De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MabThera ® (rituximab) Klinische les rituximab Januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MabThera ® (rituximab) Klinische les rituximab Januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 MabThera ® (rituximab) Klinische les rituximab Januari 2012

2 Inhoud presentatie Werkingsmechanisme Geregistreerde indicaties Behandelschema’s Bijwerkingen Praktische richtlijnen

3 Werkingsmechanisme

4 Structuur IgG molecuul Rituximab is een klasse G (IgG1) chimeer monoklonaal antilichaam Variabele regio muis Constante regio humaan V L Variabele lichte keten V H Variabele zware keten C k Constante deel zware keten C y Constante deel zware keten Fab deel Fc deel

5 Werkingsmechanisme rituximab Rituximab bindt specifiek aan CD20 op het oppervlak van Maligne B-cellen en veroorzaakt: a.Geprogrammeerde celdood (apoptose) b.Complement gemedieerde cytotoxie (CDCC) c.Antilichaam afhankelijke cellulaire cytotoxie (ADCC) d.Verhoogt de gevoeligheid voor chemotherapie

6 Stamcellen en plasma cellen hebben geen CD20 expressie Cluster of differentiation; CD

7 Werkingsmechanisme Specifieke binding aan CD20 waardoor depletie van B-cellen door: –Complement gemedieerde cytotoxie –Antilichaam afhankelijke cellulaire cytotoxie –Geprogrammeerde celdood (apoptose) –Synergistische werking met chemotherapie Rituximab tast geen andere (delende) cellen aan Non-Hodgkin lymfoom (NHL) bestaat voor 85% uit CD20 positieve pre-B en B-cellen Chronische lymfatische leukemie (CLL) is een ophoping van kwaadaardige (rijpe) CD20 positieve B-cellen

8 Geregistreerde indicaties SPC MabThera december 2011

9 Rituximab geregistreerde indicaties Non-Hodgkin lymfoom (NHL) – Voor de behandeling van nog niet eerder behandelde patiënten met stadium III- IV folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. – Onderhoudstherapie voor de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom die responderen op inductietherapie. – Als monotherapie voor de behandeling van patiënten met stadium III-IV folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie een tweede of volgend recidief optreedt na chemotherapie. – In combinatie met CHOP (cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel non-Hodgkin lymfoom. SPC MabThera december 2011

10 Rituximab; geregistreerde indicaties Chronische lymfatische leukemie (CLL) –In combinatie met chemotherapie voor de behandeling van patiënten met onbehandelde en recidiverende/refractaire chronische lymfatische leukemie. Er zijn slechts beperkte gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid bij patiënten die eerder zijn behandeld met monoklonale antilichamen waaronder rituximab, of patiënten refractair voor eerdere behandeling met rituximab plus chemotherapie. SPC MabThera december 2011

11 Behandelschema’s

12 1. P. Solal-Céligny Leukemia Res 30S1 (2006) S16-S21 NHL Rituximab in combinatie met chemotherapie (1) Dag 1 van elke chemotherapiecyclus na toediening/inname van het corticosteroïd (indien van toepassing) De dosering is 8 infusies van 375 mg/m² Geen significante toename in bijwerkingen door toevoeging van rituximab aan chemotherapieschema's (CHOP, MCP, CHVP-IFN CVP) 1

13 NHL Rituximab in combinatie met chemotherapie (2) kuur 1kuur 2kuur 3kuur 4kuur 5kuur 7kuur 8kuur 6 rituximab 375 mg/m 2 chemotherapie rituximab 375 mg/m 2 chemotherapie rituximab 375 mg/m 2 chemotherapie rituximab 375 mg/m 2 chemotherapie rituximab 375 mg/m 2 chemotherapie rituximab 375 mg/m 2 chemotherapie rituximab 375 mg/m 2 chemotherapie rituximab 375 mg/m 2 chemotherapie 123456789101112131415161718192021 prednison 100 mg/dag rituximab 375 mg/m 2 chemotherapie Dag SPC MabThera december 2011

14 NHL rituximab onderhoudstherapie Start na respons (PR of CR) op inductietherapie Niet eerder behandeld folliculair lymfoom: –Eenmaal in de twee maanden 375 mg/m 2 tot progressie of gedurende een maximale periode van twee jaar (beginnend twee maanden na laatste dosis van de inductietherapie) Recidiverend/refractair folliculair lymfoom: –Eenmaal in de drie maanden 375 mg/m 2 tot progressie of gedurende een maximale periode van twee jaar (beginnend drie maanden na laatste dosis van de inductietherapie) SPC MabThera december 2011

15 NHL Rituximab monotherapie Inductietherapie of herbehandeling 1 Vier infusies (dag 1, 8, 15, 22) Therapieduur: 22 dagen Poliklinische of dagbehandeling Relatief mild bijwerkingenprofiel 2 97% van de patiënten voltooit de therapie 2 Week 1Week 2Week 3Week 4 rituximab 375 mg/m 2 rituximab 375 mg/m 2 rituximab 375 mg/m 2 rituximab 375 mg/m 2 1. SPC MabThera december 20112. McLaughlin et al. Semin Oncol 1999;26(5 suppl 14):79

16 CLL; rituximab in combinatie met chemotherapie Na toediening van het corticosteroïd (indien van toepassing) 375 mg/m2 op dag 0 van de eerste behandelingscyclus 500 mg/m2 op dag 1 van elke volgende cyclus (6 cycli in totaal). De chemotherapie dient gegeven te worden na infusie van MabThera. SPC MabThera december 2011

17 Rituximab infusie Weinig belastend infusieschema Rituximab kan poliklinisch worden toegediend Gemiddelde duur 1 e infusie: 5,2 uur Gemiddelde duur volgende infusies:3,5 uur bij 375 mg/m 2 (NHL) 4,5 uur bij 500 mg/m 2 (CLL) infusiestartdosisophogenmetmaximaal 1e50mg/uurelke 30 min.50mg/uur400mg/uur volgende100mg/uurelke 30 min.100mg/uur400 mg/uur

18 Rituximab premedicatie (1) Een uur voor iedere infusie: –paracetamol (antipyreticum; 1000 mg per os) –clemastine (Tavegyl®; antihistaminicum; 2 mg intraveneus of per os) / difenhydramine Adequate hydratatie en toediening van een urinezuur verlagend middel, te starten 48 uur voorafgaand aan de start van de behandeling, wordt aanbevolen bij CLL patiënten ter verlaging van het risico op tumorlysis syndroom.

19 Rituximab premedicatie (2) Premedicatie met glucocorticoïden dient te worden overwogen wanneer rituximab niet wordt gegeven in combinatie met een glucocorticoïd-bevattende chemotherapie voor de behandeling van non-Hodgkin lymfoom en CLL. Bij CLL patiënten waarvan het lymfocyten aantal > 25 x 10 9 /L, wordt aanbevolen om prednison/prednisolon 100 mg intraveneus kort voor de infusie met rituximab toe te dienen ter vermindering van het aantal en de ernst van acute infusiereacties en/of cytokine release syndroom.

20 Extra voorzorgsmaatregelen bij hoge tumorlast Patiënten met een hoge tumorlast of een groot aantal (  25x10 9 /L) circulerende maligne cellen, zoals patiënten met CLL, moeten zeer nauwgezet gevolgd worden gedurende de eerste rituximab infusie. Een verlaagde infusiesnelheid voor de eerste infusie of het verdelen van de dosis over twee dagen gedurende de eerste cyclus, dient bij deze patiënten te worden overwogen.

21 Rituximab verpakkingsvormen Verpakking met 2 flacons à 100 mg/10 ml Verpakking met 1 flacon à 500 mg/50 ml Dosering NHL: 375 mg/m 2 Dosering CLL: 375 mg/m 2 eerste infusie en 500 mg/m 2 volgende infusies Een NHL patiënt (70 kg, 170 cm) gebruikt 680 mg per infusie (maximaal 8 infusies) Een CLL patiënt (70 kg, 170 cm) gebruikt 680 mg bij de eerste en 910 mg bij de volgende infusies (maximaal 6 infusies)

22 Bijwerkingen

23 Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen bij patiënten met NHL en CLL behandeld met rituximab mono-/ onderhoudstherapie of in combinatie met chemotherapie: Infecties (bacterieel & viraal) Bronchitis Neutropenie Febriele neutropenie Leukopenie Trompocytopenie Infusie gerelateerde reacties Angio-oedeem Misselijkheid Jeuk (pruritus) Huiduitslag Haaruitval (alopecia) Zwakte Koorts Rillingen Hoofdpijn Verlaagde IgG spiegels Rituximab bijwerkingen (1) SPC MabThera december 2011

24 Percentage patiënten met bijwerkingen op rituximab monotherapie infusie 1infusie 2infusie 3infusie 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% graad 1 graad 2 graad 3 Rituximab bijwerkingen (2) McLaughlin et al. Semin Oncol 1999;26(5 suppl 14):79

25 Praktische richtlijnen

26 Controles tijdens toediening Controle tensie, temperatuur, pols Eerste uur iedere 15 minuten Tijdens inlopen 1 keer per uur Na inlopen 15 minuten na afloop Bij complicaties iedere 15 min. tot 2 uur na afloop Crash car dient binnen handbereik te zijn

27 In geval van infusiereactie Lijn rituximab stoppen Lijn met NaCl 0,9% open Specialist of arts i.o. oproepen Bed in Trendelenburg stand Controles: tensie, temperatuur, pols Na herstel: herstarten 50% toedieningssnelheid

28 Tips Houding patiënt: liggend Mobiel infuus (i.v.m. toiletgang) Deken/kruik bij de hand Eventuele afspraken met anesthesist (i.v.m. aanprikken patiënt) Gebruik van logboek Vroeg starten (9.00-10.00 uur) Vaste collega inplannen

29 MabThera ® (rituximab)


Download ppt "MabThera ® (rituximab) Klinische les rituximab Januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google