De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Globalisering HAVO. Globalisering of mondialisering Proces –doorgaand –toenemend Internationale uitwisseling –van goederen –van kennis –van kapitaal Niet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Globalisering HAVO. Globalisering of mondialisering Proces –doorgaand –toenemend Internationale uitwisseling –van goederen –van kennis –van kapitaal Niet."— Transcript van de presentatie:

1 Globalisering HAVO

2 Globalisering of mondialisering Proces –doorgaand –toenemend Internationale uitwisseling –van goederen –van kennis –van kapitaal Niet iets van de laatste 10 jaar : mate van globalisering sinds 1850

3 Het speelveld van globalisering In een wereldsysteem Triade Centrum – Periferie – Semiperiferie Slow world & fast world Fragmentarische modernisering

4 Voorwaarde 1 voor globalisering Liberalisering van de wereldhandel: Dus open grenzen voor –personen –kapitaal –goederen  wereld één grote vrijhandelsmarkt Afschaffen protectionisme WTO streeft naar vrijhandel en eerlijke concurrentie

5 Voorwaarde 2 voor globalisering Tijdruimtecompressie –Snel en goedkoop vervoer grotere schepen en vliegtuigen gebruik van standaardmaten en standaardprocedures –bijvoorbeeld containers –Transporteerbaarheid opheffen administratieve hindernissen goede fysieke infrastructuur

6 Voorwaarde 3 voor globalisering Digitale revolutie –Communicatietechnologie en logistiek –World Wide Web / internet / electronische snelweg

7 Voorwaarde 4 voor globalisering Complementariteit –Aanvullende behoeften bevorderen de ruilhandel –Voorbeeld: Koopkrachtige vraag in de VS Aanbod van goedkope arbeid in Mexico  internationale handel en arbeidsmigratie

8 Aspecten van globalisering Politieke dimensie Economische dimensie Culturele dimensie

9 Economische principes Winststreven van elke onderneming Streven naar schaalvoordelen –grootschalige massaproductie –grootschalig transport Hoe meer geproduceerd hoe goedkoper Productieomstandigheden verschillen per regio Ruimtelijke specialisatie

10 Economische globalisering Triade Ruimtelijke samenhang tussen bedrijven en instellingen neemt toe –productielijnen mondiaal gespreid –toename handel tussen alle landen in de wereld –ontstaan van een internationale arbeidsverdeling –ontwikkeling van een andere manier van produceren:

11 Ford or flexible? Just in case: Fordisme –massaproductie in lopende bandwerk –standaardisatie –verticale integratie –onderdelen uit de hele wereld aanvoeren –grote hoeveelheden onderdelen op voorraad –assembleren tot een eenheidsproduct –star: aanbod- en productiegericht

12 Ford or flexible? Just in time: Toyotisering –klant heeft individuele wensen  productdifferentiatie –verticale desintegratie –geen onderdelen op voorraad –toeleveranciers in de buurt –dankzij digitaal voorraadbeheer en moderne logistiek –flexibel: vraag- en marktgericht

13 Besparing en verschuiving Voordelen flexibele productie en just in time management: –Geen afschrijvingen op voorraden voorraad veroudert niet –Geen rentelasten op voorraden –Nauwelijks magazijnruimte nodig de producten (onderdelen, halffabrikanten, eindproducten) varen, rijden of vliegen Kwetsbaar punt: sterk afhankelijk van een soepel logistiek* proces Dus toeleverende bedrijven graag dichtbij *Logistiek: de organisatie van het totale transport- en distributieproces

14 Internationale arbeidsverdeling en Global Shift Winststreven MNO’s leidt tot zoeken laagste kostenpunt Gunstige vestigingsvoorwaarden –Laag loonkostenniveau –Ondernemersvriendelijke wetgeving Aantrekkelijk belastingklimaat Flexibel omgaan met milieueisen Geringe macht vakbonden Stabiel politiek klimaat Krachtige overheid Global shift –van Atlantic rim naar Pacific rim Ontstaan van wereldwijd vervoersnetwerk Ontwikkeling van EPZ’s

15 Politieke globalisering Samenwerking is wederzijds voordeel –Supranationale organisaties wereldwijd Global governance Politieke grenzen vervagen Relatie democratisering en globalisering? Anderzijds ontstaan / versterken van machtsblokken EU, NAFTA, ASEAN Afbreken binnengrenzen Verlies laagwaardige werkgelegenheid in rijke landen Toename werkloosheid en politieke spanningen Gevoel van verlies gebiedsgebonden identiteit –Reactie: regionalisme en nationalisme Centrifugale krachten: verbrokkelingsproces

16 Culturele globalisering Vermenging van normen, waarden en gewoonten van verschillende culturen Global culture –‘global village’ –vaak oppervlakkig Cultureel imperialisme naar westers model? –kleding, media, democratie, kapitalisme, emancipatie, mensenrechten –(ver)amerikanisering –vervagen eigen identiteit –voedingsbodem van onvrede en verzet globalisering van terrorisme?

17 Anti-globalisten en anders-globalisten: Globalisering = neo- kolonialisme –Kloof arm rijk groeit: rijk wordt rijker, arm wordt armer Op alle ruimtelijke schaalniveaus: lokaal, nationaal en mondiaal –Welvaart rijke landen groeit ten koste van de armen in de wereld Uitbuiting arbeidersklasse Werkloosheid ongeschoolden neemt toe Toename ellende van de allerarmsten

18 Anti-globalisten en anders-globalisten: Macht MNO’s staat haaks op democratische besluitvorming Meer macht dan nationale regeringen soms IMF en de Wereldbank bevorderen globaliseringsproces WTO dient alleen de rijke landen Lange transportstromen vreten energie en vervuilen

19 Centrum-Periferiemodel en globalisering Harmonie –Belangenovereenkomst tussen de Centrumgebieden Conflict –Belangenstrijd tussen Centrum en Periferie tussen Periferie en Periferie Model van neo-kolonialisme?

20 De Globaliseerders Globalisering = armoedebestrijding –Beste vorm van ontwikkelingshulp –Aantal transitielanden en centrumlanden groeit –Toename welvaart onder grote lagen van de bevolking –Absolute afname van aantal armen Verbreiding van technische kennis Bevordert het democratiseringsproces

21 De Globaliseerders Zorgt voor goedkopere producten –Doelmatige vorm van productie –Beperkt verspilling en corruptie Arme landen delen in groeiende welvaart –geld voor armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg, modernisering

22 Reacties op globalisering Samenvoegen en versterken van regio’s om wereldwijde concurrentie aan te kunnen Regionale overheden streven naar clusters –ontwikkeling, productie, marketing en distributie Werkgelegenheid op basis van kennissamenleving en high technology Herstel protectionisme –ophogen buitengrenzen bijv. exportsubsidies en invoerheffingen


Download ppt "Globalisering HAVO. Globalisering of mondialisering Proces –doorgaand –toenemend Internationale uitwisseling –van goederen –van kennis –van kapitaal Niet."

Verwante presentaties


Ads door Google