De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FLOW WEP Toepassing bij [corporatie].

Verwante presentaties


Presentatie over: "FLOW WEP Toepassing bij [corporatie]."— Transcript van de presentatie:

1 FLOW WEP Toepassing bij [corporatie]

2 FLOW WEP Woondiensten Employability Portal, ontwikkeld door FLOW voor alle wooncorporaties Bedoeld om doorstroom van personeel te bevorderen en loopbaanontwikkeling te faciliteren Een instrument voor werknemers: Loopbaanwijzer Twee instrumenten voor werkgevers: Strategisch Ontwikkelingsplan en Talentenmonitor

3 Loopbaanwijzer Virtueel loopbaanadviestraject* dat je:
Inzicht biedt in loopbaan-mogelijkheden binnen en buiten de branche Inspireert om aan de slag te gaan met je eigen loopbaan Ondersteunt bij de besteding van je loopbaan-ontwikkelingsbudget Voltooiing van je Persoonlijk Profiel geeft toegang tot een loopbaanadviseur voor twee loopbaangesprekken *Eenmaal per drie jaar beschikbaar, gedurende een jaar

4 Toepassing Loopbaanwijzer
Je vult de Loopbaanwijzer zelfstandig en voor jezelf in Als je alles doet, ben je vijf uur bezig; de essentiële onderdelen kun je in twee uur afronden Je bepaalt zelf of en met wie je de uitkomsten wilt bespreken Je leidinggevende, voor het maken van afspraken over loopbaanstappen P&O, voor advies over opleiding & training Een loopbaanadviseur, voor het opstellen van een loopbaanplan Alle gegevens zijn goed beveiligd en alleen voor jou toegankelijk (zie privacy statement) PZ = 1 Wim en 2 Sylvia

5 Strategisch Ontwikkelingsplan
Vertaling van de koers van de organisatie naar de benodigde personele bezetting: Kwalitatief: Vertaling naar ontwikkelacties (opleiding & ontwikkeling) Kwantitatief: Vertaling naar personeelsstromen (in-, door- en uitstroom)

6 Toepassing Strategisch Ontwikkelingsplan
De uitkomsten worden aan iedereen gecommuniceerd, zodat je inzicht krijgt in: De verwachtingen die het management stelt aan medewerkers, in het licht van onze strategie De kansen die de strategie met zich meebrengt voor jouw ontwikkeling

7 Talentenmonitor Inschatting van huidige prestaties en toekomstig potentieel van medewerkers, als basis voor: Gerichte actie op verdere ontwikkeling en mobiliteit (individueel) Optimale inzet en ontwikkeling van de talenten van de populatie, nu en in de toekomst (organisatorisch) Bovendien inschatting van mobiliteitsbereidheid, ontwikkelrichting en vertrekrisico

8 Toepassing Talentenmonitor
De uitkomsten worden aan elke medewerker gecommuniceerd, zodat je inzicht krijgt in: Het beeld dat het management heeft van jouw functioneren en potentieel De wensen van het management voor jouw verdere ontwikkeling

9 Doelstelling Leidinggevenden vullen jaarlijks het Strategisch Ontwikkelingsplan en de Talentenmonitor in De Loopbaanwijzer maakt deel uit van de gesprekscyclus De doorstroom van medewerkers is toegenomen van [x] tot tien procent

10 Relatie tot bestaand P&O-beleid
Toepassing Talentenmonitor voorafgaand aan de beoordelingronde Toepassing Strategisch Ontwikkelingsplan voorafgaand aan de planningsgesprekken Uitnodiging aan jou om de Loopbaanwijzer in te vullen ter voorbereiding op de functioneringsgesprekken Uitkomsten van de instrumenten gebruiken voor beleid en afspraken over opleiding, ontwikkeling en doorstroom

11 Vragen en ondersteuning
[P&O-verantwoordelijke] is beschikbaar voor vragen over en hulp bij het gebruik van de instrumenten De Vraag en Antwoord knop op FLOW WEP is bestemd voor vragen en opmerkingen over de werking van de instrumenten

12 Ga naar


Download ppt "FLOW WEP Toepassing bij [corporatie]."

Verwante presentaties


Ads door Google