De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Ondernemerschap in de zorg. Toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol. Eric.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Ondernemerschap in de zorg. Toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol. Eric."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Ondernemerschap in de zorg. Toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol. Eric VERMEYLEN Directeur Kenniscentrum VOKA

2 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Huidig systeem botst op limieten

3 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Aanbod volgt vraag niet

4 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 162.000 Ouderen op wachtlijst woonzorgcentra bron: onderzoeksbureau Ablecare, 2012

5 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 20.000 tot 30.000 Bijkomende bedden nodig de komende 10 jaar bron: ING studie 2011

6 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012  12.000 De afgelopen 10 jaar 20.000 tot 30.000 Bijkomende bedden nodig de komende 10 jaar bron: ING studie 2011

7 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 98% Van de senioren wil andere zorg dan een rusthuis bron: CM studie 2011

8 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Betaalbaarheid voor senioren onder druk

9 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Maandprijs rusthuizen +/- 1.400 EUR 1.100 EUR gemiddeld wettelijk pensioen bron: Prof. Berghman, KULEUVEN en OKRA

10 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Zorg zet overheidsbegroting onder druk 2011 2017 8,0 meeruitgave 8,5 BE - vergrijzingscommissie Evolutie budgettaire kosten gezondheidszorg (in % BBP) 2010 2020 EU - vergrijzingscommissie Evolutie budgettaire kosten lange termijnzorg (in % BBP) 2,3 2,8 2030 3,3 2050 4,9 +2,1M +1,8M +3,6M +9,2M Bron: Hoge Raad van Financiën, Studiecommissie voor de vergrijzing, 2012 ECOFIN, Ageing Report, 2012

11 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Huidig model leidt tot vicieuze cirkel Toenemende kosten Toename publiek budget Hoge belastingen Economisch draagvlak krimpt

12 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Het huidige systeem oplappen -Rantsoenering? Nog meer wachtrijen! -Maximumfactuur? De factuur doorschuiven! -Alternatieve financiering infrastructuur? Gevaar voor debudgettering! -Meer mantelzorg? Tegen trend van gezinsverdunning!

13 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Nood aan systeemhervorming die de zorgbehoevende centraal stelt -Aanbod moet de wijzigende vraag volgen -Keuze, vernieuwing en kwaliteit in het aanbod borgen -Betaalbaarheid “verzekeren” door responsabilisering in plaats van ‘budgettering’ (overheid als derde betaler)

14 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Nood aan systeemhevorming die de zorgbehoevende centraal stelt -Aanbod moet de wijzigende …? Volgen -Keuze, vernieuwing en kwaliteit in het aanbod borgen -Betaalbaarheid “verzekeren” door responsabilisering in plaats van ‘budgettering’ (overheid als derde betaler) Basisprincipes van het nieuwe model

15 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Nood aan systeemhevorming die de zorgbehoevende centraal stelt -Aanbod moet de wijzigende …? Volgen -Keuze, vernieuwing en kwaliteit in het aanbod borgen -Betaalbaarheid “verzekeren” door responsabilisering in plaats van ‘budgettering’ (overheid als derde betaler) -Marktwerking door gelijk speelveld -Overheid: van actor naar regisseur -Van aanbod- naar vraagondersteuning -Responsabilisering door verzekeringsprincipe

16 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Marktwerking door gelijk speelveld Organisatie van een gelijk speelveld in de ouderenzorg = gelijke toegang tot aanbod; gelijke financiering; gelijke verplichtingen aanbieders Stimulansen voor samenwerking en interdisciplinariteit tussen spelers profit en non-profit; tussen wonen en zorg; tussen diensten- en goederenleveranciers Snelle aanpassingen en flexibilisering regelgeving om te kunnen inspelen op nieuwe tendensen en noden

17 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Rol van de overheid Organisator van de markt en bewaker van de kwaliteit en outcome ifv service aan de klant Stimulator van vernieuwende zorg en particuliere initiatieven Stimulator van andere organisatie en invulling zorgjobs: weg met beklemmende taakverdelingen cfr Buurtzorg Nl Behoeder van de zorgkosten

18 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Vraagondersteuning Rechtstreekse financiering aan de klant, die zelf kan kiezen mbt besteding Alternatieve financieringsvormen bvb. zorgruil Ondersteunen van eigen investeringen particulieren in zorg bvb. Thomashuizen; zorgsparen

19 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Responsabilisering van de klant Stimuleren van verzekeringsprincipe voor zorg Basisvoorzieningen door overheid goed omschrijven Transparantie en publieke communicatie over kosten en kwaliteit aangeboden zorg Stimuleren van ‘nu al zorgen voor later’ en ‘zorgen voor je eigen lichaam’

20 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Wat na de zesde staatshervorming?

21 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Vlaamse Sociale Bescherming VSB ambitieus maar problematisch: Amalgaam aan maatregelen dat niet meer overzichtelijk is Onduidelijkheid over budgettaire implicaties Verzekeringsprincipe uitgehold in ruil voor ontransparante solidariteit Gebrek aan incentive tot vernieuwing Waar zit synergie met 6de staatshervorming?

22 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Zorgverzekering Consolidatie Vlaamse Zorgverzekering positief, maar: Veel werkingsmiddelen voor zorgkassen Gebrek aan keuzevrijheid tussen verplichte en aanvullende verzekering, alsook zorgverzekering. Gebrek aan LT budgettaire prognoses Door SHV krijgt Vlaanderen THAB (Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden), die kan worden geïntegreerd in de Zorgverzekering: 1.basis Vlaamse Zorgverzekering 2.selectieve 2de trap  Wie doet indicatiestelling en wie voert beheer van THAB uit? De huidige Zorgkassen  de meest kostenefficiënte aanbieder na tendering.  Is begrenzing van de kostprijs rusthuizen nog nodig als Vlaanderen bevoegd wordt voor THAB?

23 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 MAF thuiszorg -Bestaan van wachtlijsten en gebrek aan middelen => vb de wijze waarop de thuiszorgdiensten de subsidies van de dienstencheques gebruiken als aanvullende financiering -Thuiszorg is beperkt tot enkel erkende diensten wat vrije keuze van diensten en nieuwe initiatieven in de zorg weerom beperkt -Ervaring met MAF federaal in de gezondheidszorg leert dat dit een budgettair avontuur kan zijn. Bovendien gaat het in tegen responsabilisering van alle betrokken partijen  Is er nog nood aan MAF thuiszorg als THAB goed werkt en wordt ingezet als vangnet bij intensieve zorg en oplopende facturen?

24 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Momentum 6 de staatshervorming -Staatshervorming biedt momentum door beleidsrevisie en –vernieuwing  gevaar op immobilisme -Twee uiterste denkwijzen in beleidsdiscours 1.Huidig Vlaams beleid is de facto beter en dus moet federaal beleid worden ingekanteld in het Vlaamse: Vlaamse initiatieven worden hierdoor niet meer kritisch in vraag gesteld. 2.Federaal beleid wordt door Vlaanderen overgenomen en gecontinueerd/gekopieerd zonder vernieuwing -Vlaamse én federale instrumenten/ verworvenheden in vraag durven stellen

25 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Knelpunten in huidig en nieuw beleid -Huidig Vlaams beleid niet toereikend om de vele behoeftes te beantwoorden -Decreet VSB lanceert nieuwe maatregelen waarvan full kost op kruissnelheid niet gekend is -Overdracht van bevoegdheden impliceert verdoken besparing wat loutere continuering van federaal beleid op termijn onmogelijk maakt. -Ook na 6de staatshervorming geen homogene bevoegdheidspakketten, wat coherent beleid bemoeilijkt. Cfr. thuisverpleging wordt niet overgedragen

26 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Beleid na 6 e staatshervorming Uitgangspunten -Gelijk speelveld tussen verzekeraars – ziekenfondsen, vb. echte keuzevrijheid mogelijk maken tussen verplichte en aanvullende verzekeringen, alsook zorgverzekering -Meer outputgericht werken en financieren -Minder de bestaande structuren bestendigen maar onderzoeken wie meest kostenefficiënt werkt (na bv. tendering) -Niet langer rechter en partij in zorgaanbod => verzekering ≠ indicatiestelling ≠ zorgaanbod -Stimuleren van particuliere investeringen in zorg met vernieuwde concepten en ondernemerschap -Meer synergie opzoeken met belendende sectoren Werk  Zorg Huisvesting  Zorg Gezinsbeleid  Zorg Mobiliteit  Zorg

27 Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Ondernemerschap in de zorg. Toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol. Eric VERMEYLEN Directeur Kenniscentrum VOKA


Download ppt "Naar een dynamische ouderenzorg in 2020 Congres 20 jaar FOS – 23 november 2012 Ondernemerschap in de zorg. Toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol. Eric."

Verwante presentaties


Ads door Google