De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Testprogramma’s en het VO-protocol. 2 Fases van het VO-protocol 1signaleringsfase 2intakefase 3strategiefase 4onderzoeksfase 5integratie- en indiceringsfase.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Testprogramma’s en het VO-protocol. 2 Fases van het VO-protocol 1signaleringsfase 2intakefase 3strategiefase 4onderzoeksfase 5integratie- en indiceringsfase."— Transcript van de presentatie:

1 Testprogramma’s en het VO-protocol

2 2 Fases van het VO-protocol 1signaleringsfase 2intakefase 3strategiefase 4onderzoeksfase 5integratie- en indiceringsfase 6adviesfase

3 3 Waarom (ook) digitaal testen? U wilt méér dan alleen screenen op dyslexie; U wilt een meer gespecificeerde output; U wilt vervolgonderzoek doen; U wilt minder nakijk- en invoerwerk.

4 4 Nadelen van digitaal testen afhankelijkheid van systeembeheer; invoeren van leerlingen kost tijd; computerlokaal nodig met goede computers; digitale testen kosten geld.

5 5 Méér dan alleen dyslexie... Suite 3 Engels/Frans/Duits Spelling Tekstbegrip Woordkennis Muiswerk Testprogramma’s voor meten van capaciteiten en signaleren van achterstanden en leerproblemen Suite 2 Rekenen/wiskunde Hoofdrekenen Ruimtelijk inzicht Snelrekenen Suite 1 Nederlands Spelling Tekstbegrip Flitstoetsen Woordkennis Zinsbouw Gratis toevoegingen: ICT-toets en toets Studievragen

6 6 Muiswerk Spellingtest Woorden typen in context ; Geluid via kop-telefoon; Duur 10 minuten; Output: presentatie van fouten en specificatie in luister-, regel-, en inprentspelling.

7 Output Spellingtest

8 8 Tekstbegriptest Doel: signaleren problemen met begrijpend lezen op 3 niveaus: Tekstbegrip 1, 2 en 3; In output uitsplitsing in micro-, meso-, en macrovragen; Drie of meer teksten met driekeuzevragen; Duur 20-30 minuten.

9 9 Flitstesten Doel: signaleren van problemen met onthouden van woordbeelden (orthografie), met fonologische verwerking en met geheugenspan; Vier toetsen: geflitste pseudo-woorden herkennen (1), intypen (2), omkeren en intypen (3), cijferreeksen herkennen (4); Laagfrequente lettercombinaties. Per test 5-8 minuten

10 10 Woordherkenning Doel: onderzoeken van de beschikbaarheid van woorden in het langetermijngeheugen en van orthografische capaciteiten Klik op een goed Nederlands woord, werk snel! prum rump narp rant ramp marp

11 11 Zinsbouwtest 40 zinnen waarin een fout kan zitten Vergelijkbaar met subtest Zinnen van de Differentiële Aanleg Test (DAT ‘93) In output specificatie in vijf categorieën

12 12 Woordkennistest Adaptief: vijf niveaus, instroom in niveau 3; Lengte is variabel; Output geeft woordkennisniveau 1 t/m 5 aan.

13 13 Wiskundetesten Hoofdrekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen; Rekenen en Wiskunde 1 en 2: cijferen, breuken, procenten etc.; Ruimtelijk inzicht; Snelrekenen: hoofdrekenen onder tijdsdruk (automatisering van het basisrekenen).

14 Output Rekenen en Wiskunde 1

15 15 Testmateriaal Engels, Frans, Duits Tekstbegrip 1 en 2: verschillende niveaus; Spelling A en B: paralleltoetsen, output vlg. indeling Van Berkel: basis-, regel-, opbouw-, en inprentspelling; Sluit aan op Remedioom; Ook woordkennistest; Bij Engels ook spelling- en woordkennis Eibo- woorden.

16 16 Protocollen instellen Automatisch testonderdelen ‘afspelen’ Voor verschillende doelgroepen Met aansluitende profielafdrukken per leerling of groep

17 17 Afdrukmogelijkheden 2 1 3 per test per leerling per groep

18 18 Profiel per leerling

19 19 Profiel per groep

20 20 Samenvattend Vo-protocol is enorme aanwinst; U wilt in de signalerings- en/of in de onderzoeksfase misschien meer of anders testen; Digitale testen van Muiswerk kunnen in dat geval wellicht worden ingezet.


Download ppt "Testprogramma’s en het VO-protocol. 2 Fases van het VO-protocol 1signaleringsfase 2intakefase 3strategiefase 4onderzoeksfase 5integratie- en indiceringsfase."

Verwante presentaties


Ads door Google