De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Stand van zaken. Werkgeversaanpak 2 Vanuit 1 loket: Ontzorgen en kwalitatieve dienstverlening aanbieden op diverse gebieden vanuit het concern. Dienstverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Stand van zaken. Werkgeversaanpak 2 Vanuit 1 loket: Ontzorgen en kwalitatieve dienstverlening aanbieden op diverse gebieden vanuit het concern. Dienstverlening."— Transcript van de presentatie:

1 1 Stand van zaken

2 Werkgeversaanpak 2 Vanuit 1 loket: Ontzorgen en kwalitatieve dienstverlening aanbieden op diverse gebieden vanuit het concern. Dienstverlening op gebied van werk in- door- en uitstroom voor heden en voor de toekomst

3 Accountmanagement 3 Werkgevers zijn bepalend voor de vraag  Brede Werkgeversaanpak Sectorale benadering op basis van arbeidsmarktonderzoek.

4 Integraal Accountmanagent 4 1.Vraaggericht 2.Effectief 3.Efficiënt 4.Transparant 5.Methodisch 6.Samenwerking 7.Kwaliteit 8.Toegevoegde waarde

5 Vraaggericht 5 Werkgever staat centraal Gericht op de arbeidsmarkt met haar (on)mogelijkheden Signaleren mogelijkheden en knelpunten voor werkgevers op alle opleidingsniveaus (oplossingsgericht) Strategisch-accountmanagement duidt de vraag en voegt daar waar nodig toe Geen doelgroepdifferentiatie in aanpak Doelgroepdifferentiatie in backoffice We bieden oplossingen voor werkgevers vraagstukken zoals continuïteit en flexibiliteit

6 6 Brede integrale werkgevers benadering (wat?) De focus van de werkgeversaanpak is het duiden van de vraag van de werkgever/ondernemen en deze koppelen aan de belangen van de gemeente Rotterdam. Bij het toeleiden van werkzoekende ligt de focus op het vervullen van de vraag naar geschikt personeel (instroom), begeleiding van werk naar werk (mobiliteit) en het faciliteren van interne door – en uitstroom Daarbij worden er specifieke mogelijkheden gecreëerd voor mensen waarbij aanpassing nodig is van reguliere arbeidsomstandigheden.

7 7 doorstroom instroom uitstroom Brede benadering

8 Effectief 8 We gaan strategische allianties aan: UWV Werkbedrijf, SBB, Regio-gemeenten We maken bewuste keuzes voor specifieke preferente werkgevers Binnen de preferente werkgevers bepalen we contacten en DMU structuur Indien mogelijk verdelen we contacten operationeel, tactisch en strategisch om risico’s te vermijden en langdurige relatie te kunnen onderhouden We gaan uit van de vacatures/werkplekken van de werkgever en het matchen van de “juiste” kandidaat We passen aanboddifferentiatie toe in back- office: 1) resultaat verantwoordelijke sector teams 2) sector teamcoördinerend dedicated MM

9 Efficiënt 9 We geven concernbreed uniform inzicht in Werkgeverscontacten: Ria, RO-Baan & Markt We geven buiten het concern in het kader van samenwerkingsafspraken of aan partners inzicht in Werkgeverscontacten: UWV, Collo, Regio-gemeenten Inzicht in overlappingen van werkgeverscontacten zal basis vormen voor stroomlijnen en efficiëntere inzet van fte’s Netwerksturing

10 Efficiënt 10 We coördineren onze dienstverlening voor Werkgevers die vanuit verschillende doelen bediend worden door te werken met een strategisch-accountmanager Strategisch-accountmanager stelt accountteam samen op basis van de dienstverleningsvraag van werkgever Afhankelijk van het zwaartepunt van de dienstverlening kan deze feitelijk worden overgegeven We passen onze dienstverlening aan op preferente of niet preferente werkgevers We benaderen preferente werkgevers Pro- actief We meten via resultaatsturing


Download ppt "1 Stand van zaken. Werkgeversaanpak 2 Vanuit 1 loket: Ontzorgen en kwalitatieve dienstverlening aanbieden op diverse gebieden vanuit het concern. Dienstverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google