De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken en leren in ambient space Afscheidsymposium professor Jack Gerrissen 11 februari 2005 Frans Mofers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken en leren in ambient space Afscheidsymposium professor Jack Gerrissen 11 februari 2005 Frans Mofers"— Transcript van de presentatie:

1 werken en leren in ambient space Afscheidsymposium professor Jack Gerrissen 11 februari 2005 Frans Mofers frans.mofers@ou.nl

2 het programma ­ambient intelligence maar wat bepaalt nog meer ons toekomstig ict- landschap ­de technologie die het allemaal mogelijk maakt ­maatschappelijke ontwikkelingen - focus op onderwijs ­scenario met een schets van de ambient space

3 breed pespectief - Ambient Intelligence ++ mix van: ­conventionele technologie ­ambient intelligence ­virtual reality ­mixed reality

4 communicatie het technologieplaatje sensoren actuatoren schil 2 ‘intelligente’ agenten schil 1 invoer-uitvoer schil 3 infrastructuur en services

5 schil 1 – hiërarchie van sensoren

6 schil 1 - de ambient beleving Videoclip 'Near Future', Philips Research In de oorspronkelijke presentatie werd hier een film afgespeeld die te vinden is op: http://www.eit.uni- kl.de/AmI/en/veranstaltungen/eroeffnung/vortrag_ruyt er/vortrag_ruyter.html

7 schil 2 – ontwikkeling ‘computerbrains’

8 schil 2 - intelligente partners omgeven met allerlei privé hulpjes die je willen begeleiden door een veelvormig ambient en virtueel universum All the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their names You don't think of them as human You don't think of them at all You keep your mind on the money Keeping your eyes on the wall I'm your private dancer, a dancer for money I'll do what you want me to do I'm your private dancer, a dancer for money And any old music will do zang: Tina Turner compositie: Mark Knopfler In de oorspronkelijke presentatie werd hier het nummer Private Dancer van Tina Turner afgespeeld

9 schil 3 – (netwerk)infrastructuur ­breedband ­draadloos ­altijd en overal beschikbaar ­elk object een eigen adres/naam – een eigen identiteit ­netwerken ad-hoc en dynamisch ­positiebepaling ­smart homes ­smart buildings ­smart cars ­smart environment

10 schil 3 – modularisering informatiesystemen services ­lijm tussen virtueel samenwerkende organisaties en individuen ­een losse koppeling ­geen eigendomsrelatie maar lease of pay-per- transaction ­steeds weer onderhandelen noodzakelijk over diensten zoals: bank, verzekeringen, zorg, …..

11 schil 3 - webservices drie centrale standaarden: SOAP, WSDL, UDDI op basis van XML 30 + standaarden in ontwikkeling service aanbieder service makerlaar service gebruiker bind SOAP publish UDDI find UDDI specifications WSDL XML OUNL cursus: XML en webservices

12 virtuele organisaties ­ontkoppeling van organisatieonderdelen mogelijk: geringe transactiekosten op het internet schaalgrootte ongekend ­producten migreren naar diensten ­globalisering ­terug naar de kernactiviteiten rest onderbrengen bij partners “Do your best - partner the rest” Tapscott o.a. in Digital Captial

13 virtuele organisaties dimensies van waardecreatie verantwoording missie, beleid, kwaliteit kennisstructuur/innovatie sociaal, proces, radicale verandering goederen en financiële diensten financiën, productontwikkeling, ketens duurzaamheid sociaal, gemeenschap, ecologie, technologie space of flows/webbing netwerkvormen, locaties, ict-infrastructuur Uit: vernetwerkte Waarde - Gerrissen, Mofers - WRR-notitie

14 maatschappij & onderwijs massa-individualisering ­effectiviteit – efficiency produceren voor schaalgrootte herbruikbare leerobjecten ­individualisering nieuwe aandacht voor meester-gezel model leren in de context van je individuele werkomgeving individuele studentportfolio student mede-producent van de dienst ­blended learning combineren leren op afstand en fysiek contact/bijeenkomsten

15 maatschappij & onderwijs open en gesloten onderwijs gesloten onderwijs: ­kalender ligt vast ­locaties liggen vast ­in- en uitstroom van duidelijke cohorten ­expliciete toelatingseisen ­vaste programmering ­bescheiden variatie in manier van aanbieden ­student volgt het onderwijs, respectievelijk is eraan onderworpen open onderwijs: ­student redelijk autonoom ­vrijheid van tijd, plaats en tempo ­geen formele toelatingseisen ­open programmering ­student bepaalt wat in welke volgorde wordt bestudeerd ­diversiteit in presentatie en aanpak (adaptiviteit)

16 maatschappij & onderwijs marktperspectief massa-individualisering van hoger onderwijs Asseldonk, Mulder

17 maatschappelijke ontwikkelingen & onderwijs computer supported collaborative learning ­van elkaar leren - met elkaar leren ­just-in-time materiaal maar ook just-in-time communicatie belangrijke rol voor intelligente agents weggelegd ­oefenen rollen en gedragingen bijvoorbeeld in een Virtueel Bedrijf ­ruimte voor virtuele ontmoeting naast functionele aspecten ook aandacht voor ‘social presence’ ­community of inquiry domein waar cognitieve processen, sociale interactie en leerervaring bij elkaar komen in een e-learning context

18 maatschappelijke ontwikkelingen & onderwijs Leven Lang Leren LLL in actualiteit ­politieke ambitie – Lissabon verklaring Hoger Onderwijs ­producent van kennis (onderzoek) ­makelaar van kennis kennis ‘aangekleed’ tot onderwijs ­doelgroep wordt diffuser mobiliteit van de reguliere student, homo-zappiens ­elders verworven competenties en portfoliobeheer ­strik aan het eind (diploma)

19 onderwijs met nieuwe technologie het remote lab Deutsches Museum Munich, New Technology Centre

20 onderwijs met nieuwe technologie het remote lab – optisch pincet Hier stond in de oorspronkelijke presentatie een film die te vinden is op het remote lab: http://www.remote- lab.de/en/index.html

21 onderwijs met nieuwe technologie het remote lab – het H 2 lab

22 onderwijs met nieuwe technologie extrapolatie van een praktijkcasus geologiepracticum ­oorspronkelijk beoogd: excursie op locatie ­COO-programma op beeldplaat en CD-ROM opdrachten, video opnamen, achtergrondinformatie, opgenomen veldproeven: excursies niet meer nodig ­dure productie: uitgebreide kostencalculatie uitgevoerd tav rendement Hier stond in de oorspronkelijke presentatie een film die behoort bij een inmiddels gestopte cursus geologie van de Open Universiteit

23 onderwijs met nieuwe technologie extrapolatie: ­groep studenten zonder begeleider op excursie ­nauwkeurige positiebepaling via GPS ­draadloze communicatievoorzieningen ­toegang tot informatie en tools ­op afstand proeven uitvoeren ­afstemming met docent ­controle op veiligheid Hier stonden in de oorspronkelijke presentatie twee films die behoren bij een inmiddels gestopte cursus geologie van de Open Universiteit

24 een scenario rond werken en leren individualcommunity sociable/ humanistic efficient zie het symposium boekje

25 een scenario rond werken en leren ­technologie ambient intelligence, Virtual Reality, communicatie, tele- presence, mixed-realities, in de tijd verschoven synchroniciteit, services, intelligente agenten, sensoren, actuatoren ­maatschappelijke ontwikkelingen van eigendom naar lease, persoonlijke verantwoordelijkheid, losse verbanden tussen organisaties - tussen individuen en organisaties, afleggen verantwoording via kwaliteitszorg ­onderwijs individueel, in dynamische groepen, just-in-time, keuze uit aanbieders, gaming als leermedium zie de symposium publicatie

26 afsluiting Ambient-Intelligence – een ego-harnas? worden wij slimmer in ons handelen? worden wij met meer comfort omringd? krijgen wij meer spektakel om ons heen? ontstaan meer mogelijkheden voor ontplooiing? Never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present. Marcus Aurelius Antoninus (82-30 vC)


Download ppt "Werken en leren in ambient space Afscheidsymposium professor Jack Gerrissen 11 februari 2005 Frans Mofers"

Verwante presentaties


Ads door Google