De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zakelijk schrijven Lerarenopleiding Nederlands. CCC-model  Uitleg CCC-model (correspondentie, consequentheid,correctheid)  Renkema, schrijfstrategie,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zakelijk schrijven Lerarenopleiding Nederlands. CCC-model  Uitleg CCC-model (correspondentie, consequentheid,correctheid)  Renkema, schrijfstrategie,"— Transcript van de presentatie:

1 Zakelijk schrijven Lerarenopleiding Nederlands

2 CCC-model  Uitleg CCC-model (correspondentie, consequentheid,correctheid)  Renkema, schrijfstrategie, opbouw, taalgebruik (hun, hen, stijl op woord-en zinsniveau, lijdende vorm, bedrijvende vorm, discongruentie bij meewerkend voorwerp e.d.

3 Per week een opdracht  Zeven opdrachten totaal  Inleveren per week op Natschool ter beoordeling en bespreking!  Voorwaarde om aan het tentamen mee te mogen doen. Woensdagavond uiterlijk binnen!

4 Toets tekst waaruit de student op alle niveaus fouten moet halen (opbouw, spelling, taalgebruik, taalvariatie e.d.)

5 Schrijfervaringen Inventariseren Werkwijze/strategie Opbouw, samenhang e.d.

6 Eerste opdracht: jezelf voorstellen in vier alinea’s. Nabespreken met critical friend op: schrijfstrategie, doelgroepbepaling, doel (informeren, overtuigen, amuseren, overhalen) opbouw: inleiding, kern, slot (wat zijn de ingrediënten van de verschillende onderdelen?) taalgebruik (zinsbouw, spelling werkwoorden, algemene spelling)

7 Ingrediënten in een schema zetten Daarna zinnen maken Volgorde bepalen In de tegenwoordige tijd Taalvariatie (niet steeds dezelfde werkwoorden gebruiken) en variatie zinsbouw

8 Doelgroep en doel Doelgroep: voor wie is de tekst bedoeld? Niveau, voorkennis, interesse, opvatting Doel: informeren, overtuigen, overhalen, amuseren

9 Ingrediënten: inleiding, kern, slot Inleiding: vijf w-vragen of anekdote, voorbeeld o.i.d. Kern: per alinea uitwerking van de inleiding; per alinea één deelonderwerp Slot: samenvatting, geen nieuwe onderwerpen

10 Huiswerk herschrijven van deze tekst (opdracht 1) volgens de procedure van de beoordelingscriteria (bijlage 2), op Natschool zetten

11 Lijdende vorm De gevolgen van het gebruik van Facebook worden besproken door tien gebruikers. Bedrijvende vorm Tien gebruikers bespreken de gevolgen van het gebruik van Facebook. Teveel hulpwerkwoorden en vaagheden Het onderzoeksrapport zal gaan kunnen worden ingezet ten behoeve van verschillende preventiedoeleinden.

12 Samentrekking Als in een samengestelde zin een woord of woordgroep zowel in het eerste als in het tweede deel van de zin voorkomt, mag het tweede deel vaak weggelaten worden. Drie eisen: 1.Beide woorden hebben dezelfde vorm en betekenis 2. Beide hebben dezelfde grammaticale functie 3. De volgorde van onderwerp en persoonsvorm moet hetzelfde zijn. 4.Bepaalde taalfouten woorden vaak gemaakt, maar merkt men in de praktijk zelden op.

13 De trainer leidde de partij streng en hem bleef daardoor veel ellende bespaard. (correct) De uitkomst lijkt veel op die van jou en kan de gebruiker naar eigen gevoel veranderen. (fout) De voorzitter leidde de spreker in en de aanwezigen om de tuin. (fout) Hij is nieuw en hier gisteren komen werken. (fout)

14 Twee eisen: 1.de bijvoeglijke bepaling moet direct na het antecedent waarop die bepaling betrekking heeft. 1.het geïmpliceerde onderwerp van de beknopte bijzin is gelijk aan het onderwerp van de hoofdzin.

15 1.Wild om zich heen schoppend sleepten de agenten de demonstrant naar de overvalwagen. 2.De aardappelen werden vrolijke liedjes zingend geschild. 3.Hangend aan het plafond zlt u deze lamp het beste kunnen zien. 4.Vreselijk gillend droeg Frankenstein het meisje weg.

16 Een troep soldaten marcheerde over de hei. Een aantal docenten heeft het werk niet ingeleverd. De toeschouwers werd meegedeeld dat de wedstrijd werd gestaakt. Symmetrie: gelijkheid in de bouw en in de vorm van de zin. Asymmetrie: Men zegt dat pindakaas slecht voor je gezondheid is, maar ze zeggen zoveel.

17 De auto reed tegen een boom waarin drie dames zaten. Fouten op woordniveau vaste voorzetsels verwijswoorden voegwoorden contaminatie pleonasme en tautologie


Download ppt "Zakelijk schrijven Lerarenopleiding Nederlands. CCC-model  Uitleg CCC-model (correspondentie, consequentheid,correctheid)  Renkema, schrijfstrategie,"

Verwante presentaties


Ads door Google