De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoogbegaafdheid en dyslexie Margit Horsthuis, Irma Tharner.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoogbegaafdheid en dyslexie Margit Horsthuis, Irma Tharner."— Transcript van de presentatie:

1 Hoogbegaafdheid en dyslexie Margit Horsthuis, Irma Tharner

2 Inhoud Ervaringen Irma Tharner Dyslexie en onderpresteren Herkennen: Mogelijke oorzaken late herkenning Gevolgen late herkenning Herkennen Begeleiding Overgang VO 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

3 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

4 Dyslexie en onderpresteren Spectrum: latent – zeer ernstig Vaststellen dyslexie Cognitief profiel hb afwijkend, onderzoek Univ. Utrecht Hb: geen E of D-scores voor lezen en spelling!  ‘onderpresteren’ i.p.v. leerprobleem 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

5 Mogelijke oorzaken late herkenning Kindfactoren: –Terugtrekken –‘boos’/clownesk gedrag Omgevingsfactoren: –Protocollen dyslexie –Kennis school, logopedisten 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

6 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

7 Gevolgen late herkenning Cognitief (kennishiaten, achterstanden) Sociaal emotioneel –Faalangst/zelfbeeld (perfectionisme) –Motivatie/werkhouding –Clownesk gedrag –Boze buien –Reacties groepsgenoten (hogere groepen) 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

8 Herkennen …… 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

9 Herkennen: kleuters Gem. presteren taalvaardigheden, overige aandachtsgebieden zeer goed: –Herhalen zinnen –Navertellen verhaal –Snel benoemen van plaatjes –Onthouden dagen van de week –Analyseren en synthetiseren klanken woord en aangeven plaats klank in woord –Vaak wel aantal letters kennen! 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

10 Herkennen groep 3 –Hoge verwachting bij kleuter en omgeving leren lezen en spellen - teleurstelling –Rekenen vaak wel goed –Klank-tekenkoppeling wat vertraagd –Moeite horen verschil u, eu, ui en woorden fopletters –Werktempo gemiddeld –Geen ‘andere’ fouten, maar meer en hardnekkiger fouten 23-02-2012 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

11 Herkennen na groep 3 –Zwak werkgeheugen talige taken –Tempo niet bij kunnen houden (teksten langer!) –Slordig gaan werken –Verschil schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid –Spelling (methodetoetsen voldoende, Cito-toetsen zakken af) –Goede rekenprestaties en vaak ook begrijpend lezen, gem./zwakke lees/spellingprestaties –Moeite met leren tijdsbegrippen –Vervoeging sterke werkwoorden vaak later goed leren 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

12 Herkennen vo ‘woordjes leren’ stil lezen spelling leenwoorden en vreemde talen ‘stampen’ rijtjes/lesstof vs. schema/begrip 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

13 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

14 Begeleiding: remedial teaching Zo snel mogelijk door lagere AVI-niveaus Spelling: regelbenadering Ondersteuning computer/spelletjes Woordidentificatiestrategieën (lettergroepen) Mindmappen/visuele uittreksels Begrijpend lezen-coaching Blind typen Lijstje spellingvalkuilen 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

15 Begeleiding: compensatie Langere werktijd Groter lettertype Samen laten werken Ingesproken boeken Spelfouten negeren als spelling niet hoofddoel Spellen op de computer Geven kopie dictaat (ipv. zelf overschrijven) 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

16 Begeleiding: compensatie Nakijken huiswerk door volwassene Steunkaarten spelling en tafels Kladpapier ivm zwakker werkgeheugen Mondeling overhoren Vo: toetsen in aparte ruimte 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

17 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

18 Pedagogische begeleiding Uitleg over oorzaak lees- en spellingproblemen, erkennen probleem Aandacht voor faalangst (perfectionisme!) Ouders: kind accepteren zoals het is Aandacht voor sterke kanten 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

19 Pedagogische begeleiding Didactische ontwikkeling: –Alternatief lezen –Letterspelletjes –Aansluiten bij belangstelling kind –Wisselende oefenvormen (Ralfi…) –Hulp bij het leren –Beperk samengestelde opdrachten –Gulden middenweg oefenen-overig –Handig oefenen 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

20 Overgang VO Niveau aansluiten bij schooltype! (VWO, gymnasium), risico bij lager niveau schooltype Kindfactoren: motivatie, werkhouding, capaciteiten Dyslexiebeleid Studietechnieken voor automatiseren en schema’s/uittreksels Leesstrategieën Oefensoftware vreemde talen Klankspellingschrift Geheugenkaarten spellingregels vreemde talen 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

21 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie

22 Literatuur: Uitgaven vo Masterplan dyslexie Nederland Handboek hoogbegaafdheid Eleonoor van Gerven (hoofdstuk Alja de Bruin) Dyslexie en moderne vreemde talen Conferenties: SDN Lexima Balans Materialenlijst: zie site Helios 21-10-2014 Workshop hoogbegaafdheid-dyslexie


Download ppt "Hoogbegaafdheid en dyslexie Margit Horsthuis, Irma Tharner."

Verwante presentaties


Ads door Google