De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het scheidsrechtersblad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het scheidsrechtersblad"— Transcript van de presentatie:

1 Het scheidsrechtersblad
Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond

2 Wie vult wat, waar en hoe in?
De scheidsrechter vult in met een rode balpen De afgevaardigden vullen in met een blauwe of zwarte balpen De scheidsrechter kijkt steeds als laatste na: of hij niets vergeten is; of alle opengebleven lijnen werden doorgehaald; of hij alle informatie heeft genoteerd, die hem moet toelaten zijn (eventueel) scheidsrechterverslag op te maken. Het is evident dat, eens de beide afgevaardigden getekend hebben, de scheidsrechter niets meer mag wijzigen of toevoegen aan het scheidsrechterblad zonder de afgevaardigden daarvan in te lichten !!! De scheidsrechter steekt het blad in de omslag, sluit deze, parafeert op de sluiting en geeft de omslag terug aan de terreinafgevaardigde. De thuisploeg bezorgt het wedstrijdblad in omslag aan de KBLVB.

3 Scheidsrechterblad voor aanvang van de wedstrijd
Hoofding Rubriek spelers zonder L/I kaart Rubriek trainers en/of verzorgers Rubriek allerlei Vergoeding en verplaatsing Kader thuisploeg en bezoekers (rechterhelft van het blad)

4 HOOFDING met Wedstrijdnummer, Plaats, Datum, Uur, Afdeling, Reeks : door de thuisspelende club .
naam van THUISPLOEG en BEZOEKERS :door de thuisploeg BOVENSTE KADER: Visa: de scheidsrechter plaatst een letter "E" naast de naam van de spelers, die als effectief de wedstrijd aanvangen, de andere vakjes blijven voorlopig oningevuld. ELK VAN DE VOLGENDE KADERS: de thuisspelende en de bezoekende club vullen elk hun kader in : naam en stamnummer van de club, rugnummer, naam en voornaam, en lidkaartnummer van de effectieve en wisselspelers (nummer na de laatste breukstreep, dus na het clubstamnummer). De rubriek wordt afgesloten en ongebruikte lijnen worden doorgehaald (art. 68b). RUBRIEK Spelers zonder lid- of identiteitskaart: betrokken spelers vullen eigenhandig de rubriek in en ondertekenen RUBRIEK trainers en/of verzorgers: de namen, voornamen en nummer van de lidkaart van de personen, die door de scheidsrechter worden toegelaten in de neutrale zone (trainer, verzorger, …) door de afgevaardigden. RUBRIEK allerlei: Voorbehouden voor de scheidsrechter. Vb.: het aantekenen van het bij A. R. (art.62c) voorziene voorbehoud, niet tijdig ontvangen van scheidsrechter blad, enz. RUBRIEK Vergoedingen: door de scheidsrechter. Naam en voornaam van scheidsrechter en eventuele assistent-scheidsrechters, bedrag van de vergoeding, aantal kilometer verplaatsing (totaal ontvangen bedrag kan je ook al invullen, mag ook na de wedstrijd) De kapiteins, de terreinafgevaardigde en de afgevaardigde bezoekende ploeg plaatsen, elk in hun kader en rubriek, : naam, lidkaartnummer en handtekening. (Tracht dit ook voor de wedstrijd in te vullen!)

5 Scheidsrechterblad na de wedstrijd
Rubriek uitslag Rubriek rode kaarten Rubriek gekwetste spelers Rubriek allerlei Vergoeding en verplaatsing Kader handtekeningen Kaders (rechterhelft van het blad): visa, vervangingen, gele kaarten

6 na de normale speelduur: in cijfers en letters
UITSLAG na de normale speelduur: in cijfers en letters na verlengingen: in cijfers en letters (enkel indien nodig). Strafschoppen in cijfers en letters (enkel indien nodig) In te vullen door de scheidsrechter RODE KAARTEN: door de scheidsrechter Naam, voornaam, rugnummer, lidnummer, tijdstip waarop de kaart werd getoond, naam van de club en bondige reden (vanuit terminologie strafnormen). GEKWETSTE SPELERS: door de scheidsrechter Naam, voornaam, rugnummer, lidnummer, tijdstip van de kwetsuur, naam van de club en aard van de kwetsuur. (2 x geel moet in de rubriek rode kaarten, niet hier!) Bij GELE KAARTEN vermeldt de scheidsrechter, in de kolom "Min.", het tijdstip waarop de kaart werd getoond en, in de kolom "Reden", waarom ze werd gegeven. De lijnen vervangingen (minuut) en gele kaarten (minuut) worden doorgehaald door een verticale lijn Bij VERVANGINGEN gaat de scheidsrechter als volgt te werk : hij plaatst de letter "R" naast de naam van de speler, die inkomt met, in de volgende kolom, de minuut waarop dit gebeurt; hij vermeldt datzelfde tijdstip naast de naam van de speler, die vervangen wordt. RUBRIEK allerlei: Voorbehouden voor de scheidsrechter. Vb.: tijdstip van inkomen van effectieve speler na begin van wedstrijd, verslag volgt (i.v.m. incidenten), wissel van kapitein, wedstrijd gestopt o.w.v. …, enz. HANDTEKENINGEN door de beide afgevaardigden en de scheidsrechter nadat ALLE rubrieken zijn ingevuld. !! Indien een afgevaardigde niet akkoord gaat, laat hij zijn handtekening voorafgaan door de vermelding "schrijven volgt" - zie Afdeling - AR - IV - 3-artikel 68 d) !!! R

7 Relatie tussen het wedstrijdblad en een eventueel verslag!
Uitsluitingen als gevolg van tweemaal gele kaart! De scheidsrechter noteert op het scheidsrechterblad : in de rubriek "gele kaarten": niets in de rubriek "rode kaarten": de redenen van de eerste en de tweede gele kaart. De scheidsrechter maakt een verslag op met duidelijke vermelding van de redenen, die aanleiding gaven tot het tonen van beide gele kaarten. Uitsluitingen als gevolg van een rechtstreekse rode kaart, nadat reeds geel werd getoond aan dezelfde speler! De scheidsrechter noteert op het scheidsrechterblad: in de rubriek "rode kaarten": reden van uitsluiting. De scheidsrechter maakt een verslag op, waarin hij duidelijk de reden vermeldt van de uitsluiting; hij vermeldt eveneens de reden, die aanleiding gaf tot het tonen van de voorafgaande gele kaart.

8 Omschrijven van de reden van gele of rode kaart op het scheidsrechterblad Deze omschrijving moet kort doch duidelijk zijn; de vermelding "handtastelijkheden" is bv. te vaag en moet vermeden worden. Duidelijker is "duwen tegen scheidsrechter", "slag(en) aan scheidsrechter", en dergelijke (zie strafnormen). Deze omschrijving moet in overeenstemming zijn met het latere verslag! Er wordt wel eens gezegd dat, als de SR geen rood heeft getoond, hij geen verslag kan of mag opmaken; niets is minder waar. Vermeld op het scheidsrechterblad verslag volgt! Vermeld in uw verslag wel dat u geen kaart toonde en geef bondig de reden aan waarom u dit niet deed.


Download ppt "Het scheidsrechtersblad"

Verwante presentaties


Ads door Google