De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort Sandra van Laar MANAGEMENT SUMMARY.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort Sandra van Laar MANAGEMENT SUMMARY."— Transcript van de presentatie:

1 SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) MANAGEMENT SUMMARY

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht Inleiding rapportage Resultaten Bereik

3 INLEIDING ONDERZOEK Doelstelling, Methode, Respons, Inleiding Rapportage

4 Doelstellingen De Vos & Jansen Market Research+Consultancy heeft in opdracht van De Schoolkrantdrukkerij een onderzoek uitgevoerd naar het bereik van Schoolmagazine. De uitgever van Schoolmagazine doet op verschillende plaatsen uitspraken over het aantal schoolkranten dat zij in combinatie met het Schoolmagazine vervaardigt en verspreidt. De Schoolkrantdrukkerij heeft geconstateerd dat deze uitlatingen niet stroken met de situatie die zij in de markt tegenkomt. Volgens dat beeld in de markt is het aantal schoolkranten met Schoolmagazine in het midden veel minder dan de uitgever van Schoolmagazine beweert. Omdat deze manier van verspreiding van grote invloed kan zijn op het bereik van het blad, is de vraag gerezen in hoeverre het door de uitgever beweerde bereik strookt met de werkelijkheid. Volgens de tariefkaart van de uitgeverij van het Schoolmagazine is het bereik van deze titel 730.000 exemplaren onder jongeren op het voortgezet onderwijs van 12-18 jaar. De totale populatie bestaat uit 1,15 miljoen leerlingen (Gouden Standaard 2010). Nu is de vraag gerezen of dit bereik daadwerkelijk zo hoog is, of dat het bereik overschat wordt. De doelstelling is daarom: Inzicht verkrijgen in het bereik van Schoolmagazine en de daarbij relevante kwalitatieve aspecten.

5 Onderzoeksmethode Vragenlijst: De vragenlijst die gehanteerd is, is gebaseerd op een gangbare benadering voor het meten van printbereik, namelijk door middel van coverherkenning. Doelgroep: Jongeren op het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12-18 jaar. Voor de jongeren van 12-15 is toestemming van de ouders gevraagd voor deelname aan het onderzoek. Methode van onderzoek: De doelgroep is afkomstig van het Pollland Panel van De Vos & Jansen en is uitgenodigd via een email. De vragenlijst is vervolgens online ingevuld in de periode van 20 december 2010 tot en met 5 januari 2011. Rapportage: Deze rapportage bevat een grafische weergave van de resultaten van het Schoolmagazine bereiksonderzoek. De belangrijkste uitkomsten worden via grafieken gepresenteerd en, waar relevant, geduid. Alle resultaten beschrijven een n=2.132, tenzij anders weergegeven.

6 Responsoverzicht In onderstaande tabellen wordt het totale responsoverzicht weergegeven. De netto steekproef is n=2.132. De resultaten zijn gewogen op basis van leeftijd, geslacht en opleiding. Opleidingn% VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg)50423,6 MAVO of VMBO (theoretische en gemengde leerweg)41319,4 HAVO of HAVO/VWO64730,3 VWO56826,6 Totaal2.132100,0 Leeftijd/Geslacht n% Man 12 - 1324211,4 Man 14 - 1531514,8 Man 16 - 1730314,2 Man 18813,8 Vrouw 12 - 1324911,7 Vrouw 14 - 1534216,0 Vrouw 16 - 1750123,5 Vrouw 18994,6 Totaal2.132100,0

7 Betrouwbaarheid en representativiteit Om betrouwbare uitspraken te doen over een populatie van 1,15 miljoen, moeten er minimaal 500 waarnemingen gedaan worden. Dit is met n=2.132 ruimschoots gerealiseerd, wat ons in staat stelt subgroepen nader te bekijken, waar wenselijk. Schoolmagazine is gelezen door n=578 respondenten binnen deze steekproef. Ook dit aantal is derhalve afdoende om betrouwbare uitspraken over de lezerspopulatie te doen. Voor de resultaten van dit onderzoek kan derhalve een betrouwbaarheidsinterval van 99% gehanteerd worden, met een foutenmarge van 2%, uitgaande van de meest conservatieve spreiding van de resultaten (50%/50%). De resultaten zijn representatief op het niveau van leeftijd, geslacht, opleiding en regionale spreiding.

8 RESULTATEN

9 Nummerbereik Schoolmagazine (1/2) 10,7%11,3%13,4%12,6% Februari 2010Juni 2010Mei 2010Maart 2010 Heb je onderstaand nummer van Schoolmagazine gelezen of gezien?

10 Nummerbereik Schoolmagazine (2/2) 10,7%12,4%10,6%9,5% Het nummerbereik ligt tussen de 9,5% en 13,4%. Gemiddeld komt dit over alle edities van 2010 uit op 11,4%. Indien we dit vertalen naar absolute aantallen, betekent dit een gemiddeld nummerbereik van circa 131.000 scholieren op het voortgezet onderwijs tussen de 12 en 18 jaar. Hierin zien we geen significante verschillen tussen schooltypen. September 2010December 2010November 2010Oktober 2010 Heb je onderstaand nummer van Schoolmagazine gelezen of gezien?

11 Bereik Schoolmagazine * In de tabel rechts zijn de gevonden percentages vertaald naar de hele populatie. Deze cijfers zijn bij benadering, hierbij moet onder andere rekening gehouden worden met afrondingsverschillen. De cijfers geven een goede indicatie van het werkelijke bereik, zowel gemiddeld als per editie. Aantal leerlingen* Gemiddeld nummerbereik 131.000 Februari123.360 Maart144.485 Mei153.590 Juni130.290 September122.765 Oktober109.435 November121.735 December142.485 Nummerbereik per editie

12 Leesintensiteit Schoolmagazine Schoolmagazine wordt gratis verspreid op middelbare scholen. Circa 60% van de leerlingen die Schoolmagazine daadwerkelijk leest, leest daarvan de helft of minder. 40% leest meer dan de helft. Als rapportcijfer krijgt Schoolmagazine een 6,6.

13 Conclusies Het gemiddeld nummerbereik van de 8 edities van Schoolmagazine in 2010 is circa 131.000 op een populatie van 1,15 miljoen jongeren tussen de 12 en 18 jaar die naar het voortgezet onderwijs gaan. Daarbij realiseerde de mei-editie het hoogste bereik (circa 154.000 leerlingen) en de oktober-editie het laagste (circa 109.000 leerlingen).

14 Over De Vos & Jansen Market Research + Consult De Vos & Jansen Market Research + Consult is ISO gecertificeerd, lid van de MOA, Esomar en maakt daarnaast deel uit van Global Market Research. Wij hebben ruim 12 jaar ervaring in media- en communicatie onderzoek met klanten als onder andere: Sanoma, VNU, HUB, PCM, diverse gemeenten, AD, Programmabladen AKN, De Gelderlander, Radio 538, KLO, Q-music, Mojo en diverse mediabureaus.

15 Contactgegevens –15 De Vos & Jansen Marktonderzoek Waalkade 5 6511 XP Nijmegen Tel.: 024 – 350 2797 Haarlemmerweg 319d 1051 LG Amsterdam Tel.: 024-3502797 www.devosjansen.nl


Download ppt "SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort Sandra van Laar MANAGEMENT SUMMARY."

Verwante presentaties


Ads door Google