De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Presentatie: Dominique Van de Velde, Phd Studie: Eijkelkamp, Spooren, Vander Borcht, Westhovens, De Vriendt, Van de Velde. Onderzoeksluik 3: Survey-studie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Presentatie: Dominique Van de Velde, Phd Studie: Eijkelkamp, Spooren, Vander Borcht, Westhovens, De Vriendt, Van de Velde. Onderzoeksluik 3: Survey-studie."— Transcript van de presentatie:

1 2 Presentatie: Dominique Van de Velde, Phd Studie: Eijkelkamp, Spooren, Vander Borcht, Westhovens, De Vriendt, Van de Velde. Onderzoeksluik 3: Survey-studie Belangrijke factoren binnen het bio-psycho-sociaal redeneren in de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.

2 3.1 Doelstelling Het beschrijven van de eigen perceptie van het bio-psycho-sociaal redeneren van zorgprofessionals en managers in diverse sectoren. In kaart brengen van – hun perceptie over hun kennis, vaardigheden en gedrag – de ondersteunende factoren en belemmeringen – hun behoeften en noden met betrekking tot BPS redeneren

3 3.2 Methode – Survey-studie Respondenten: zorgprofessionals en managers Recrutering: netwerken uit gebruikersgroepen en, zorgnet Vlaanderen, BVGG, opleidingen. Data-verzameling: digitale vragenlijst opgemaakt in google-docx Data-analyse: SPSS Ethische overwegingen: Anoniem.

4 3.2 Methode – Survey-studie Stellingen gebaseerd op de literatuur- en kwalitatieve studie Peilen naar de perceptie van de eigen competenties (kennis, vaardigheid, attitude en gedrag) 30 stellingen: over de beroepspraktijk (voor zorgverstrekker en voor managers) 15 stellingen: over de organisatie (idem) Score: via 5 punt Likertschaal: Oneens-Eens 12 algemene vragen: functie, opleiding, sector,…

5 Ik informeer cliënten over de beslissingen die in neem in de zorg ? (gedrag zorgverlener) 1.Helemaal mee oneens 2.Mee oneens 3.Ik twijfel hierover 4.Mee eens 5.Helemaal mee eens

6 Ik ondersteun mijn medewerkers bij het maken van moeilijk keuzes in de zorg? (gedrag manager) 1.Helemaal mee oneens 2.Mee oneens 3.Ik twijfel hierover 4.Mee eens 5.Helemaal mee eens

7 De samenwerking binnen mijn team is zeer goed? (factor van de organisatie) 1.Helemaal mee oneens 2.Mee oneens 3.Ik twijfel hierover 4.Mee eens 5.Helemaal mee eens

8 3.3 Resultaten: Respondenten 601 geldige enquêtes 555 bruikbare enquêtes 505 50 studenten 49 NIET in de zorg 187 managers 318 zorgverleners

9 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie 3,43,2

10 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie

11 Perceptie managers versus zorgverleners: – Significant verschillend (ANOVA: p < 0.001) Competentie: Kennis, Vaardigheid, Attitude en Gedrag – Waar ligt het verschil? – Zowel kennis, vaardigheid, attitude en gedrag over BPS redeneren zijn significant verschillend tussen managers en zorgverleners (p< 0.001) – Kennis is hoger bij de groep zorgverleners, attitude, vaardigheid en gedrag zijn hoger bij de groep managers.

12 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie

13

14

15

16

17

18

19 Sterke punten: – De kennis van klinisch redeneren – De vaardigheid om te communiceren – De attitude om familie te betrekken bij interventie – Het gedrag om interdisciplinair te werken – …

20 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie Zwakke punten: – De kennis van theoretische modellen – De vaardigheid in het gebruiken ervan – De attitude om de ervaringsdeskundigheid van de cliënt op te nemen in het interventieplan – Het gedrag om samen met de cliënt doelen te maken.

21 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie Er is nood aan bijscholing voor zowel kennis, vaardigheden, attitudes en gedrag. Cave1: groep versus individu Cave2: er is een verschil tussen de noden van de manager en de noden van de zorgverlener. Bijscholing op maat is nodig.

22 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie p<0.001

23 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie

24 3.3 Resultaten: belangrijke aandachtspunten De Zorgverleners (n=318)

25 3.3 Resultaten: belangrijke aandachtspunten Competentiescore

26 3.3 Resultaten: belangrijke aandachtspunten Significant verschil tussen juniors en seniors Senior vinden zichzelf vaardiger (niet op kennis) Geen significante verschillen tussen zorgverleners die werken met ouderen, volwassenen en jongeren. Geen significant verschil tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden.

27 3.3 Resultaten: bevorderende factoren Een ondersteunend beleid in Netwerking, leren van anderen Nieuwe (digitale) rapportage-vormen Het faciliteren van interprofessioneel overleg Het faciliteren van cliëntgericht werken

28 3.4 Resultaten: scholingsbehoeften

29 3.5 Discussie Uitkomsten kwalitatieve studie bevestigd Perceptie van bekwaam en onbekwaam Cave: zelf-perceptie

30 3.6 Conclusie Behoefte aan training – Verschillend voor managers en zorgverleners Inzet good practices – Seniors – Experten – … Een checklist kan ontwikkeld worden op basis van deze survey-studie. Bijscholingspakketten kunnen ontwikkeld worden. Dispatching naar bestaande cursussen is belangrijk Netwerking is noodzakelijk. Verandering? Hoe aanpakken?


Download ppt "2 Presentatie: Dominique Van de Velde, Phd Studie: Eijkelkamp, Spooren, Vander Borcht, Westhovens, De Vriendt, Van de Velde. Onderzoeksluik 3: Survey-studie."

Verwante presentaties


Ads door Google