De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerpen Basel II Gevolgen voor ING Conclusies voor de Bank

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerpen Basel II Gevolgen voor ING Conclusies voor de Bank"— Transcript van de presentatie:

0 Basel II Credit Management Congres 2007
Text Basel II Credit Management Congres 2007

1 Onderwerpen Basel II Gevolgen voor ING Conclusies voor de Bank
Conclusies voor de Klant Conclusies voor de Creditmanager Vragen

2 Basel II - wat is het? De Bank for International Settlements (BIS) heeft als doel de samenwerking tussen nationale centrale banken te bevorderen. De bank is gevestigd te Basel. Nieuw Kapitaal Akkoord / Basel II is de naam van een project van de BIS dat beoogt een internationaal gestandaardiseerd stelsel van regels te geven voor het bepalen van de kapitaalsvereisten van banken. Het is de bedoeling dat dit systeem door alle centrale banken wordt gehanteerd.

3 Basel II - Integraal raamwerk
Nieuw Kapitaal Akkoord: Basel II ten behoeve van banken wereldwijd Pijler 1 Minimum Kapitaal Vereisten: Kredietrisico Operationeel risico Markt risico Pijler 2 Toezichthouder en reviewproces "Intern economisch kapitaal model” Pijler 3 Marktwerking of “Transparantie”

4 Pijler I: > Krediet Risicobeheer geavanceerder
Rating geeft de kwaliteit van een kredietnemer weer Onder Basel I rating niet van belang, onder Basel II wel: Standaardbenadering “Standard”: Gebaseerd op externe ratings zoals: Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Geavanceerde interne ratingmethode “Advanced IRB”: Geavanceerde interne ratingmethode op basis van eigen gegevens, met als extra voordelen een verhoogde kans op een lager kapitaalbeslag en beter risicomanagement – hier gaat ING voor.

5 Pijler I: > Krediet Risico
Probability at Default (PD) PD is de kans (%) dat een kredietnemer zijn verplichtingen jegens ING binnen 1 jaar niet nakomt (default) Per kredietnemer een rangorde (1,…,22) met bijbehorende PD Vergelijkbaar met Moody’s, Standard & Poors ratings Reflectie van kredietwaardigheid kredietnemer

6 Pijler I: > Krediet Risico (vervolg)
Loss Given Default (LGD) LGD is het verlies dat ING lijdt op het moment dat de klant zijn verplichtingen niet nakomt Iedere faciliteit heeft eigen LGD Meeste zekerheden en garanties worden in LGD verwerkt LGD is een percentage: hoe meer zekerheden, hoe lager het %, hoe beter voor de bank

7 Pijler II: > Toezichthouder en reviewproces
Economisch kapitaal: de interne krediet risico benadering Economisch kapitaal = kapitaal dat de ING moet aanhouden voor onverwachte verliezen = buffer ! Risico’s (operationeel -, markt- en krediet-) niet volledig gedekt onder Pijler I worden in economisch kapitaal meegenomen Voorzieningen (volgens IFRS) Het treffen van voorzieningen is het reserveren van geld om verwachte verliezen op te vangen. Deze verliezen worden bepaald door de kwaliteit van de klant (PD), de zekerheden (LGD) en het uitstaand obligo.

8 Gevolgen voor ING van Basel II ?
Basel II Kapitaal Overstanden Basel II Risk Componenten: Probability of Default Loss Given Default Exposure At Default Maturity Economisch Kapitaal Ratingmodel Zekerheden Voorzieningen Requirements Formal disclosure policy Scope of application (scope, capital structure, capital adequacy) Risk Exposure and Assessment As an example for credit risk we will have to report outstandings by exposure type, by geographical area, by industry type and give detailed info on collateral and guarantees, past due information, etc.) On the qualitative side we will have to describe our internal risk management process

9 Gevolgen voor ING - Overstanden
Definitie Overstand = kredietbelang dat goedgekeurde en vrijgegeven limiet overschrijdt, dan wel het debetstaan van creditrekeningen zonder limiet

10 Gevolgen voor ING – Overstanden vervolg
Gedisciplineerde afhandeling overstanden:nieuw beleid Overstand > 30 dagen Klant krijgt slechtere rating Overstand > 60 dagen Overboeking naar Intensief Beheer Overstand > 90 dagen Verdere verslechtering rating Hoe slechter de rating, hoe hoger de risicokosten en hoe meer Economisch Kapitaal benodigd is, hoe hoger de prijs die de klant moet betalen aan de bank

11 Gevolgen voor ING - rating model
Voor bepaling kwaliteit van de klant gebruiken we een ratingmodel (PD): Kwantitatieve Module 5 financiële “riskdrivers”: Omzetgroei Debiteurenratio Gearing (= schulden t.o.v. balanstotaal) Liquiditeit Schuldcapaciteit Gedragsfactoren (rekening-courant historie, relatie met ING) Industrie

12 Gevolgen voor ING - Rating model vervolg
Kwalitatieve Module Vragen over Management, Administratieve organisatie, Markt condities Support Relatie moeder-dochter beïnvloedt rating Hoe slechter de PD, hoe hoger de prijs die de klant betaalt

13 Gevolgen voor ING - zekerheden
Hoe meer zekerheden, hoe beter de pricing Hoe meer zekerheden, hoe minder economisch kapitaal nodig, hoe hoger het kredietuitzettingsvermogen van de bank

14 Conclusies voor de Bank
Basel II impact varieert en hang af van looptijd, kredietwaardigheid, zekerheden en PD Basel II voordelen: Elke klant op kwaliteit geclassificeerd (PD) Van elke klant worden de zekerheden gewaardeerd (LGD) Betere pricing mogelijk Risicomanagement efficienter ingericht De bank treedt slagvaardiger op

15 Conclusies voor de Klant
Meer kritische en selectieve benadering van klanten Scherpere prijsonderhandelingen mogelijk Omgaan met liquiditeit: overstanden worden niet verstrekt Adequate beheersing cashflows noodzakelijk

16 Conclusies voor de Creditmanager
Lessen uit de parallel bank-credit manager: Kijk naar de financiële kwaliteit eigen organisatie, in casu effectief debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer goede financiële rapportages wanneer factoring, wanneer incassobureau’s,etc. Goede balans in spanningsveld commercie – credit risk management Manage uw werkkapitaal!

17 Vragen ?


Download ppt "Onderwerpen Basel II Gevolgen voor ING Conclusies voor de Bank"

Verwante presentaties


Ads door Google