De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen 01.06.2011 Leiderschap/macht en beloning bestuur volgens de WNT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen 01.06.2011 Leiderschap/macht en beloning bestuur volgens de WNT."— Transcript van de presentatie:

1 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen 01.06.2011 Leiderschap/macht en beloning bestuur volgens de WNT

2 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen €

3 Relatie leiderschap/macht - beloning?Rollen RvT en RvBVerschillen WNT en BBZEerbiedigen bestaande afspraken ! Of ??

4 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen

5 Bas Heijne/Karel Capek (1937) Twee onverbeterlijke mensensoortenzeggen wat er gedaan zou moeten worden De overheid moet, de minister moet, er moet een wet komen ………… over beloningbezwaren opwerpen Het is allemaal complexer, het is technisch, juridisch, praktisch domweg niet uitvoerbaar……..beide soorten houden elkaar in evenwichtoplossing: neem eigen verantwoordelijkheid!

6 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen

7

8 WNT in het kort (1) Driedelige doelstellingwettelijke basis voor beloning bestuurders/topfunctionarissen publieke en semipublieke sectorenafbakening (semi)publieke sectorenverhinderen bovenmatige beloningen Eerste advies Commissie Dijkstal (2004)ministersalaris top salarisgebouw publieke sectorministersalaris loopt substantieel en systematisch achter t.o.v. functies van vergelijkbaar of minder gewichtverhoging met 50% (30% ineens en 20% volgende kabinetsperiode)februari 2009: bij volgend kabinet wordt verhoging 30% doorgevoerd (€ 187.340,-)

9 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen WNT in het kort (2) Drie bezoldigingsregimespublieke sector: maximering ◦salaris € 187.340,-- ◦werkgeversdeel pensioenpremie € 28.767,-- ◦onkosten € 7.559,--semipublieke sector: sectorale beloningsnormen zijn mogelijkalleen publicatieplicht: bijvoorbeeld zorgverzekeraars Geen ontsnapping via ontslaguitkeringenafspraken over ontslaguitkeringen > 1 jaarsalaris verbodenafspraken over ontslaguitkeringen > € 75.000,-- verbodenperiode non-activiteit valt hieronder

10 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen WNT in het kort (3) Sectorale beloningsnorm WNT De minister houdt rekening metsalaris publieke sectorsalaris relevante andere sectoren arbeidsmarktverhouding met salaris overige personeelinstelling; doel geen grotere afstand cao-lonenmaatschappelijke opvattingen over hoogte salaris

11 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen WNT in het kort (4) Naleving WNThogere beloning of ontslagvergoeding in strijd met wet (nietig)onverschuldigd betaaldgedane betaling terugdraaienrol accountant: signaleren bij onderzoek jaarrekening; melden in verslaggevingsdocument en aan ministerlast onder dwangsom aan werkgever (instelling) en bestuurderpublicatie in Staatscourantverrekeningsbevoegdheid ministeropeisen door minister bij bestuurderopenbaarmaking door minister

12 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen BBZ in het kort (1)doelstelling: beloning voor zorgbestuurders vaststellen en verantwoordenuitgangspunt: marktconforme beloningvoorkeur voor derde regime WNT (alleen publiceren)anders: tweede regime WNT (sectorale beloningsnorm)verplicht voor leden NVZD/NVTZ vanaf 1 september 2009materiële beloningsnorm in 10 schalen, maximaal € 197.016,-verhoging met max. 30% vanwege marktwerking (max € 256.121,-)verdere verhoging alleen na toestemming Toetsingscommissie BBZ

13 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen BBZ in het kort (2) Inschaling in twee stappen 1 e stap: stoel van de bestuurder (de functie) 2 e stap: persoon van de bestuurder (de man/vrouw) Invulling 1 e stap ligt bij RvT Indien in de 2 e stap afgeweken wordt boven de normen van de 1 e stap is voorafgaande toestemming Toetsingscommissie BBZ vereist

14 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen BBZ in het kort (3) 1 e stap: stoel van de bestuurdervaststellen functiezwaarte aan de hand van factoren Complexiteit, Impact en Omvang factor Complexiteit: Kennisintensiteit, Transactie keten en Geografie factor Impact: Problemen/calamiteiten en Media exposuretotaalscore per zorgsector: min 5 en max 9 puntenfactor Omvang: puntenscore invullen in vijf omzetcategorieën (schalen A tot en met J)bandbreedte schalen A tot en met Jbeloning vaststellen binnen deze bandbreedte

15 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen BBZ in het kort (4) Binnen 1 e stap is verhoging mogelijk met max. 30% Criterium: marktwerking op deelgebiedenarbeidsmarkt kapitaalmarktinkoopmarktproduct/marktcombinatiesfusie- en overnamemarkt BBZ kent twee verkoopmarkten: markt waarop zorgaanbod wordt ingekocht bij zorgverzekeraars/overhedenmarkt waar zorgaanbod aan cliënten/patiënten wordt aangeboden

16 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen BBZ in het kort (5) 1 e stap: RvT heeft beleidsvrijheid binnen kaders BBZ 2 e stap: daadwerkelijk toe te kennen beloning kan verhoogd worden ivm persoon bestuurder Stijgt beloning uit boven bandbreedte schalen A tot en met J: voorafgaande instemming Toetsingscommissie BBZ Evaluatie door Commissie Monitoring BBZ

17 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen Overgangsrecht WNT en BBZ Uitgangspunt (juridisch): verworven rechten respecteren (artikel 1 EP EVRM) Uitgangspunt (politiek/maatschappelijk): wens kabinet en parlement normenkader WNT toepassen op bestaande afspraken Het juridische uitgangspunt prevaleert; hierdoor geen ongepaste druk uitoefenen om verworven rechten toch aan te passen(?)

18 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen Zorgbrede Governance Code 2010 (BoZ) Artikel 3.2.2 RvT is verantwoordelijk voor vaststellen van maatschappelijk passende beloning Toelichting artikel 3.2.2 Hoogte beloning zodanigaantrekken en behouden gekwalificeerde bestuurders beloning moet maatschappelijk passend zijn, met invulling door ALV betrokken brancheorganisaties Toepassing code is lidmaatschapsverplichting BoZ (ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ, VGN)

19 Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen

20 Onderwerpen discussie zijn doelstellingen/uitgangspunten WNT, BBZ en Zorgbrede Governance Code 2010 verenigbaar? moet huidige BBZ aangepast (verscherpt) worden?is eerbiedigende werking bestaande beloningsafspraken terecht?staat marktwerking in de zorg haaks op wettelijk ingrijpen in beloning bestuurders?in toelichting BBZ staat: RvT moet zich niet alleen bekommeren om haar juridische verantwoordelijkheden maar ook om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van de maatschappij. Het gaat dan om beeldvorming en moreel leiderschap/gezag, alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheidvormt beloningsdiscussie wig tussen RvT en RvB?hoe om te gaan met Leiderschap en Rendement in beloningsdiscussie?


Download ppt "Copyright 2011. Dirkzwager Advocaten & Notarissen 01.06.2011 Leiderschap/macht en beloning bestuur volgens de WNT."

Verwante presentaties


Ads door Google