De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

« Onze Vader die in de hemelen zijt Ja…hier ben Ik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "« Onze Vader die in de hemelen zijt Ja…hier ben Ik."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 « Onze Vader die in de hemelen zijt Ja…hier ben Ik

4 Onderbreek mij niet a.u.b….ik ben aan het bidden! Maar u hebt Mij geroepen !

5 Geroepen? Ik heb niemand geroepen. Ik bid: « Onze Vader die in de hemelen zijt. ». Oh. U bent er weer?

6 Pardon? U hebt mij geroepen. U hebt gezegd: «Onze Vader die in de hemelen zijt.». Hier ben ik. Wat kan Ik voor u doen ?

7 Ik heb U niet willen roepen. Ik bid het Onze Vader. Ik bid dat gebed elke dag. Ik voel me goed als ik dat doe. En ik voel me niet goed als ik het niet doe. Maar hoe kunt u zeggen: « Onze Vader », zonder eraan te denken dat allen uw broers en zussen zijn? Hoe kunt u zeggen: « Die in de hemelen zijt », als u niet weet dat de hemel liefde betekent voor iedereen?

8 Echt, daar had ik niet aan gedacht. Goed,ga verder met bidden.

9 Geheiligd zij Uw Naam. Wacht even! Wat bedoelt u hiermee?

10 Euh…ik wil zeggen, euh, ik wil zeggen… Ja, hoe zou ik dat weten? Het is enkel een stuk van dat gebed. « Geheiligd » betekent dat u Mij erkent als een echte Vader, die leven geeft aan u en iedereen, die uw eerbied waardig is, en in Wie u al uw vertrouwen stelt.

11 Nu begrijp ik het. Ik had nooit gedacht aan de betekenis van het woord: « geheiligd ». Uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Meen je dat echt?

12 Natuurlijk! Waarom niet? En wat doet u opdat dit zou geschieden?

13 Wat ik daarvoor doe? Dat is een deel van dat gebed.... Maar, het zou wel goed zijn indien u een beetje toeziet op wat er in de wereld gaande is. Mag ik een beetje toezien op uw leven?

14 Wel, euh…ik ga naar de kerk. Dat vraag Ik je niet. Ik heb het over uw omgang met uw naaste, over datgene wat je doet met je bezit, over de tijd die u besteedt aan TV, internet, reclame en over de tijd die u aan Mij besteedt.

15 Als ‘t u belieft. Hou op met uw kritiek! Sorry,Ik dacht dat u mij vroeg dat Mijn wil zou geschieden.

16 OK, U heeft gelijk. Ik aanvaard uw wil niet. Ik klaag over alles: als het regent, wil ik zon; als er zon is, wil ik regen; als het te warm is, wil ik het kouder en als het koud is, wil ik het warmer; ik bid om gezondheid, maar ik zorg niet voor mezelf, ik eet slecht; ik eet te weinig of ik eet te veel. Mooi dat u dat erkent. We zullen er samen werk van maken, u en Ik. We zullen successen kennen en nederlagen. incasseren.

17 Luister Heer, ik moet voortdoen. Dat gebed duurt veel langer dan gewoonlijk. Ik bid verder: »Geef ons heden ons dagelijks brood ». Stop! Vraagt u mij enkel brood om uw honger te stillen? De mens leeft niet van brood alleen. Hij leeft ook van Mijn Woord. Als u Mij om brood vraagt, denk er ook aan dat er veel mensen honger lijden. En verder: vraag maar…Ik hou van u en wil u alles geven wat u nodig hebt om gelukkig te zijn

18 Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan hen die schulden hebben aan ons. En de zus of de broer die u links laat liggen?

19 Heer, hij heeft me te veel pijn gedaan. En wat hij over me zegde, was niet waar. Ik kan hem niet meer vergeven. Ik wil me op hem wreken! Maar wat bedoelt u dan met dit gebed? U hebt Mij geroepen en Ik ben er. Ik wil dat u van hier weg gaat als een nieuw mens.. Het is niet goed voor u dat u uw hart bezwaart met woede.

20 Nochtans, ik denk dat ik me beter zou voelen als ik me kon wreken. Nee, u zult zich slechter voelen. De wraak is niet zo goed als ze eruit ziet. Denk aan het verdriet dat u zult veroorzaken. Ik kan alles voor u nieuw maken. U hoeft het enkel heel oprecht te willen.

21 Kunt U dat? En hoe? Vergeef uw broer, en u zult mijn vergiffenis voelen. U zult opgelucht zijn.

22 Maar Heer, Ik kan dat niet! Wel, bid dan dit gebed niet!

23 U hebt gelijk. Ik wilde me wreken, maar ik verlang naar vrede. OK, ik vergeef iedereen die tegen mij iets misdeed. Maar kom mij helpen. Toon mij de weg die ik moet gaan. Wat u vraagt is prachtig. Ik ben gelukkig met u. En u, hoe voelt U zich nu?

24 Wel, goed eigenlijk. Om eerlijk te zijn, ik heb me nooit zo goed gevoeld. Het doet deugd met God te praten. Laat ons nu het gebed beëindigen.

25 En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. Magnifiek! Ik zal het doen, maar zoek de bekoring niet meer op!

26 Wat bedoelt u daarmee? Hou op met mensen op te zoeken die u aanzetten om dwaze dingen te doen met uw medemens. Stop met kwaad doen, Laat alle haat varen.

27 Ik begrijp U niet! Je begrijpt Mij wel! U hebt dat reeds meermaals gedaan met Mij. U begeeft zich op het verkeerde pad en vervolgens roept u Mij ter hulp!

28 Ik schaam me. Heer, vergeef mij! Natuurlijk vergeef Ik u Ik vergeef iedereen die zelf bereid is tot vergiffenis. Maar als u me opnieuw roept, denk eerst aan ons gesprek dat we nu gevoerd hebben. Beëindig nu maar uw gebed.

29 Eindigen? Oh ja…AMEN! En wat betekent ‘AMEN’?

30 Ik weet het niet. Het is het einde van dit gebed. U zult AMEN zeggen als teken dat u aanvaardt wat Ik van u verlang; als u het eens bent met mijn wil voor uw leven, als u mijn geboden onderhoudt, vooral het gebod van de liefde.

31 Dank u, Heer, omdat U mij dit gebed hebt aangeleerd en ook omdat U het mij nu hebt uitgelegd. Ik hou van alle mensen en ik ben blij als ze hun vergissingen willen achter zich laten en zich willen bevrijden van de zonde. Ik zegen u. Blijf in Mijn vrede.

32 Dank u, Heer, ik ben gelukkig te weten dat u mijn VRIEND bent.


Download ppt "« Onze Vader die in de hemelen zijt Ja…hier ben Ik."

Verwante presentaties


Ads door Google