De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 De wereld, systeem van landen en relaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 De wereld, systeem van landen en relaties"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 2 De wereld, systeem van landen en relaties

3 § 2.4 Globalisering vergroot ruimtelijke verschillen
Kern Toename van de ruimtelijke verschillen tussen gebieden als gevolg van globalisering De deelvraag

4 § 2.4 Globalisering vergroot ruimtelijke verschillen
Toenemende ruimtelijke verschillen in wereldsysteem op meerdere schaalniveaus Ontwikkeling stedelijke regio’s vaak beter dan van platteland vooral van perifeer platteland Backwasheffecten door stedelijke ontwikkeling Uitstroom van natuurlijke hulpbronnen, kapitaal en arbeidskrachten Spreadeffecten dichtbij (grote) steden Ruimtelijke verschillen

5 § 2.4 Globalisering vergroot ruimtelijke verschillen
Mensen en gebieden in fast world of in slow world Indeling valt niet samen met het wereldsysteem van kernlanden, semiperifere en perifere landen Beide indelingen toepasbaar op meerdere ruimtelijke schaalniveaus ‘Fast world’ en ‘slow world’

6 § 2.4 Globalisering vergroot ruimtelijke verschillen
Productieprocessen en productielocaties veranderen door technologische ontwikkelingen Fordisme = gestandaardiseerde massaproductie aanbodgestuurd Vervangen door Toyotisering = geautomatiseerde productie afgestemd op behoeften van klant vraaggestuurd ‘Fordisme’ en ‘Toyotisering’; Figuur: productie van jeans door Cooper

7 § 2.4 Globalisering vergroot ruimtelijke verschillen
Toyotisering liefst in stedelijke gebieden: customizing gemakkelijker manipulatie van de vraag gevolg: kortere levenscyclus van producten uitwisseling van informatie eenvoudiger tussen wetenschappelijke instituten, instellingen, bedrijfsleven vaak via persoonlijke contacten face-to-face contacten toegang tot ‘world wide web’ beter Toyotisering bij voorkeur in stedelijke gebieden; customizing = aanpassing van de productie (omvang en kwaliteit) op de wensen van de afzetmarkt

8 § 2.4 Globalisering vergroot ruimtelijke verschillen
De levenscyclus van producten

9 § 2.4 Globalisering vergroot ruimtelijke verschillen
Overheid steunt vorming clusters stimuleert economie Vaak in stedelijke gebieden: investeren in infrastructuur voor ICT effectiever groter draagvlak Clustervorming; cluster: ruimtelijke concentratie van onderling verbonden soortgelijke bedrijvigheid; schema: wijncluster in California

10 § 2.4 Globalisering vergroot ruimtelijke verschillen
Verschil stad – perifeer platteland groter door fast world / slow world Toyotisering clustervorming Drie redenen voor groeiend verschil periferie en stedelijke kerngebieden


Download ppt "Hoofdstuk 2 De wereld, systeem van landen en relaties"

Verwante presentaties


Ads door Google