De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Onderzoeksluik 3: Survey-studie Belangrijke factoren binnen het bio-psycho-sociaal redeneren in de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Presentatie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Onderzoeksluik 3: Survey-studie Belangrijke factoren binnen het bio-psycho-sociaal redeneren in de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Presentatie:"— Transcript van de presentatie:

1 2 Onderzoeksluik 3: Survey-studie Belangrijke factoren binnen het bio-psycho-sociaal redeneren in de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Presentatie: Dominique Van de Velde, Phd Studie: Eijkelkamp, Spooren, Vander Borcht, Westhovens, De Vriendt, Van de Velde.

2 Het beschrijven van de eigen perceptie van het
3.1 Doelstelling Het beschrijven van de eigen perceptie van het bio-psycho-sociaal redeneren van zorgprofessionals en managers in diverse sectoren. In kaart brengen van hun perceptie over hun kennis, vaardigheden en gedrag de ondersteunende factoren en belemmeringen hun behoeften en noden met betrekking tot BPS redeneren

3 3.2 Methode – Survey-studie
Respondenten: zorgprofessionals en managers Recrutering: netwerken uit gebruikersgroepen en, zorgnet Vlaanderen, BVGG, opleidingen. Data-verzameling: digitale vragenlijst opgemaakt in google-docx Data-analyse: SPSS Ethische overwegingen: Anoniem. 7 groeps interviews in 4 weken

4 3.2 Methode – Survey-studie
Stellingen gebaseerd op de literatuur- en kwalitatieve studie Peilen naar de perceptie van de eigen competenties (kennis, vaardigheid, attitude en gedrag) 30 stellingen: over de beroepspraktijk (voor zorgverstrekker en voor managers) 15 stellingen: over de organisatie (idem) Score: via 5 punt Likertschaal: Oneens-Eens 12 algemene vragen: functie, opleiding, sector,…

5 Ik informeer cliënten over de beslissingen die in neem in de zorg
Ik informeer cliënten over de beslissingen die in neem in de zorg? (gedrag zorgverlener) Helemaal mee oneens Mee oneens Ik twijfel hierover Mee eens Helemaal mee eens

6 Ik ondersteun mijn medewerkers bij het maken van moeilijk keuzes in de zorg? (gedrag manager)
Helemaal mee oneens Mee oneens Ik twijfel hierover Mee eens Helemaal mee eens

7 De samenwerking binnen mijn team is zeer goed
De samenwerking binnen mijn team is zeer goed? (factor van de organisatie) Helemaal mee oneens Mee oneens Ik twijfel hierover Mee eens Helemaal mee eens

8 3.3 Resultaten: Respondenten
601 geldige enquêtes 49 NIET in de zorg 555 bruikbare enquêtes 50 studenten 7 groeps interviews in 4 weken 187 managers 505 318 zorgverleners

9 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
3,4 3,2 7 groeps interviews in 4 weken

10 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
7 groeps interviews in 4 weken

11 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
Perceptie managers versus zorgverleners: Significant verschillend (ANOVA: p < 0.001) Competentie: Kennis, Vaardigheid, Attitude en Gedrag – Waar ligt het verschil? Zowel kennis, vaardigheid, attitude en gedrag over BPS redeneren zijn significant verschillend tussen managers en zorgverleners (p< 0.001) Kennis is hoger bij de groep zorgverleners, attitude, vaardigheid en gedrag zijn hoger bij de groep managers. 7 groeps interviews in 4 weken

12 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
7 groeps interviews in 4 weken

13 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
7 groeps interviews in 4 weken

14 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
7 groeps interviews in 4 weken

15 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
7 groeps interviews in 4 weken

16 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
7 groeps interviews in 4 weken

17 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
7 groeps interviews in 4 weken

18 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
7 groeps interviews in 4 weken

19 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
Sterke punten: De kennis van klinisch redeneren De vaardigheid om te communiceren De attitude om familie te betrekken bij interventie Het gedrag om interdisciplinair te werken 7 groeps interviews in 4 weken

20 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
Zwakke punten: De kennis van theoretische modellen De vaardigheid in het gebruiken ervan De attitude om de ervaringsdeskundigheid van de cliënt op te nemen in het interventieplan Het gedrag om samen met de cliënt doelen te maken. 7 groeps interviews in 4 weken

21 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
Er is nood aan bijscholing voor zowel kennis, vaardigheden, attitudes en gedrag. Cave1: groep versus individu Cave2: er is een verschil tussen de noden van de manager en de noden van de zorgverlener. Bijscholing op maat is nodig. 7 groeps interviews in 4 weken

22 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
7 groeps interviews in 4 weken

23 3.3 Resultaten: Perceptie van hun BPS competentie
7 groeps interviews in 4 weken

24 3.3 Resultaten: belangrijke aandachtspunten
De Zorgverleners (n=318) 7 groeps interviews in 4 weken

25 3.3 Resultaten: belangrijke aandachtspunten
Competentiescore 7 groeps interviews in 4 weken

26 3.3 Resultaten: belangrijke aandachtspunten
Significant verschil tussen juniors en seniors Senior vinden zichzelf vaardiger (niet op kennis) Geen significante verschillen tussen zorgverleners die werken met ouderen, volwassenen en jongeren. Geen significant verschil tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden. 7 groeps interviews in 4 weken

27 3.3 Resultaten: bevorderende factoren
Een ondersteunend beleid in Netwerking, leren van anderen Nieuwe (digitale) rapportage-vormen Het faciliteren van interprofessioneel overleg Het faciliteren van cliëntgericht werken 7 groeps interviews in 4 weken

28 3.4 Resultaten: scholingsbehoeften
7 groeps interviews in 4 weken

29 Uitkomsten kwalitatieve studie bevestigd
3.5 Discussie Uitkomsten kwalitatieve studie bevestigd Perceptie van bekwaam en onbekwaam Cave: zelf-perceptie Subjectief, sociaal wenselijk, kan te hoog zijn, objectief zou lager kunnen zijn

30 3.6 Conclusie Behoefte aan training Inzet good practices
Verschillend voor managers en zorgverleners Inzet good practices Seniors Experten Een checklist kan ontwikkeld worden op basis van deze survey-studie. Bijscholingspakketten kunnen ontwikkeld worden. Dispatching naar bestaande cursussen is belangrijk Netwerking is noodzakelijk. Verandering? Hoe aanpakken? Gevens valide  ontwikkelen van checklist kan elk centrum, iedere professional toepassen


Download ppt "2 Onderzoeksluik 3: Survey-studie Belangrijke factoren binnen het bio-psycho-sociaal redeneren in de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Presentatie:"

Verwante presentaties


Ads door Google