De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boeren met Water Monitoringsresultaten Waterberging Kerkmeijer 2005-2006 Gerben Bakker en Bram de Vos 23 januari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boeren met Water Monitoringsresultaten Waterberging Kerkmeijer 2005-2006 Gerben Bakker en Bram de Vos 23 januari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Boeren met Water Monitoringsresultaten Waterberging Kerkmeijer 2005-2006 Gerben Bakker en Bram de Vos 23 januari 2007

2 Inhoud presentatie  Waterbergingslocatie Kerkmeijer  Waterbergingen 2005-2006  Waterbalansen  Waterkwaliteit  Landbouwkundige aspecten

3 Waterbergingslocatie Kerkmeijer

4 Hoogte maaiveld en meetapparatuur Hoog (320 cm) Midden (316-326 cm) Laag (300 cm) Inlaa t Uitlaat Meetapparatuur: Grondwaterstand Oppervlaktewaterstand Grondwaterkwaliteit Indringingsweerstand … Maaiveld :

5 Percelen voor en tijdens waterberging

6 Uitlaat waterberging

7 Waterbergingen 2005-2006 1) 5 december 2005 tot 8 december 2005 2) 20 maart 2006 tot 24 maart 2006 3) 4 juli 2006 tot 8 juli 2006 4) 29 januari 2007 tot 2 februari 2007 (gepland)

8 Waterhoeveelheden waterberging (3 ha) Gemeten versus berekend DatumInlaat (10 3 m 3 ) Uitlaat (10 3 m 3 ) Max. water- niveau (cm) Berekend e inhoud (10 3 m 3 ) Afwijking t.o.v. Inlaat 05-12- 05 6.28.925.57.7+24% 20-03- 06 7.412.228.68.6+17% 04-07- 06 13.515.924.27.3  46% Inlaat ≠ Inhoud << Uitlaat !!??

9 Oppervlaktewaterstand 1 e waterberging Hoog Midden Laag

10 Daling oppervlaktewaterniveau tijdens berging DatumDaling (mm) Tijds- bestek (uur) Daling (mm/uur) Tijd open- dicht (uur) Water- hoeveel h. (10 3 m 3 ) 05-12-051126.00.42951.2 20-03-064465.00.681202.4 04-07-064053.50.75811.8

11 Waterbalans (in 10 3 m 3 ) DatumInlaatVerdam- ping Neer- slag Infil- tratie Uitlaat 05-12-057.70.020.061.26.5 20-03-068.60.110.032.46.1 04-07-067.30.500.151.85.2

12 Waterbalans (in mm) DatumInlaatVerdam- ping Neer- slag Infil- tratie Uitlaat 05-12-05260.10.2422 20-03-06290.40.1821 04-07-06241.75.0621 Infiltratie = 15% – 28% Inlaat

13 Grondwaterstanden 1 e waterberging Referentie Hoog Midden Laag Waterberging

14 Grondwaterstanden 3 e waterberging Referentie Hoog Midden Laag Waterberging

15 Grondwaterstanden Grondwaterstanden reageren vooral op hogere peil Vloedgraven: Grondwaterstandstijging: ca. 10 cm/dag Referentie-peilbuis: stijging ca. 10 cm/dag Infiltratie: ca. 1 mm/dag

16 N- en P- concentraties oppervlaktewater DatumP-totaal inlaat (mg/l) P-totaal uitlaat (mg/l) N-totaal inlaat (mg/l) N-totaal uitlaat (mg/l) 05-12-050.080.092.22.1 20-03-060.080.092.21.5 04-07-060.040.331.02.2 04-07-06 : toename N- en P- concentraties

17 Waterkwaliteit Voorafgaand aan 3 e waterberging op 4 juli 2006: 4 mei 2006: Perceel 2 : onkruidbestrijdingsmiddel 23 mei 2006: Bemest met 162 kg stikstof/3 ha Beweiding: 22 pinken van 23 mei tot 12 juni 2006

18 N- en P-concentraties grondwater Datum P-totaal (mg/l)N-totaal (mg/l) HoogMiddenLaagHoogMiddenLaag 05-12-050.270.210.403.12.62.2 20-03-060.120.210.222.02.23.1 04-07-060.350.460.544.53.33.1 *) Aangegeven waarden binnen maand na inundatie Natter: P- concentraties ↑ en N- concentraties ↓

19 Landbouwkundige aspecten Graszodekwaliteit: Middenstuk (niet verstoord): best Hoge stuk (verstoord + herinzaai) : natte plekken, verslemping: slecht Lage stuk (verstoord + herinzaai) : continu nat, structuurschade, verslemping: slecht Ervaringen Kerkmeijer? Schadevergoeding / blauwe diensten 2005-2006?

20 Draagkracht van de bodem 0.7 MPa

21 Draagkracht van de bodem 0.7 MPa

22 Waterbalans Voorlopige conclusies Waterbalans is onnauwkeurig: In- en uitlaatmetingen moeten beter (+/- 10% fout) Infiltratie: 1-2 mm/d; 15-28% waterinlaat bij 4 dagen waterberging Grondwaterstanden stijgen snel bij opstuwing/ waterberging Analyse grondwaterstanden bij zomerpeil -- >winterpeil? Pilot uitvoeren met alleen opstuwing Vloedgraven?

23 Waterkwaliteit Voorlopige conclusies Oppervlaktewater en waterberging: Winter/voorjaar: geen/kleine effecten N- en P- concentraties Zomer: risico’s op hoge N- en P-concentraties na bemesting of beweiding Grondwater: Geen effecten waterberging? Invloed grondwaterstand: Nat: P- concentraties ↑ en N- concentraties ↓ Droog: P- concentraties ↓ en N- concentraties ↑

24 Landbouwkundige aspecten Voorlopige conclusies Verstoring van de bodem + herinzaai: Slechte graszode Verslemping Slechtere draagkracht? Groeiseizoen + waterberging Risico’s op N- en P-belasting oppervlaktewater Geringe invloed op grondwaterkwaliteit Bedrijfsvoering en bedrijfseconomie Kerkmeijer?

25 Voortgang monitoring en onderzoek Discussie inrichting waterberging Verbetering in- en uitlaatmeting Bepaling inhoud berging? Verdere analyse waterbalansen en hydrologie Rapportage monitoring: www.blauweengroenediensten.nl www.blauweengroenediensten.nl Voortzetting waterbergingen en monitoring

26 Suggesties voor verder onderzoek Waterpas-bedrijfsberekeningen? Koppeling met ervaringen Aver-Heino? Koppeling met “Boeren voor Natuur”?

27 Bedankt voor uw aandacht © Wageningen UR


Download ppt "Boeren met Water Monitoringsresultaten Waterberging Kerkmeijer 2005-2006 Gerben Bakker en Bram de Vos 23 januari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google