De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lijden waarom?. De moeiten in mijn eigen leven kan ik wel accepteren, maar ik vind het wel lastig om te zien hoe veel lijden er is in de wereld om mij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lijden waarom?. De moeiten in mijn eigen leven kan ik wel accepteren, maar ik vind het wel lastig om te zien hoe veel lijden er is in de wereld om mij."— Transcript van de presentatie:

1 Lijden waarom?

2 De moeiten in mijn eigen leven kan ik wel accepteren, maar ik vind het wel lastig om te zien hoe veel lijden er is in de wereld om mij heen… God is liefdevol en wil het beste voor ons en dat geloof ik… Maar hoe leg ik uit aan mensen om mij heen dat God van ons houdt, dat hij in staat is om het lijden te stoppen en dit niet doet? Lijden waarom?

3 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 ½ Aan alle 60+’ers en alleenstaanden: Woensdag 17 september 2014 We gaan dit jaar met Coulant touring. De bus is voorzien van een Lift. Geef U snel op want vol is vol. Het reisdoel: We vertrekken ongeveer 09.00 uur naar een advocaatboerderij in Dwingeloo. Om 12.15 uur vertrekken we naar Westerbork voor een 3 gangen diner. Na het eten blijven we in Westerbork. We gaan naar het Museum van papierknipkunst. We kunnen ook zelf aan het knippen. Bij de konditorei ernaast kan eventueel koffie of thee gekocht/genuttigd worden.

4 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 2 Aan alle 60+’ers en alleenstaanden: We verwachten ongeveer 18.00 uur terug te zijn. De Diaconieën nodigen U hierbij van harte uit voor deze bustocht. We hopen dat veel gemeenteleden gehoor geven aan deze uitnodiging. Als bijdrage in de kosten vragen we € 28,= p.p. U kunt zich aanmelden tot 1 SEPTEMBER bij de volgende personen: -- Evert Sikkematel. 42 12 73 -- Piet en Anneke Haismatel. 42 18 49 -- Hotze Bijzittertel. 42 15 24 Nadien komt er een diaken langs voor de eigen bijdrage. Voor eventuele vragen kunt U bij hen terecht.Graag tot ziens op 17 september

5 Maandagavond 8 September om 19:30 uur start Kruispuntgroep 4 Vanaf 18 jaar “Ik belijd”

6 Crea middag: Vrouwen voor vrouwen! Zaterdag 20 september is er weer een creamiddag van 13:30 tot ±17:00. Wees welkom en neem gerust een vriendin, buurvrouw of zus mee. Voor verdere info en opgave: zie de poster in de hal op het prikbord. Groeten, Jannie en Riemkje.

7 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Agenda aanstaande week 1/3 zondag, 7. september Ophalen zusters: v/d Bos 08:45 Oppas (Renske & Geertruida) 09:30 Kerkdienst: br E. Wagenaar 14:00 Leesdienst: P. Zuidema (incl. liturgie) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - God verlangt naar ons gebed 19:00 Lofprijs-aanbiddingsdienst

8 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Agenda aanstaande week 2/3 maandag, 8. september 19:00 KP-1 (12-14 jr.) - (Hernieuwde) kennismaking 19:30 KP-4 "Ik belijd“ dinsdag, 9. september 19:30 KP-2 (14-17 jr.) - Micha Young 19:30 KP-3 (17+) - Micha Young

9 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Agenda aanstaande week 3/3 zondag, 14. september Ophalen zusters: Mulder 09:15 Oppas (Hennie & Elise) 09:30 Kerkdienst: ds. J.H. Soepenberg (Assen- Zuid) - Viering Heilig Avondmaal 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: ds. R. van Wijnen (Zuidlaren) 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - God maakte alles

10 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Jarigen aanstaande week 1/2 7September is jarig: br.L.Jongsma 8September is jarig: GeertruidaBoerma 10September is jarig: JurreRitsema De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

11 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Jarigen aanstaande week 2/2 11 September is jarig: Riemcovan den Bosch 12September zijn jarig: JonnekeUneken br.Tj.Baron zr.T.Noordhuis-Faber 13September is jarig: br.H.Bijzitter De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

12 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Welkom Voorganger:br. E. Wagenaar Organist:br. D. D. Rouwhorst Pianist: br. M. van Breden Beamist:br. T. K. Moes Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aanDe Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

13 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

14 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

15 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

16 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer, met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk, in de kracht van mijn Heer.

17 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

18 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Opwekking 595: 1, 2 1 Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, Bij U wil zijn elk moment. Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

19 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Opwekking 595: 1, 2 2 Hemelse Heer, U,die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af. (Refrein) En nooit besef ik hoe U leed ) De pijn die al mijn zonde deed. )2x (Refrein)

20 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

21 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Psalm 96: 6, 7 6Vertelt de volkeren op aarde: de HERE is het die aanvaardde het koningschap, de oppermacht. Vast staat de wereld door de kracht, waarin Hijzelf zich openbaarde.

22 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Psalm 96: 6, 7 7Naar recht zal Hij de volken leiden. Dat aard' en hemel zich verblijden. Juicht, velden, juicht, en ook de zee met wat daarin is, juiche mee. Verheugt u, bossen, akkers, weiden.

23 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

24

25

26

27

28

29 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Lezen Genesis 3 1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’

30 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Lezen Genesis 3 6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. 8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 9 Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10 Hij antwoordde:

31 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Lezen Genesis 3 ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 11 ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ 12 De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 13 ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’ 14 God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden,

32 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Lezen Genesis 3 wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. 15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’ 16 Tegen de vrouw zei hij: ‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren,

33 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Lezen Genesis 3 en hij zal over je heersen.’ 17 Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. 18 Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. 19 Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen:

34 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Lezen Genesis 3 stof ben je, tot stof keer je terug.’ 20 De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden. 21 God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. 22 Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. 23 Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen.

35 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Lezen Genesis 3 24 En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.

36 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

37 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Preek

38 Thema: lijden, waarom? 1: God is groter

39

40 “Ik weet, dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik, dat ik, door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten”.

41 Thema: lijden, waarom? 1: God is groter 2: De pijn

42

43 “God fluistert tot ons in onze vreugde; Hij spreekt in ons geweten; maar Hij roept keihard in ons lijden. Dat lijden is zijn megafoon om een dove wereld wakker te roepen.”

44 Thema: lijden, waarom? 1: God is groter 2: De pijn 3: Mensen

45

46 “Over de grens”

47 Thema: lijden, waarom? 1: God is groter 2: De pijn 3: Mensen 4: Verlossing

48

49

50 Sterker: dit is Gods weg naar verlossing van het lijden. Zijn eigen zoon aan een dom, hard kruis.

51 Kijk maar omhoog.

52 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

53 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Opwekking 518: 1, 2 1Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

54 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Opwekking 518: 1, 2 Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

55 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Opwekking 518: 1, 2 2Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

56 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Opwekking 518: 1, 2 Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

57 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

58 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Sela

59 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

60 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Collecte 1e collecte:Zending 2e collecte: Huisvestingslasten Na de dienst een deurcollecte voor Kind in de Kerk.

61 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

62 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Opwekking 429: Koor: God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.

63 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Al moet ik door de wildernis - Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaan en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. (koor)

64 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

65 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Amen A-men, a-men, a-men.

66 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429

67 Liturgie Opw.176 Opw.595 Ps.96: 6, 7 Lz.Gen. 3 Opw.518 Lied."Zie hoe Jezus lijd voor mij" Opw.429 Tot ziens Na de dienst een deurcollecte voor Kind in de Kerk. Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Lijden waarom?. De moeiten in mijn eigen leven kan ik wel accepteren, maar ik vind het wel lastig om te zien hoe veel lijden er is in de wereld om mij."

Verwante presentaties


Ads door Google