De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Londerzeelse Dunkers - Infoavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Londerzeelse Dunkers - Infoavond"— Transcript van de presentatie:

1 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Londerzeelse Dunkers Infoavond Ploegverantwoordelijke Spelregels Basketbal

2 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Agenda Regels Kort overzicht Signalen scheidsrechter Officials Ploegafgevaardigde (PV) Tijdopnemer (TO) Scoreopnemer (SO) 24” operator (24O) Den Boek Londerzeelse Dunkers - Infoavond

3 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Enkele belangrijke begrippen Aanvallende ploeg Ploeg in balbezit Verdedigende ploeg Ploeg niet in balbezit Balbezit Controle over de bal “Levende” bal Na aanraking door speler Scheidsrechters Personen die steeds gelijk hebben! Londerzeelse Dunkers - Infoavond

4 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Het speelveld Middencirkel 3-punten lijn Bucket Londerzeelse Dunkers - Infoavond

5 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Nummers Scheidsrechter geeft nummers aan met handgebaren Londerzeelse Dunkers - Infoavond

6 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Wedstrijd 4 quarters van 10 minuten Microben en prémicroben: 8 periodes van 4 minuten 2 periodes per quarter Tussen 1ste en 2de quarter (periode) 2 minuten rust Tussen 2de en 3de quarter 10 minuten rust (seniors 15 minuten) Tussen 3de en 4de quarter (periode) 2 minuten rust Gelijke stand Geen verlengingen in competitiewedstrijden jeugd Wel verlengingen in competitiewedstrijden seniors Wel verlengingen in bekerwedstrijden Londerzeelse Dunkers - Infoavond

7 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Klok Klok start op teken van scheidsrechter Let op: pas als de bal levend wordt Klok loopt door bij doelpunt Londerzeelse Dunkers - Infoavond

8 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Klok Klok stopt op fluitsignaal + teken van scheidsrechter Klok stopt bij doelpunt in de laatste 2 minuten van de wedstrijd (4de quarter)! Londerzeelse Dunkers - Infoavond

9 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Klok 24” klok start Bij controle over de bal door een team 24” klok herstart (reset) Bij doelpoging en bal raakt de ring Controle over bal door andere team Op teken van de scheidsrechter (na voetfout) Londerzeelse Dunkers - Infoavond

10 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels “Sprongbal” of “tussen twee” Bij start van elke helft Tijdens de wedstrijd: alternerend balbezit SO of TO zetten pijl Richting waarin team speelt dat bij opsprong de bal niet heeft Richting waarin team speelt dat de “sprongbal” tegen krijgt Londerzeelse Dunkers - Infoavond

11 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Tijdfouten 3” in bucket bij ontvangen bal 5” voor inwerpen Londerzeelse Dunkers - Infoavond

12 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Tijdfouten 8” op verdedigende helft 24” alvorens een doelpoging te doen (= bal raakt de ring) Let op: de 24” en de 8” regel lopen tegelijk 8” om over middellijn te gaan tijdens de 8” loopt de 24” shotklok mee Londerzeelse Dunkers - Infoavond

13 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Score 1 punt – bij vrije worp 2 punten – bij velddoelpunt binnen 3 meter zone Londerzeelse Dunkers - Infoavond

14 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Score 3 punten – bij velddoelpunt buiten 3 meter zone Scheidrechter geeft poging aan Scheidrechter geeft punt aan Londerzeelse Dunkers - Infoavond

15 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Time-out Coach vraag aan tafel Tafel geeft aan met signaal Scheidsrechter bevestigt Time-out duurt 1 minuut TO houdt de tijd bij TO toont na 50”aan scheidsrechter dat nog 10” resten (toont 10 vingers) TO geeft sein nadat 1’ voorbij is Londerzeelse Dunkers - Infoavond

16 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Time-out Elke coach heeft 2 time-outs in 1ste helft 3 time-outs in 2de helft Niet gebruikte time-outs van 1ste helft worden niet overgedragen Londerzeelse Dunkers - Infoavond

17 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Vervanging Speler zit klaar en vraagt aan de tafel Tafel geeft aan met signaal Scheidsrechter bevestigt Geeft vervanging aan Geeft vervanger toelating om op het veld te komen Toegelaten als spel stil ligt Microben en prémicroben geen vervanging tijdens wedstrijd Londerzeelse Dunkers - Infoavond

18 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Bal uit Bal over zijlijn Geen Persoonlijke fout (P) – bal voor ploeg die bal niet laatst raakte Londerzeelse Dunkers - Infoavond

19 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Loopfout Speler loopt met de bal: zet meer dan 2 stappen zonder te dribbelen. Geen P – bal voor verdedigende ploeg Londerzeelse Dunkers - Infoavond

20 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Dribbelfout Speler Stopt met dribbelen Neemt bal in de handen Dribbelt verder Let op! Discussie bij aannemen bal! Speler draagt de bal te lang tussen twee dribbels Speler dribbelt met 2 handen tegelijk Geen P – bal voor verdedigende ploeg Londerzeelse Dunkers - Infoavond

21 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Terugkeren Bal gaat van aanvallende helft terug naar verdedigende helft Geen P – bal voor verdedigende ploeg Londerzeelse Dunkers - Infoavond

22 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Voetfout Verdedigende speler raakt (en hindert) bal met de voet Geen P – bal voor aanvallende ploeg Londerzeelse Dunkers - Infoavond

23 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Verdedigende fout Aanraken van speler die doelpoging doet P + teamfout (TmF) – bal voor aanvallende ploeg Londerzeelse Dunkers - Infoavond

24 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Verdedigende fout Aanvallende speler hinderen Beweging van lichaam Vasthouden P + TmF – bal voor aanvallende ploeg Londerzeelse Dunkers - Infoavond

25 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Verdedigende fout Duwen van aanvallende speler P + TmF– bal voor aanvallende ploeg Londerzeelse Dunkers - Infoavond

26 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Vrije worpen Als fout gemaakt wordt op speler die doelpoging doet Geen score 3 vrije worpen of 2 vrije worpen Score Score telt (3 of 2 punten) 1 bonus vrije worp Londerzeelse Dunkers - Infoavond

27 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Vrije worpen Scheidrechter geeft als laatste teken het aantal vrije worpen aan (1, 2 of 3) Londerzeelse Dunkers - Infoavond

28 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Aanvallende fout Wegduwen door aanvallende speler Zonder bal Lopen tegen stilstaande verdediger Stilstaan = beide voeten op de grond Ook als aanvallende speler springt P + TmF– bal voor verdedigende ploeg Londerzeelse Dunkers - Infoavond

29 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Aanvallende fout Wegduwen door aanvallende speler Met bal Lopen tegen stilstaande verdediger Ook als aanvallende speler springt P + TmF– bal voor verdedigende ploeg Londerzeelse Dunkers - Infoavond

30 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Technische fout speler (T) Oordeel scheidsrechter Overmatig reclameren Onsportief gedrag Uitdagend gedrag Beledigen van scheidsrechters, tegenspelers of publiek P + TmF + 1 vrije worp voor tegenstander + balbezit tegenstander Londerzeelse Dunkers - Infoavond

31 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Technische fout coach (C) Oordeel scheidsrechter T door coach P + TmF + 2 vrije worpen voor tegenstander + balbezit tegenstander Londerzeelse Dunkers - Infoavond

32 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Technische fout “bank” (B) Oordeel scheidsrechter T door speler op de bank T door speler die 5de fout heeft gekregen P + TmF + 2 vrije worpen voor tegenstander + balbezit tegenstander Londerzeelse Dunkers - Infoavond

33 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Dubbele fout Scheidsrechter bestraft 2 spelers die tegelijk een fout begaan hebben P + TmF voor beide spelers en teams Scheidsrechter geeft verdere sancties aan Londerzeelse Dunkers - Infoavond

34 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Onsportieve fout (U) Oordeel scheidsrechter P + TmF + 2 (of 3) vrijworpen voor tegenstander + balbezit tegenstander Londerzeelse Dunkers - Infoavond

35 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Diskwalificerende fout (D) Oordeel scheidsrechter P + TmF + 2 vrijworpen voor tegenstander + speler uitgesloten + balbezit tegenstander Londerzeelse Dunkers - Infoavond

36 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Speciale gevallen Vechten (F) Vergissing scheidsrechter Twijfel over tekens, nummer speler Blijf rustig! Roep scheidsrechter naar de tafel en vraag om overleg Londerzeelse Dunkers - Infoavond

37 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Persoonlijke Fouten De SO toont na elke persoonlijke fout hoeveel fouten de laatst bestrafte speler heeft Bordje met nummer duidelijk tonen Praktijk voor jeugdwedstrijden: coach attent maken vanaf dat een speler zijn 3de fout heeft opgelopen Speler met 5 persoonlijke fouten (P, T of U) moet worden vervangen en mag niet verder meespelen mag verder op de bank blijven Speler met 5 fouten kan nog een technische fout tegen krijgen!! Deze is dan voor de coach (B). Londerzeelse Dunkers - Infoavond

38 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Uitsluitingen Coach met 2 T of 3B of 1 T + 2B moet de zaal verlaten. Team gaat verder zonder coach Gediskwalificeerde spelers (D) moeten de zaal verlaten. Kan ook voor toeschouwers en officials. Gedrag na uitsluiting is belangrijk en bepaalt mee de straf die een speler, coach of club krijgt. Ga je achteraf steeds excuseren bij de scheidsrechters! Elke uitsluiting wordt beoordeelt door de Rechterlijke Raad die eventueel bijkomende sancties uitspreekt. Elke uitsluiting impliceert een boete voor de club + betalen van behandelingskosten van de Rechterlijke Raad Londerzeelse Dunkers - Infoavond

39 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Regels Teamfouten Bij 4de teamfout in elke periode Rode vlag langs kant van bank van team met 4 teamfouten recht zetten Elke volgende fout: 2 vrije worpen (noteren als P2) Uitzondering: aanvallende fout: geen vrije worpen Bij begin nieuwe periode: vlag terug neerleggen Londerzeelse Dunkers - Infoavond

40 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Officials Officials = officiële functie tijdens de wedstrijden Ploegverantwoordelijke (PV) Deleg. Tijdopnemer (TO) timekeeper Scoreopnemer (SO) scorekeeper 24” Operator (24O) 24” operator Verplicht vanaf Pupillen Bij de Dunkers = extra functie binnen de club Ploegbegeleider = begeleidt het team Kan PV, TO, SO, … zijn tijdens wedstrijd Is aanspreekpunt voor en van het team tegenover coach en bestuur Draagt zorg voor de uitrusting Duidt speler aan die wedstrijdverslag maakt Londerzeelse Dunkers - Infoavond

41 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Officials Alle officials Moeten aangesloten zijn en hebben lidkaart VBL (kopie) bij. Bij de Dunkers zitten deze in het mapje van de ploegbegeleider Zitten aan de tafel ter hoogte van de middellijn (niet de PV!) 3 officials voor de thuisploeg (PV – TO – 24O) 2 officials voor de bezoekende ploeg (PV – SO) Londerzeelse Dunkers - Infoavond

42 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Officials Ploegafgevaardigde (PV) Ontvangt tegenstanders en scheidsrechters Stelt zich aan de scheidsrechters voor als PV Vult wedstrijdblad in en toont de licenties en attesten Wijst c.q. vraagt kleedkamers Zorgt voor voorbeeldig gedrag van alle Dunkers in de ploeg (spelers, coach, ook supporters!) Moet aanwezig zijn in de buurt van het veld Mag niet aan de kant van de tafel aanwezig zijn tenzij de scheidsrechter dit vraagt Londerzeelse Dunkers - Infoavond

43 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Officials Tijdopnemer (TO) Bedient de klok Is official van de thuisploeg Zit links aan de tafel Geeft Time-out aan Doet teken time-out Duidt aan welk team de time-out vraagt Geeft vervanging aan Doet teken vervanging Duidt speler(s) aan die vervangen Londerzeelse Dunkers - Infoavond

44 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Officials Score-opnemer (SO) Houdt het wedstrijdblad (den Boek) bij Is official van de bezoekende ploeg Zit in het midden van de tafel (of rechts) Geeft Time-out aan Doet teken time-out Duidt aan welk team de time-out vraagt Geeft vervanging aan Doet teken vervanging Duidt speler(s) aan die vervangen Londerzeelse Dunkers - Infoavond

45 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Officials 24” operator (24O) Houdt de “shotklok” bij Is official van de thuisploeg Zit rechts aan de tafel Londerzeelse Dunkers - Infoavond

46 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Basisprincipes Administratieve gedeelte wordt vooraf ingevuld en gecontroleerd Wedstrijdgedeelte Invullen tijdens het spel Invullen wat scheidsrechter aanduidt Bij twijfel: vraag aan de scheidsrechter Bij vergissing van de scheidsrechter: overleg met de scheidsrechter Bij vergissing van de tafel: overleg met de scheidsrechter Londerzeelse Dunkers - Infoavond

47 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Scoreblad Elke quarter in een andere kleur Vooraf invullen in blauw Q1 in rood Q2 in zwart Q3 in groen Q4 in blauw 4 bladen zie rechts onderaan elk blad Wit = voor de bond = na wedstrijd bij Luc Verdickt (Meerstraat 151) Groen = idem; tenzij scheidsrechter het meeneemt bij klacht Geel = voor team B: mee te geven met coach bezoekers Rood = voor team A: mee te geven met coach thuisploeg Londerzeelse Dunkers - Infoavond

48 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Voor de wedstrijd Invullen 20’ voor aanvang van de wedstrijd Thuisploeg vult de hoofding in Team A = thuisploeg Wedstrijdnummer (zie kalender op de website) Tijd = tijd waarop wedstrijd effectief start! Scheidsrechters vullen zelf hun namen in Londerzeelse Dunkers - Infoavond

49 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Voor de wedstrijd Namen officials invullen Iedere ploeg voor zich Deleg. A = PV thuisploeg Achter de naam het geboortejaar vb Verdickt J. (61) Streepje bij afwezige official Londerzeelse Dunkers - Infoavond

50 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Voor de wedstrijd Elke official vult zijn kostenvergoeding in Scheidsrechters: (d.i. Referee en Umpire) Travel (verplaatsing) = per verplaatsing Vergoeding = per wedstrijd Andere officials: geen vergoeding Londerzeelse Dunkers - Infoavond

51 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Voor de wedstrijd Elke PV vult in Team A/B: Londerzeelse Dunkers Mat: 2464 Naam + voorletter van spelers + nummer in opklimmende volgorde! Vermelding (cap) bij de kapitein van de ploeg Licence no. = geboortejaar Naam coach (+ geboortejaar) + ev. assistent coach Londerzeelse Dunkers - Infoavond

52 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Voor de wedstrijd Elke PV vult in Maximaal aantal spelers: 12 Ongebruikte vakken doorstrepen nadat de wedstrijd gestart is Scheidsrechters controleren namen + licenties + dokters-attesten (mapje PV) Ontbreken = boete Londerzeelse Dunkers - Infoavond

53 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Voor de wedstrijd 10’ voor start van de wedstrijd Elke coach geeft OK voor namen en nummers en parafeert achter zijn naam Duidt met X de 5 starters aan (basis-5) De SO moet hier meestal zelf voor naar de coaches gaan Londerzeelse Dunkers - Infoavond

54 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Start van de wedstrijd SO omcirkelt de starters bij aanvang van de wedstrijd (in kleur van Q1) Controle basis-5: correcte spelers op terrein? Enkel bij kwetsuur mag de basis-5 gewijzigd worden Londerzeelse Dunkers - Infoavond

55 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Tijdens de wedstrijd SO duidt aan welke speler op het terrein komt (vervanging) in de kleur van de periode! Microben en prémicroben: aanduiden bij aanvang van elke periode Londerzeelse Dunkers - Infoavond

56 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Tijdens de wedstrijd SO houdt de score bij Bij vrije worpen: 1 punt  over de score Nummer van de speler die scoort noteren Londerzeelse Dunkers - Infoavond

57 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Tijdens de wedstrijd SO houdt de score bij Bij velddoelpunt binnen 3-punten lijn: 2 punten  door de score Nummer van de speler die scoort noteren Londerzeelse Dunkers - Infoavond

58 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Tijdens de wedstrijd SO houdt de score bij Bij velddoelpunt buiten 3-punten lijn: 3 punten  door de score Nummer van de speler die scoort noteren en omcirkelen 3 punter kan pas vanaf Pupillen! Londerzeelse Dunkers - Infoavond

59 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Tijdens de wedstrijd SO sluit na elke periode score af Lijn onder score Score omcirkelen Londerzeelse Dunkers - Infoavond

60 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Tijdens de wedstrijd SO sluit na elke periode score af Score onderaan vermelden Let op: score per periode!! NIET de tussenstand Londerzeelse Dunkers - Infoavond

61 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Tijdens de wedstrijd SO duidt de time-outs aan Zet in vakje de wedstrijdminuut waarin de time-out werd gevraagd Na elke helft de niet gebruikte time-outs ongeldig maken Londerzeelse Dunkers - Infoavond

62 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Tijdens de wedstrijd SO duidt de fouten van de spelers aan Met aantal vrije worpen P = geen vrije worpen P1 = met 1 vrije worp P2 = met 2 vrije worpen P3 = met 3 vrije worpen SO duidt de teamfouten aan Londerzeelse Dunkers - Infoavond

63 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Tijdens de wedstrijd Technische fout T2 bij speler C2 bij coach of B2 bij coach als TF voor “de bank” Dubbele fout Pn bij beide bestrafte spelers aanduiden Onsportieve fout U2 bij speler (of coach) Diskwalificerende fout D2 bij speler (of coach) Londerzeelse Dunkers - Infoavond

64 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Tijdens de wedstrijd SO sluit na elke periode de fouten af In kleur van periode vakjes afbakenen Londerzeelse Dunkers - Infoavond

65 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Na de wedstrijd SO sluit de scoresheet af Dubbele streep onder eindscore Eindscore omcirkelen Alle ongebruikte vakjes ongeldig maken Score Teamfouten Spelers fouten Time-outs Londerzeelse Dunkers - Infoavond

66 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Na de wedstrijd SO sluit de scoresheet af Eindstand onderaan vermelden Winnende team onderaan vermelden Bij klacht: kapitein van team dat klacht neerlegt tekent onderaan Londerzeelse Dunkers - Infoavond

67 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Na de wedstrijd Als scoresheet volledig afgesloten is legt SO deze voor aan de scheidsrechter Scheidsrechter controleert en tekent Iedereen krijgt zijn exemplaar Daarna geen wijzigingen meer toegelaten! Londerzeelse Dunkers - Infoavond

68 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Extra bij Benjamins Geen 3-punters Geen 24” regel Wel 8” regel Wel 3” regel (gewoon toe te passen!) Elke speler moet gespeeld en gerust hebben: Spelen aanduiden met X op scoresheet bij Player In Rusten aanduiden met R op scoresheet bij Player In Als score 140 bereikt: verder invullen niet meer verplicht Verder invullen mag door gebruik van kolom van andere team Begin bij 106 Als terug tot 140: verder doen in kolom andere team bij 71 Londerzeelse Dunkers - Infoavond

69 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Extra bij Microben en Prémicroben Geen 3-punters Geen 24” regel Geen 8” regel Wel 3” regel (soepel toe te passen!) Teamfouten gelden per quarter = 2 periodes van 4’ Londerzeelse Dunkers - Infoavond

70 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Extra bij Microben en Prémicroben Score per quarter in andere kolom bijhouden Telkens van boven beginnen Bij 35: niet langer aantekenen – dit team wint de quarter Onderaan: Gewonnen quarter = 3 punten Verloren quarter = 1 punt Gelijke stand = 2 punten Eindstand = som van de quarters (vb: 12 – 4 of 8 – 8 …) Londerzeelse Dunkers - Infoavond

71 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Extra bij Microben en Prémicroben Elke speler moet Minstens 3 periodes gespeeld hebben Minimaal 1 voor en 1 na de rust Minstens 2 periodes gerust hebben Waarvan 1 voor en 1 na de rust Londerzeelse Dunkers - Infoavond

72 Londerzeelse Dunkers - Infoavond
Den Boek Extra bij Microben en Prémicroben Speel- en rustperiodes bijhouden op apart aantekenblad zit bij in tas bij den Boek Noteren van periodenummer waarin gespeeld c.q. gerust wordt Londerzeelse Dunkers - Infoavond


Download ppt "Londerzeelse Dunkers - Infoavond"

Verwante presentaties


Ads door Google