De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Frank Warrink Coördinator HAVO 4 & 5 Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet Decanen “ Ambitieus en uitdagend”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Frank Warrink Coördinator HAVO 4 & 5 Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet Decanen “ Ambitieus en uitdagend”"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Frank Warrink Coördinator HAVO 4 & 5 Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet Decanen “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

2 Wijzigingen schoolleiding  Joanne Duijvestijn – waarnemend Vestigingsdirecteur  Bas Smies – Teamleider Bovenbouw H/V  Frank Warrink – Coördinator HAVO 4 & 5  Francisca de Vries – Coördinator VWO 4, 5 & 6 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

3 Leerlingbegeleiding HAVO 5 Richard WalgemoetMentor / Decaan Gabrielle Westenbrink Mentor Fred BouwhuisDecaan Frank WarrinkCoördinator leerlingzaken Bas SmiesTeamleider Chris de RuyterZorgcoördinator Samantha SnijdersDyslexiecoördinator HAVO docententeam “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

4 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3:  Afgesloten met toetsweek  Schoolexamentoetsen (in SET week)  Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens het blok Blok 4:  Examentraining  Centraal Schriftelijk Examen “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

5 Herkansingen SET  Na blok 1, blok 2, blok 3  Alleen SET uit betreffende blok  Inhalen gemiste SET ingeroosterd op herkansingsdagen  Ingehaalde SET kan niet herkanst worden “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

6 Studiebegeleidingsuren  Mediatheek  Vakondersteuningsuren Kenmerken:  Zelf inschrijven in CUP  Totaal 25 lesuren per week  Actieve deelname vereist  Zelfde status als gewone les “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

7 Steunlessen  Nederlands, Engels en Wiskunde  In verband met kernvakregeling  Deelname verplicht indien noodzakelijk “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

8 Vinger aan de pols  Spijbelen & te laat komen  Afwezigheid bij toetsen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig contact. “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

9 Profielwerkstuk  Onderzoek / ontwerp  80 slu per leerling  Onderdeel combinatiecijfer  Begeleiding door vakdocent  Sluitstuk HaCo: koppeling met HBO (bezoek Saxion)  PWS middagen  Voor Kerst verslag inleveren  Deadline definitieve verslag is 6 februari  Deadline niet gehaald? Cijfer = 1  Vervolgtraject tot 3,5 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

10 Presentatieavond di 3 maart  Mondelinge presentaties (onderdeel beoordeling)  U bent van harte welkom! “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

11 Berekening en afronding SE  Mee naar H5: gemiddeld toetscijfer H4 en PO– cijfers van H4  H5: (3 blok H5 + 1 blok H4)/4 = gem. Blokcijfer (PO H4 + PO H5)/2 = gem. PO cijfer  GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal  Weging meestal 80% : 20 %  Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5) “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

12 Examenvakken zonder CSE Sluiten af in HAVO 4  Maatschappijleer (combinatiecijfer)  CKV (voldoende of goed) Sluiten af in HAVO 5  LO (voldoende of goed)  Informatica “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

13 3F Rekentoets  Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger  t/m 2015: wel op cijferlijst, niet in zak-slaagregeling  Afnameperiodes maart en juni  Elke leerling heeft twee kansen  Deel leerlingen heeft toets al in H4 afgelegd “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

14 Centraal Schriftelijk Examen  Blok 4: voorbereiding CE  Week 16: oefenexamenweek  CSE: maandag 11 mei t/m woensdag 27 mei  In de sporthal  3 uur zonder pauze  Eten en drinken toegestaan  Examenstress  Uitslag: donderdag11 juni  Meer informatie volgt t.z.t. “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

15 Berekening Eindcijfers  Voor vakken zonder CSE: Afronden op geheel getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!)  Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!) “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

16 Combinatiecijfer  Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer  Daardoor goede balans grote en kleine vakken  Combinatiecijfer bevat:  Maatschappijleer (HAVO 4)  Profielwerkstuk (HAVO 5) “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

17 Slaag/zakregeling Geslaagd:  LO en CKV voldoende of goed  Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger  Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger  Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger  Er is voldaan aan:  Bij berekenen compensatie: 0 decimalen OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

18 Tweede Tijdvak  16, 17, 19 juni  Herexamen  Herprofilering (hoger cijfer)  Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak  Uitslag 24 juni “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

19 Geslaagd!  Diploma-uitreiking: donderdag 25 juni  Vervolgopleiding  Begeleiding studiekeuze in H5: - LOB, bezoek open dagen “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

20 Doorstromen naar VWO 5  Aangeven bij coördinator  Frans of Duits moet zijn gevolgd  Vakkenpakket moet aansluiten  Cijfermatige eisen  Advies door docenten  Vrijstellingen: ANW, Ma, CKV “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

21 Gezakt, en dan...  HAVO 5 doubleren:  Vrijstelling voor PWS en SE-vakken (als vak voldoende is afgesloten)  Deelcertificaten + VAVO  HBO + HAVO (enkele studies)  MBO  Meer informatie bij de examenuitslag “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

22 Vragen? “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

23 DECANAAT Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet

24 HAVO  VWO  MBO  HBO “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

25 Wat ga ik studeren? Interessetests/Beroepentests  Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz  Via internet: www.123test.nlwww.123test.nl; studiekeuzecoach.nl (de tests zijn niet allemaal gratis!)  Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en waar je de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nlstudiekeuze123 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

26 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: It’s learning > infoplein H5/V6 > HAVO 5 > HBO vervolgopleidingen C&M E&M N&G N&T

27 C&M  Journalistiek  Pedagogiek  European Studies  HBO-rechten  PABO  Verpleegkunde “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

28 E&M  Accountancy  MER  Small Business en Retail Management  Hoger Hotelonderwijs (met een extra taal)  European Studies (met een extra taal)  Modemanagement “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

29 N&G  Biologie en Medisch Lab.onderzoek  Podotherapie  Milieukunde  Fysiotherapie  Verpleegkunde  Logopedie “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

30 N&T  Algemene operationele technieken  Autotechniek  Werktuigbouwkunde  Industrieel Product Ontwerpen  Game Architecture and Design  Mechatronica “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

31 INSCHRIJVEN BIJ DE HOGESCHOOL VIA STUDIELINK.NL Voor 1 mei aanmelden vanaf 2014 verplicht. Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via www.studielink.nl (Eerst een DigiD aanvragen!) Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de DUO (www.duo.nl). Zie ook: www.ib-groep.nl/particulieren

32 Toelating tot het HO Diploma HAVO/VWO Aanvullende eisen Voor sommige hbo-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld. De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 januari. Bij aanvullende eisen moet je je dus eerst aanmelden bij de hogeschool (Kijk op de site van de hogeschool voor welke datum dat moet!) en pas daarna bij Studielink. bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs – Verloskunde zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/aanvullende_eisen.asp Loten: sluitingsdatum afgelopen jaar was 15 mei 2014 Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

33 LOTING Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats) Het kabinet wil de centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen afschaffen. Het is nog niet bekend wanneer de lotingsprocedure precies verdwijnt.centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen afschaffen

34 Lotingsstudies van vorig jaar O.a.:  Fysiotherapie (o.a. Saxion)  Journalistiek (o.a. Windesheim)  Verpleegkunde (o.a. Saxion)  Zie voor meer info http://www.duo.nl/particulieren/ Per 1 oktober is het overzicht met de lotingstudies voor het studiejaar 2015-2016 bekend. Dit is te vinden op de website: http://www.ib-groep.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/meedoen- aan-de-loting/aanmelden-voor-een-lotingstudie.asp “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

35 Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden de school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen De instelling bepaalt het aantal keren dat je mee mag doen (1, 2 of 3 keer) je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen De sluitingsdatum inschrijving is afhankelijk van de studie (maar in ieder geval voor 15 mei) zie: http://www.ib-groep.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/ decentrale-selectie.asp o.a. Journalistiek [HS Utrecht ] > aanmelden bij DUO voor 15 maart Fysiotherapie [Hanze /Saxion] > aanmelden bij DUO voor 1 feb / 1 maart (deze data zijn van het afgelopen jaar, in de loop van december worden de data voor dit jaar bekend) Decentrale selectie

36 Selectie aan de poort Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’: FysiotherapieHS Zuyd LogopedieHS Zuyd Media en Entertainment ManagementNHTV Breda NHTV Breda: “Om toegelaten te worden aan de opleiding moet je een intake assessement doorlopen. Met behulp van dit assessement kun jij ontdekken of de opleiding echt iets voor je is en kunnen wij de meest geschikte kandidaten voor de opleiding te selecteren”.

37 37 STUDIEFINANCIERING Plannen stelsel studiefinanciering Kabinetsplannen studiefinanciering: studievoorschot Het kabinet wil per 1 september 2015 de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs veranderen. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs voor nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten. Dit staat in een wetsvoorstel voor het studievoorschot. Studenten in het hoger onderwijs kunnen dan een studievoorschot aanvragen. Dit is een lening, die studenten tegen voordelige voorwaarden kunnen afsluiten bij de overheid. Dit is niet verplicht. De studiefinanciering bestaat verder ook uit de ov-chipkaart en de aanvullende beurs. Voorwaarden studievoorschot Studenten kunnen gebruik blijven maken van een lening. De voorwaarden hiervoor worden soepeler. Een student bepaalt zelf of en hoeveel hij per maand leent. De lening is maximaal € 986 per maand. De voorwaarden waaronder een student het studievoorschot terugbetaalt aan de overheid zijn: De terugbetaaltermijn gaat omhoog naar maximaal 35 jaar. Nu is dat nog 15 jaar. Eerder aflossen kan altijd. Het maximaal percentage van het inkomen dat de student moet inzetten voor aflossing, gaat omlaag van 12% naar 4 %. Als een student het wettelijk minimumloon verdient of minder, hoeft hij niets terug te betalen. Heeft de student na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan, dan wordt die kwijtgescholden. Studenten die hun bachelor onder het oude stelsel hebben gevolgd, en in hun master instromen in het nieuwe stelsel, mogen kiezen of zij gaan terugbetalen onder de voorwaarden van het oude of nieuwe stelsel. “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

38 Veranderingen per 1 september 2015 Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen voortaan gebruikmaken van het studievoorschot. Dit is een lening van de overheid tegen voordelige voorwaarden. De ov-kaart blijft gewoon bestaan. Dat geldt ook voor de aanvullende beurs en basisbeurs in het MBO. Aanvullende beurs omhoog Studerende kinderen van ouders die samen minder dan €46.000 bruto per jaar verdienen behouden de aanvullende beurs. Het bedrag van de aanvullende beurs gaat bovendien met €100 euro in de maand omhoog, naar €365. De aanvullende beurs wordt een gift als de student zijn diploma haalt. Ov-chipkaart voor studenten blijft bestaan De ov-chipkaart voor studenten blijft bestaan zoals het nu is. Uiterlijk 2017 komen ook mbo- studenten onder de 18 jaar in aanmerking voor de studenten ov-chipkaart. Studievoucher voor studenten in overgangperiode Studenten die als eerste lichting gebruikmaken van het studievoorschot, profiteren nog niet volop van de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat om studenten die tussen 2015-2016 en 2018-2019 beginnen aan een bachelorstudie. Deze studenten krijgen na hun afstuderen een voucher van € 2000. Zij mogen die voucher 5 tot 10 jaar na hun afstuderen gebruiken voor bijscholing. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

39 Vervolg STUDIEFINANCIERING Situatie op dit moment Prestatiebeurs: Je beurs is een voorlopige lening. Die voorlopige lening wordt pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen je aanvullende beurs over de eerste 5 maanden mag je altijd houden. Hoe lang krijg je prestatiebeurs? Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. Basisbeurs Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) (Lening) OV- Studentenkaart (Collegegeldkrediet)

40 studiefinanciering thuiswonend uitwonend Basisbeurs 100,25 279,14 Aanvullende beurs 239,30 260,19 Lenen293,89293,89 Collegegeldkrediet158,83158,83 (Het collegegeld bedraagt € 1.906,=) Maandbedragen september t/m december 2014. Alle genoemde bedragen zijn maximaal. Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov-studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling. Voor verdere informatie zie: http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/ studiefinanciering-aanvragen.asp

41 Mentorgroep dhr. Walgemoet 0.23 Cynthia AnnemaJeroen Nijboer Johnny AyBram Onrust Leon BrandsDim Scheurink Tim Heuker of HoekKarien Smit Bram HoltmanNienke Vermeulen Else JorinkPim Versteeg Kylie KoersFlip Wennink Koen KremerSander Wennink Tom Laarhuis Justin Morssink

42 Mentorgroep mevr. Westenbrink 1.05 Joshua BoensmaWendel Oude Egberink Lonneke CantineauRomy Schroër Zlatko DavidovicCindy Schroër Rowan DobbeGaby Sterken Kjeld GrobMerel Tanriverdi Ingo van HezelRomee Tielkes Iris van ‘t HulBas ten Tusscher Emina IbrahimovicEmican Ulu Aaliyah Meenink Samet Murat


Download ppt "Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Frank Warrink Coördinator HAVO 4 & 5 Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet Decanen “ Ambitieus en uitdagend”"

Verwante presentaties


Ads door Google