De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mobility windows: praktijkvoorbeelden “Immersie: taal en interculturaliteit” Bachelor Toegepaste Taalkunde An Desmet An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mobility windows: praktijkvoorbeelden “Immersie: taal en interculturaliteit” Bachelor Toegepaste Taalkunde An Desmet An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge."— Transcript van de presentatie:

1 Mobility windows: praktijkvoorbeelden “Immersie: taal en interculturaliteit” Bachelor Toegepaste Taalkunde An Desmet An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area

2 -Context -Doelstellingen opleiding -Vak Immersie: taal en interculturaliteit -Uitdagingen bij de voorbereiding van de mobility window -Resultaten -Lessons learned -Sterktes -Zwaktes -Uitdagingen voor de toekomst inhoud

3 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie Opleiding ‘Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde’ bachelor van 3 jaar, gevolgd door Masteropleiding Tolken, Meertalige communicatie of Vertalen Alle studenten kiezen twee evenwaardige vreemde talen: 1. Duits / Engels / Frans 2. Duits / Engels / Frans / Spaans / Italiaans / Russisch / Turks Daarnaast volgen de studenten een zwaar pakket Nederlands en Algemene vakken Situering: Opleiding

4 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Lange traditie van buitenlands semester in 3 e bachelor -Populaire keuze, ongeveer 80 procent van de studenten gaat -Veel werk in positieve omkadering van buitenlandsemester -Alle studenten moeten naar een taalgebied van 1 van de talen en moeten ook hun andere taal kunnen volgen -Zeer positieve evaluaties van buitenlandsemester -Reden om niet te gaan: -Volgen liever vakken van de opleiding -Drempelvrees -Thuissituatie / relatie / vaste activiteiten / jobs Situatie vooraf

5 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Internationalisering tot een kernbegrip maken van de visie / missie -Plaats in modeltraject moest ook studenten over de streep trekken die onder druk staan om niet weg te gaan (ouders, relatie, sportclub, …) -Opleiding moest logischer in elkaar zitten voor studenten die naar het buitenland gaan -Voorbereidings- en natraject belangrijk -Opleiding wilde vermijden om nog vakken te organiseren voor kleine groep van studenten die niet deelnamen aan buitenlandsemester Doelstellingen van de opleiding

6 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -De aanscherping van de interculturele competenties van de student -een katalysator te zijn voor -De toepassing van eerder verworven kennis over interculturele communicatie en culluurgeschiedenis van de taalgebieden -De toepassing van de onderzoeksmethode van het participerend observeren -De toepassing van de verworven vreemdetalenkennis. -Buitenlandsemester moet voldoen aan een aantal standaarden inzake thematiek en studiepunten Voorstel: vak “Immersie: Taal en Interculturaliteit”

7 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Maakt deel uit van modeltraject (1 e semester Ba3) -27 credits -Bestaat uit drie clusters: -9 credits algemene vakken -6 credits taal van gastland -12 credits tweede vreemde taal -Binnen deze clusters kan het opleidingsonderdeel variabel worden ingevuld, waarbij de sterkten van de plaatselijke instelling maximaal kunnen worden benut. Voorstel: vak “Immersie: Taal en Interculturaliteit”

8 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Overtuigen onderwijzend personeel -Idee kwam “van boven” -Algemeen wel positieve visie rond buitenlandsemester -Weerstand rond aspect ‘verplichting’ => wordt niet gebruikt in communicatie ‘wordt verwacht’ -Opleidingshervorming -Rationalisering -Traject rond buitenlandsemester gebouwd => verzwaring ba2 -Duidelijk voortraject -Beslissing over welke vakken ‘wegvallen’ -Voortraject: interculturele vaardigheden -Grootste zorg: wat met studenten die niet kunnen gaan/weigeren te gaan Uitdagingen bij voorbereiding

9 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Doelstelling: interculturele vaardigheden aanscherpen -Gedeelte van de vakken samen met inkomende studenten -9 credits algemene vakken of keuzevakken -5 credits: Nederlands: intercultureel project -5 credits: vreemde taal: intercultureel project: lectuur- en projectopdracht -5 credits: vreemde taal: vak bij andere opleiding -Nederlands samen met inkomende studenten: -cultuur en instellingen van de lage landen -Migratie naar België + case -=> culturele context benaderen vanuit een intercultureel perspectief Binnenlandtraject

10 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Studenten overtuigen -Extra infosessie voor ouders -Aantal partners vergroten: promoten van opleiding als internationale partner -Wat met studenten met -Financiële beperking => doorverwijzing naar sociale dienst (lening/voorafname beurs) -Functiebeperking  samenwerking met sociale dienst (speciale Europese beurs)  Intensieve samenwerking met partners -Werkstudenten => samen overlopen van de opties Uitdagingen bij voorbereiding

11 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area - Selectieprocedure: wie ‘moet’ gaan? - Definitie student 3 e bachelor= iemand die tijdens academiejaar kan afstuderen Bij invoering: 72 credits maximaal opnemen: iedereen die ingeschreven is voor 108 credits wordt aangeschreven en opgevolgd Diegene die 108 credits behalen na tweede zit kunnen vertrekken - Iedereen krijgt een plaats op basis van resultaten van Ba1 = enige objectieve maatstaf -Mentaliteitswijziging: niet iedereen krijgt stad/land van voorkeur -Vast systeem van herexamens per cluster – strak vastgelegd op studiefiche Uitdagingen bij voorbereiding

12 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Verrassend weinig tegenkanting – zeer veel appreciatie voor de extra infosessie -Aantal studenten binnenlandsemester -Jaar 1: 7 -Jaar 2: 3 -Jaar 3: 4 -Meer praktische vragen, onzekerheden en klachten aan het begin van semester – ook van ouders -Studenten vinden het niet eenvoudig om vrij te kiezen volgens cluster -Relatief minder ‘plantrekkers’ Resultaten

13 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Enquête 13-14: 103 respondenten (van de 129) -Evaluaties van studenten overwegend positief -Koudwatervrees vooraf: 35% zou niet naar het buitenland geweest zijn mocht het geen deel uitmaken van het standaardprogramma -Achteraf gezien: 93% is blij dat hij/zij naar buitenland is geweest -Aan te raden voor andere studenten: 99% JA! Evaluatie van studenten

14 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Hoe omgaan met ‘leeg semester’ indien studenten net geen 108 credits behalen  Eerste instantie heel strikt: soms nodeloos ‘tegenhouden’  Nu meer flexibele aanpak in samenspraak met student (faculteit zet limiet op 100 credits)  Duidelijke info bij het samenstellen van het programma van Ba2 ism trajectbegeleider studenten zijn gewaarschuwd -Nood aan preventie van doelgroep met ‘niet geregistreerde beperkingen/moeilijkheden’ => vast onderdeel van infosessie Lessons learned

15 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Studenten die een buitenlandsemester als onmogelijk beschouwen, gaan toch -Verscheidene studenten met functiebeperking (fysieke beperkingen, autismespectrumstoornis, zeer zware allergie,…) -Werkstudenten overwegen loopbaanonderbreking -Ook belangrijk voor studenten die anders omwille van verwachting van omgeving niet zouden kunnen gaan -Moet strak geregeld zijn => betere communicatie mogelijk -Meer info beschikbaar: financiële inschatting per bestemming, overzicht van vakken, tips rond huisvesting -Flexibele invulling vakken: nadruk op sterktes partners -Zelfevaluatie: groei in soft skills Sterktes

16 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Studenten die financiële moeilijkheden hebben: moeilijkst op te volgen geen zicht op hoeveel studenten steun krijgen of vragen -Verschillende studenten per bestemming: soms de neiging om samen te klitten, zeker als ‘leider’ daar behoefte aan heeft. Moeilijk om aan groepsdruk te weerstaan -Niet altijd gelijk niveau van partner, zeker niet wat de ‘andere’ taal betreft -Moeilijk om resultaten te meten: hoe (groei van) interculturele vaardigheden meten? Zwaktes

17 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Duidelijke visie van de opleiding -Realistische opbouw van opleiding -Heel goede samenwerking onderwijzend personeel – administratief personeel -Intense samenwerking tussen verschillende administratieve krachten: studentensecretariaat, trajectbegeleider,… vlotte informatiedoorstroom zeer belangrijk -Flexibiliteit!! -Eenduidige communicatie Voorwaarden

18 An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge area -Het buitenlandsemester nog meer integreren in de opleiding -leerproces ter plaatse optimaliseren -Terugkoppeling naar buitenlandverblijf in vakken of in onderzoeksopdrachten vermeerderen -Uitbreiding partners -Kwalitatieve opvolging partners -Crisis => universiteiten minder happig op niet wederkerige uitwisselingen -Aanbod voor inkomende studenten moet verder groeien -Wat als beurzen competitief worden -Sommige taalgebieden moeilijk te ontsluiten Uitdagingen in toekomst


Download ppt "Mobility windows: praktijkvoorbeelden “Immersie: taal en interculturaliteit” Bachelor Toegepaste Taalkunde An Desmet An Desmet - 7.11.14 - Flanders knowledge."

Verwante presentaties


Ads door Google