer in Muinkparkwijk –Vereenvoudigd kruispunt Vijfhoek –Goede bereikbaarheid Parking Hoveniersberg –Interne bereikbaarheid parking St-Pietersplein –Goede autobereikbaarheid in het algemeen –Tegengaan sluipverkeer Voetweg

13 Mogelijke scenario’s voor wijzigingen Behoud huidige situatie (S1), mits kleine aanpassing (opening middenberm Kunstlaan) t.h.v. Kattenberg Openstellen link St- Amandsstraat/Kunstlaan-Kantienberg (in één richting) (S2) Afsluiten Kramersplein en Kantienberg gedeeltelijk tweerichtingsverkeer (S3) Idem met Kantienberg “doodlopend” (S4)

14 Scenario 1

15 Mogelijke scenario’s voor wijzigingen (S1) S1: Behoud huidige situatie, mits kleine aanpassing (opening middenberm Kunstlaan) t.h.v. Kattenberg Voordeel: interne bereikbaarheid parking Sint-Pietersplein is gewaarborgd behoud van rustige vijfhoek en min of meer vrijwaren fietsroutes ontruiming Kunstlaan in principe OK Nadeel: kans sluipverkeer R40-B401 in één richting wordt groter (ondanks linksafslaggebod op eind Kunstlaan) bereikbaarheid Parking Hoveniersberg blijft moeilijker

16 Scenario 2

17 Mogelijke scenario’s voor wijzigingen (S2) S2: Openstellen link St- Amandsstraat/Kunstlaan-Kantienberg (in één richting) Voordeel: interne bereikbaarheid parking Sint-Pietersplein ontlasting ontruiming van Kunstlaan Nadeel: sluipverkeer R40-B401 in één richting vijfhoek wordt moeilijker met repercussies op fiets- en busverkeer bereikbaarheid Parking Hoveniersberg blijft moeilijker

18 Scenario 3

19 Mogelijke scenario’s voor wijzigingen (S3) S3: Volledig afsluiten doorgang t.h.v van Kramersplein, met toegang tot Kantienberg (stuk eenrichting) via deel Voetweg Voordeel: –geen sluipverkeer meer mogelijk R40-B401 –betere bereikbaarheid van parking Hoveniersberg –mogelijkheid tot pleinvorming Kramersplein en herwaardering Kantienberg –betere lokale bereikbaarheid parking St-Pietersplein (via doorsteek middenberm Kunstlaan) Nadeel: –onduidelijkheid statuut Kantienberg (eenrichtingsverkeer na 100 m.) –meer verkeer door Voetweg (weliswaar beperkt en maar op een deel van de Voetweg) –eventueel gevaar voor ‘spookrijden’ in Overpoortstraat tot begin Voetweg

20 Scenario 4

21 Mogelijke scenario’s voor wijzigingen (S4) S4: Volledig afsluiten doorgang t.h.v van Kramersplein, met toegang tot Kantienberg (stuk doodlopend) via deel Voetweg Voordeel: –geen sluipverkeer meer mogelijk R40-B401 –betere bereikbaarheid van parking Hoveniersberg –mogelijkheid tot pleinvorming Kramersplein en herwaardering Kantienberg –optimale lokale bereikbaarheid parking St-Pietersplein (via doorsteek middenberm Kunstlaan) Nadeel: –onduidelijkheid statuut Kantienberg (doodlopend) –meer verkeer door Voetweg (weliswaar beperkt en maar op een deel van de Voetweg) –eventueel gevaar voor ‘spookrijden’ in Overpoortstraat tot begin Voetweg –mogelijk meer verkeer in Muinkparkwijk

22 Mogelijke scenario’s voor wijzigingen (Overzichtstabel) S1S2S3S4 Doorstroming openbaar vervoer XXXX Veilig en vlot fietsenXX(X)X Lokale bereikbaarheid parking SPP X(X)XXX(X)XX(X) Vlot bereikbare Parking Hoveniersberg XX Tegengaan doorgaand verkeer Muinkparkwijk (R40-B401) XX(X)XXXX Logische circulatie i.f.v. Bioscoopcomplex XX X Verkeersafwikkeling VijfhoekXXXX Optimale autobereikbaarheidXXXX Vlotte ontruiming KunstlaanX(X)XXXX(X)

23 Mogelijke begeleidende maatregelen Eenrichtingsverkeer Benedictijnenstraat (tegengaan sluipverkeer Voetweg) en regeling ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en andere plaatselijke circulatie Invoeren deel van ‘Filmfestivalcirculatie’ in Muinkparkwijk: omdraaien eenrichtingsverkeer W. Wenemaerstraat en Tijgerstraat Op termijn: –herinrichten Kantienberg (looproute naar St-Pietersplein) –herinrichting Heuvelpoort (rechtsafslagstrook naar Overpoortstraat) Reeds gebeurd: bijstellen lichten Kunstlaan – R40 Coördinatie lichten Lammerstraat en meer groentijd Roodlichtcamera’s R40-Kunstlaan Nieuwe verkeerslichtenregeling op stadsring Te overwegen: omdraaien rijrichting Verlorenkost Vervoersplan Universiteit en Hogescholen

24 Vervolgtraject De voorstellen worden verder grafisch uitgewerkt en volgende maand voorgelegd aan alle actoren (infomarkt) Besluitvorming en invoering wijzigingen in principe begin 2008


Download ppt "Evaluatie Verkeerscirculatie Omgeving Sint-Pietersplein."

Verwante presentaties


Ads door Google