De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kabos-van der Vliet Redactiebureau Stijl in medisch-wetenschappelijk artikelen? Stilistische adviezen met voorbeelden uit praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kabos-van der Vliet Redactiebureau Stijl in medisch-wetenschappelijk artikelen? Stilistische adviezen met voorbeelden uit praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Stijl in medisch-wetenschappelijk artikelen? Stilistische adviezen met voorbeelden uit praktijk

2 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Taal in medisch- wetenschappelijke artikelen Populair misverstand (‘geen wij of ik’) Veelgemaakte ‘fouten’ (jargon, te lange zinnen) Vaak gestelde vragen (‘Waarom moet ik samenvatting structureren?’)

3 Kabos-van der Vliet Redactiebureau

4 Algemene tips Structureer (‘vakkenvullen’) Schrijf kort & bondig Wees didactisch (leg onbekende begrippen uit) Formuleer aantrekkelijk

5 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Maak duidelijke structuur Maak alinea’s (let op: meervoud!) Gebruik kopjes en tussenkopjes Gebruik verwijzingen (‘in de vorige alinea’) Duid functie aan (‘Voorbeeld: …’)

6 Wetenschappelijke stijl? Gebruik eigen woorden Zorg voor duidelijke opbouw informatie Voor duidelijke zinsbouw En duidelijke woordkeus Formuleer beknopt (‘kort = prachtig’) Varieer: vragen, pakkende formulering, voorbeelden

7 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Helder en duidelijk? Voorafgaand aan het onderzoek werden de patiënten gerandomiseerd naar uitleg middels standaardinformatie (folder, "controls"), een pamflet met uitleg over de functie van de test en betekenis van een normaal resultaat ("pamphlet") of het pamflet plus daarna mondelinge toelichting ("discussion")

8 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Afwisselende formulering? Van alle patiënten werd de geruststelling gescoord met een 5- schalige score direct na de test (maximale totaalscore van 50). Een maand later werd dezelfde score afgenomen… De score van geruststelling …

9 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Kort & bondig? Volgens de auteurs zou een interventie, waarbij patiënten vooraf voorlichting krijgen, leiden tot meer gerustgestelde patiënten. (?) Volgens de auteurs zou voorlichting vooraf leiden tot meer gerustgestelde patiënten.

10 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Kies correcte verwijswoord Direct na de inspanningstest kregen de patiënten met een normale uitslag dit … te horen. Direct na de inspanningstest kregen de patiënten bij wie de uitslag normaal was, dit … te horen

11 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Aantrekkelijk geformuleerd? Groep 1 kreeg voordat de test plaatsvond ter voorlichting een standaard folder Groep 1 kreeg vóór de test voorlichting met een standaardfolder

12 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Leesgemak?

13 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Leesgemak! Zorg voor aantrekkelijke inleiding Maak heldere zinnen Let op lijdende en bedrijvende vorm Naamwoordstijl: werkwoorden werken Gebruik voorzetsels met mate Vermijd voorzetseluitdrukkingen (‘in het kader van’, ‘ten aanzien van’)

14 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Is de titel duidelijk? ‘Het effect op het geruststellen van de patiënt door vóór de test gegeven informatie over de normale uitslag: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek’

15 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Voorbeelden van goede titel (met werkwoord) Voorlichting vooraf stelt patiënten gerust over uitslag van diagnostische test Voorafgaande uitleg over een normale testuitslag zorgt voor meer geruststelling bij patiënten

16 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Goede openingszin? Geruststelling van patiënten is een op zichzelfstaande behandeling. (?) Het lukt niet altijd om een patiënt met normale testuitslagen gerust te stellen over de ernst van de klacht. (?) Vele patiënten blijven ongerust na medisch onderzoek waarbij geen afwijkingen gevonden zijn.

17 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Te compact? De strategie van het geven van normale testuitslagen De wijze waarop men informatie geeft over normale testuitslagen

18 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Verkeerde samentrekking Een maand later werd naast weggenomen bezorgdheid ook geïnformeerd naar pijn op de borst en medicatiegebruik voor de klacht ….

19 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Herschrijving Een maand later vroegen we of de bezorgdheid was weggenomen; ook informeerden we naar pijn op de borst en medicijngebruik in verband met de klacht

20 Kabos-van der Vliet Redactiebureau In de tang? Uit dit onderzoek blijkt dat [voorafgaand aan een onderzoek patiënten uitleggen wat de functie van het onderzoek is en wat de betekenis van een eventuele negatieve testuitslag is,] de mate van geruststelling na het onderzoek sterk kan verbeteren.

21 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Uit de tang Deze studie maakt duidelijk dat na het onderzoek patiënten veel meer gerustgesteld kunnen zijn als de arts uitlegt wat de functie van het onderzoek is en wat de betekenis van een eventuele negatieve testuitslag.

22 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Te veel lijdende zinnen Vergeleken met placebo werd het slapen niet negatief beïnvloed… Dit zou de eerste trial zijn die uitgevoerd wordt bij deze groep patiënten. Benadrukt wordt dat het in deze patiëntengroep niet gaat om simpelweg slaperig zijn, maar om … Opgemerkt dient te worden dat fabrikant betrokken was bij de uitvoering van de studie.

23 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Herschrijving: Vergeleken met placebo had modafinil geen negatieve invloed op het slapen… Volgens de auteurs is dit de eerste trial bij deze patiënten. Zij benadrukken dat het bij deze patiënten niet gaat om simpelweg “slaperig zijn”, maar om …. Merk op dat de fabrikant betrokken was bij de studie…

24 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Kwestie van stijl… Vooraf gegeven uitleg … zou het negatieve vooroordeel van de patiënt kunnen bijstellen en dit opent de mogelijkheid hierin te interveniëren (?) Score afnemen (?) Er was een trend van minder geneesmiddelgebruik (?)

25 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Pakkend slot Als ook effect van dit voorstel uitblijft, kan misschien veroordeling van frauderende auteurs tot het vuurpeloton, zoals in 1916 de legerarts James Shearer overkwam, heroverwogen worden (overigens werd die straf niet ten uitvoer gebracht). (Barnard 1993)Barnard

26 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Nog enkele slotzinnen Toch is het een waardevol inzicht om uitgebreide informatie voorafgaande aan de test te geven teneinde de patiënt achteraf beter te kunnen geruststellen. Het is daarom voor iedere arts te overwegen om voorafgaand aan een test te investeren in een gesprek over normale testuitslagen om tot betere geruststelling van patiënten te komen.

27 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Controleer ook spelling “Rijksbegroting moet de burger moet geven.”(uit nieuwsbrief NRC) “… is dát waarvoor ik uit de algemene middelen wordt betaald.” (Zaat 2013)Zaat 2013 “Baadt het niet, het schaadt ook niet” “Percutaneous endoscopic gastronomy (PEG) catheter” (in abstract)

28 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Nederlandse of klassieke spelling? Vernederlandste vorm: oesofagitis rinitis hemolyse Klassieke vorm: oesophagitis corrosiva rhinitis acuta haemarthros

29 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Taal en techniek? ‘gradiënt-echogewogen MR- pulssequentie’ ‘retinitis pigmentosa GTPase regulator- interacting protein 1’ (RPGRIP1)

30 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Goed Nederlands? ‘Goed Nederlands is het Nederlands zoals dat wordt geschreven door goede schrijvers’ W.F.Hermans

31 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Goed Nederlands? ‘Goed Nederlands is het Nederlands dat u vindt in een goed tijdschrift’ - Na peer review, en controle door hoofd- en eindredactie en zetproefcorrectie!

32 Kabos-van der Vliet Redactiebureau Heeft redigeren effect? ‘De redactionele bewerking gaf verbetering van 11/16 onderdelen (69%), waarbij de stijl (p = 0,0001) en de leesbaarheid sterk verbeterden.’ (Pierie e.a. 1997)Pierie e.a. 1997


Download ppt "Kabos-van der Vliet Redactiebureau Stijl in medisch-wetenschappelijk artikelen? Stilistische adviezen met voorbeelden uit praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google