De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Fred Bouwhuis Teamleider HAVO 3, 4, 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Fred Bouwhuis Teamleider HAVO 3, 4, 5"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Fred Bouwhuis Teamleider HAVO 3, 4, 5
Decaan

2 Leerlingbegeleiding HAVO 5
Richard Walgemoet mentor Marinus Nijman mentor Gabrielle Westenbrink mentor Fred Bouwhuis decaan Bas Smies teamleider Chris de Ruyter Zorgcoördinator Nancy Lussing Dyslexiecoach HAVO docententeam

3 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3: Afgesloten met toetsweek
Schoolexamentoetsen (in SET week) Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens het blok Blok 4: Examentraining Centraal Schriftelijk Examen

4 Herkansingen SET Na blok 1, blok 2, blok 3
Alleen SET uit betreffende blok Inhalen gemiste SET ingeroosterd op herkansingsdagen Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

5 Studiebegeleidingsuren
Mediatheek Vakondersteuningsuren Kenmerken: Zelf inschrijven in CUP Totaal 27 lesuren per week Actieve deelname vereist Zelfde status als gewone les

6 Steunlessen Nederlands, Engels en Wiskunde
In verband met nieuwe exameneisen 2013 Deelname verplicht indien noodzakelijk

7 Vinger aan de pols Spijbelen & te laat komen Afwezigheid bij toetsen
Magister: cijfers en absentiegegevens Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag) Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact.

8 Profielwerkstuk Onderzoek / ontwerp 80 slu per leerling
Begeleiding door vakdocent Sluitstuk HACO: koppeling met HBO (Saxion) PWS middagen Voor Kerst verslag inleveren Deadline definitieve verslag is 8 februari Deadline niet gehaald? Cijfer = 1 Vervolgtraject tot 3,5

9 Presentatieavond di 12 maart
Mondelinge presentaties Nieuwe opzet: meer info volgt

10 Berekening en afronding SE
Mee naar H5: gemiddeld toetscijfer H4 en PO–cijfers van H4 H5: (3 blok H5 + 1 blok H4)/4 = gem. Blokcijfer (PO H4 + PO H5)/2 = gem. PO cijfer GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal Weging meestal 80% : 20 % Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5)

11 Examenvakken zonder CE
Sluiten af in HAVO-4 Maatschappijleer (combinatiecijfer) CKV (voldoende of goed) Sluiten af in HAVO-5 LO (voldoende of goed) Informatica

12 Centraal Examen Blok 4: voorbereiding CE Week 17: oefenexamenweek
Laatste schoolweek voor CE: facultatief les CE: dinsdag14 mei t/m dinsdag 28 mei In de sporthal 3 uur zonder pauze Eten en drinken toegestaan Examenstress Uitslag: donderdag13 juni Meer informatie volgt t.z.t.

13 Berekening Eindcijfers
Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!) Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)

14 Combinatiecijfer Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer Daardoor goede balans grote en kleine vakken Combinatiecijfer bevat: Maatschappijleer (HAVO 4) Profielwerkstuk (HAVO 5)

15 Slaag/zakregeling Bij berekenen compensatie: 0 decimalen Geslaagd:
LO en CKV voldoende of goed Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger Er is voldaan aan: Bij berekenen compensatie: 0 decimalen Onvoldoendes Compensatiepunten geen 0 of meer 1X5 (4,5-5,4) 1X4 (3,5-4,4) 2 of meer 2X5 (4,5-5,4) 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

16 Tweede Tijdvak 18, 19, 21 juni Herexamen Herprofilering (hoger cijfer)
Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak Uitslag 26 juni

17 Geslaagd! Diploma-uitreiking: donderdag 27 juni Vervolgopleiding
Begeleiding studiekeuze in H5: - LOB, bezoek open dagen

18 Doorstromen naar VWO-5 Aangeven bij teamleider
Frans of Duits moet zijn gevolgd Beoordeling door docenten Iedereen positief: toelating tot V5 Gemengd advies: toelating tot V5 onder voorwaarden (contract) Vakkenpakket moet aansluiten Vrijstellingen: ANW, Ma, CKV

19 Gezakt, en dan . . . HAVO-5 doubleren: Vrijstelling voor PWS en SE-vakken (als vak voldoende is afgesloten) Deelcertificaten + VAVO HBO + HAVO (enkele studies) MBO Meer informatie bij de examenuitslag

20 Vragen?

21 DECAAN F. Bouwhuis

22 HAVO VWO MBO HBO

23 Wat ga ik studeren? Interessetests Beroepentests
Via een gespecialiseerd testbureau bijv. De Gelder Groep Via internet: (de tests zijn niet allemaal gratis!) Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en waar je de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nl

24 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA
C&M E&M N&G N&T Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: It’s learning > LOB > vervolgopleidingen HBO & WO

25 C&M Journalistiek International Business and Languages PABO
Hoger Hotelonderwijs (met EC) HBO-rechten Verpleegkunde Fysiotherapie

26 E&M Accountancy MER Fiscale Economie Modemanagement
Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs Hoger Hotelonderwijs (met een extra taal) Sport, Gezondheid en Management

27 N&G Biologie en Medisch Lab.onderzoek Verpleegkunde Milieukunde
Fysiotherapie Biotechnologie

28 N&T Algemene operationele technieken Autotechniek
Industrieel Product Ontwerpen Luchtvaarttechnologie Werktuigbouwkunde

29 INSCHRIJVEN BIJ DE HOGESCHOOL VIA STUDIELINK.NL
Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via (Eerst een DigiD aanvragen!) Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de DUO (www.duo.nl). Zie ook:

30 Toelating tot het HO Diploma HAVO/VWO Aanvullende eisen
Voor sommige hbo-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld.  De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 januari.  Bij aanvullende eisen moet je je dus eerst aanmelden bij de hogeschool (voor 15 januari) en pas daarna bij Studielink. bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs – Verloskunde zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/aanvullende_eisen.asp Loten: sluitingsdatum 15 mei Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten

31 LOTING Opleidingsfixus (alleen in het wo)
Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats) LOTING

32 Lotingsstudies van vorig jaar
O.a.: Fysiotherapie (o.a. Saxion) Journalistiek (o.a. Windesheim) Mondzorgkunde Bij al deze studies gaat het om een Instellingsfixus Zie voor meer info De informatie over de loting van zal eind 2012 beschikbaar zijn!

33 de school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen
Decentrale selectie Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden de school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen De instelling bepaalt het aantal keren dat je mee mag doen (1, 2 of 3 keer) je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen De sluitingsdatum inschrijving is afhankelijk van de studie (maar in ieder geval voor 15 mei) zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/decentrale_selectie.asp o.a. Journalistiek [HS Utrecht ] > aanmelden bij DUO voor 15 maart Fysiotherapie [Saxion] > aanmelden bij DUO voor 15 mei (deze data zijn van het afgelopen jaar, in de loop van december worden de data voor dit jaar bekend)

34 Selectie aan de poort Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’: Fysiotherapie HS Zuyd Logopedie HS Zuyd Media en Entertainment Management NHTV Breda

35 Selectie aan de poort (vervolg)
NHTV Breda: “Om toegelaten te worden aan de opleiding moet je een intake assessement doorlopen. Met behulp van dit assessement kun jij ontdekken of de opleiding echt iets voor je is en kunnen wij de meest geschikte kandidaten voor de opleiding te selecteren”.

36 STUDIEFINANCIERING Prestatiebeurs: Aanvragen bij DUO
Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Alleen een aanvullende beurs is in de eerste vijf maanden direct al een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt.

37 STUDIEFINANCIERING (2)
Hoelang krijg je prestatiebeurs? Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. Basisbeurs Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) (Lening) OV- Studentenkaart (Collegegeldkrediet)

38 Studiefinanciering (3)
studiefinanciering thuiswonend uitwonend Basisbeurs 95, ,23 Aanvullende beurs 224, ,60 Lenen , ,86 Collegegeldkrediet 147, ,58 (Het collegegeld bedraagt € 1.771,=) Maandbedragen september t/m december Alle genoemde bedragen zijn maximaal. Voor verdere informatie zie: ib-groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.asp

39 Stopzetten studie Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov- studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling.

40 Geschrapt Langstudeerders
Als je een bacheloropleiding (hbo 4 jaar*, wo 3 jaar) én een masteropleiding doet, krijg je per fase een jaar extra de tijd om te studeren tegen het normale wettelijk collegegeld. (*Bachelorfase in het hbo: Alle hbo-opleidingen hebben een studielast van 240 studiepunten. Hbo-opleidingen zijn beroepsgerichte opleidingen, zodat je na vier jaar studie klaar bent om de arbeidsmarkt op te gaan.) Na deze uitlooptijd ga je het tarief voor langstudeerders betalen: het wettelijk collegegeld plus € 3.063,- extra. Deze verhoging van het collegegeld kun je opvangen met het collegegeldkrediet. Geschrapt

41 Mentorgroep dhr. Nijman 1.25
Bart Boenders Anne Kolenbrander Gerlinde Buurlage Jesper te Marvelde Djenghis D'Andrea Jasmijn Noltus Ramazan Dereli Nina Oomen Miguel Doll Peter Pluygers Claire Hofte Adriana Suntharan Wout Kamers Merle Veurink Krishma Khorshidi Joy Zonder

42 Mentorgroep dhr. Walgemoet 0.23
Maurits Aardema Stijn Kuipers Peter Bosch Bram Laarhuis Laurent v Brandwijk Daan Overgoor Timon v Druten Wijnand Versteeg Mark Eijer Jonas Wissink Stefan Geusendam Demi Wormgoor Babel Gouriye Vincent Grendel

43 Mentorgroep mevr. Westenbrink 1.05
Pien Asvelt Jelle Nutters Berfin Bulut Justin Otten Merel Hoffstedde Tijmen Passies Kimberley de Jong Dirk Spaaij Rogier van den Kieboom Ivo Knol Kylian Leemkuil Quirien van Mildert


Download ppt "Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Fred Bouwhuis Teamleider HAVO 3, 4, 5"

Verwante presentaties


Ads door Google