De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider HAVO 4 & 5 Fred Bouwhuis Decaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider HAVO 4 & 5 Fred Bouwhuis Decaan."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider HAVO 4 & 5 Fred Bouwhuis Decaan

2 Leerlingbegeleiding HAVO 5 Richard Walgemoetmentor Gabrielle Westenbrink mentor Gerben Wyniamentor Fred Bouwhuisdecaan Bas Smiesteamleider Chris de RuyterZorgcoördinator Samantha SnijdersDyslexiecoach HAVO docententeam

3 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3:  Afgesloten met toetsweek  Schoolexamentoetsen (in SET week)  Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens het blok Blok 4:  Examentraining  Centraal Schriftelijk Examen

4 Herkansingen SET  Na blok 1, blok 2, blok 3  Alleen SET uit betreffende blok  Inhalen gemiste SET ingeroosterd op herkansingsdagen  Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

5 Studiebegeleidingsuren  Mediatheek  Vakondersteuningsuren Kenmerken:  Zelf inschrijven in CUP  Totaal 25 lesuren per week  Actieve deelname vereist  Zelfde status als gewone les

6 Steunlessen  Nederlands, Engels en Wiskunde  In verband met kernvakregeling  Deelname verplicht indien noodzakelijk

7 Vinger aan de pols  Spijbelen & te laat komen  Afwezigheid bij toetsen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact.

8 Profielwerkstuk  Onderzoek / ontwerp  80 slu per leerling  Begeleiding door vakdocent  Sluitstuk HACO: koppeling met HBO (Saxion)  PWS middagen  Voor Kerst verslag inleveren  Deadline definitieve verslag is 7 februari  Deadline niet gehaald? Cijfer = 1  Vervolgtraject tot 3,5

9 Presentatieavond di 11 maart  Mondelinge presentaties  U bent van harte welkom!

10 Berekening en afronding SE  Mee naar H5: gemiddeld toetscijfer H4 en PO–cijfers van H4  H5: (3 blok H5 + 1 blok H4)/4 = gem. Blokcijfer (PO H4 + PO H5)/2 = gem. PO cijfer  GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal  Weging meestal 80% : 20 %  Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5)

11 Examenvakken zonder CE Sluiten af in HAVO-4  Maatschappijleer (combinatiecijfer)  CKV (voldoende of goed) Sluiten af in HAVO-5  LO (voldoende of goed)  Informatica

12 3F Rekentoets  Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger  t/m 2015: wel op cijferlijst, niet in zak- slaagregeling  In HAVO 4: pilot-toets eerste lichting  In HAVO 5: rekentoets met herkansing

13 Centraal Examen  Blok 4: voorbereiding CE  Week 16: oefenexamenweek  Laatste schoolweek voor CE: facultatief les  CE: dinsdag13 mei t/m vrijdag 23 mei  In de sporthal  3 uur zonder pauze  Eten en drinken toegestaan  Examenstress  Uitslag: donderdag12 juni  Meer informatie volgt t.z.t.

14 Berekening Eindcijfers  Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!)  Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)

15 Combinatiecijfer  Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer  Daardoor goede balans grote en kleine vakken  Combinatiecijfer bevat:  Maatschappijleer (HAVO 4)  Profielwerkstuk (HAVO 5)

16 Slaag/zakregeling Geslaagd:  LO en CKV voldoende of goed  Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger  Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger  Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger  Er is voldaan aan:  Bij berekenen compensatie: 0 decimalen OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

17 Tweede Tijdvak  17, 18, 20 juni  Herexamen  Herprofilering (hoger cijfer)  Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak  Uitslag 25 juni

18 Geslaagd!  Diploma-uitreiking: donderdag 26 juni  Vervolgopleiding  Begeleiding studiekeuze in H5: - LOB, bezoek open dagen

19 Doorstromen naar VWO-5  Aangeven bij teamleider  Frans of Duits moet zijn gevolgd  Vakkenpakket moet aansluiten  Cijfermatige eisen  Advies door docenten  Vrijstellingen: ANW, Ma, CKV

20 Gezakt, en dan...  HAVO-5 doubleren:  Vrijstelling voor PWS en SE-vakken (als vak voldoende is afgesloten)  Deelcertificaten + VAVO  HBO + HAVO (enkele studies)  MBO  Meer informatie bij de examenuitslag

21 Vragen?

22 DECAAN F. Bouwhuis

23 HAVO  VWO  MBO  HBO

24 Wat ga ik studeren? Interessetests/Beroepentests  Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz  Via internet: www.123test.nlwww.123test.nl; studiekeuzecoach.nl (de tests zijn niet allemaal gratis!)  Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en waar je de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nlstudiekeuze123

25 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: It’s learning > infoplein H5/V6 > HAVO-5 > HBO vervolgopleidingen C&M E&M N&G N&T

26 C&M  Journalistiek  International Business and Languages  PABO  Hoger Hotelonderwijs (met EC)  HBO-rechten  Verpleegkunde  Fysiotherapie

27 E&M  Accountancy  MER  Fiscaal Recht & Economie  Modemanagement  Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs  Hoger Hotelonderwijs (met een extra taal)  European Studies (met een extra taal)

28 N&G  Biologie en Medisch Lab.onderzoek  Milieukunde  Verkeersvlieger  Biologie en medisch laboratoriumonderzoek  Mondzorgkunde

29 N&T  Algemene operationele technieken  Autotechniek  Industrieel Product Ontwerpen  Luchtvaarttechnologie  Werktuigbouwkunde

30 INSCHRIJVEN BIJ DE HOGESCHOOL VIA STUDIELINK.NL Voor 1 mei aanmelden vanaf 2014 verplicht. Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via www.studielink.nl (Eerst een DigiD aanvragen!) Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de DUO (www.duo.nl). Zie ook: www.ib-groep.nl/particulieren

31 Toelating tot het HO Diploma HAVO/VWO Aanvullende eisen Voor sommige hbo-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld. De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 januari. Bij aanvullende eisen moet je je dus eerst aanmelden bij de hogeschool (voor 15 januari) en pas daarna bij Studielink. bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs – Verloskunde zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/aanvullende_eisen.asp Loten: sluitingsdatum 15 mei 2014 Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten

32 LOTING Opleidingsfixus (alleen in het wo) Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)

33 Lotingsstudies van vorig jaar O.a.:  Fysiotherapie (o.a. Saxion)  Journalistiek (o.a. Windesheim)  Mondzorgkunde Bij al deze studies gaat het om een Instellingsfixus  Zie voor meer info http://www.duo.nl/particulieren/ Per 1 oktober is het overzicht met de lotingstudies voor het studiejaar 2014-2015 bekend. Dit is te vinden op de website: http://duo.nl/particulieren/studeren/loten/loten.asp

34 Decentrale selectie Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden de school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen De instelling bepaalt het aantal keren dat je mee mag doen (1, 2 of 3 keer) je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen De sluitingsdatum inschrijving is afhankelijk van de studie (maar in ieder geval voor 15 mei) zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/decentrale_selectie.aspib-groep.nl/particulieren/studeren/decentrale_selectie.asp o.a. Journalistiek [HS Utrecht ] > aanmelden bij DUO voor 15 maart Fysiotherapie [Saxion] > aanmelden bij DUO voor 15 mei (deze data zijn van het afgelopen jaar, in de loop van december worden de data voor dit jaar bekend)

35 Selectie aan de poort Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’: FysiotherapieHS Zuyd LogopedieHS Zuyd Media en Entertainment ManagementNHTV Breda NHTV Breda: “Om toegelaten te worden aan de opleiding moet je een intake assessement doorlopen. Met behulp van dit assessement kun jij ontdekken of de opleiding echt iets voor je is en kunnen wij de meest geschikte kandidaten voor de opleiding te selecteren”.

36 36 STUDIEFINANCIERING Plannen stelsel studiefinanciering Het kabinet is van plan om de volgende zaken te veranderen op het gebied van studiefinanciering: • invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de masterfase met ingang van het studiejaar 2014-2015; • invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelorfase met ingang van het studiejaar 2015-2016; • vereenvoudigingen in de studiefinanciering per 1 januari 2015; • invoering van een alternatief vervoersarrangement per 1 januari 2016. De plannen worden uitgewerkt in wetsvoorstellen. Op 28 juni 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase en voor de vereenvoudigingen bij het parlement ingediend. Het parlement heeft nog geen besluit over het wetsvoorstel genomen. Dit wetsvoorstel biedt ook een doorkijkje naar een sociaal leenstelsel voor de bachelorfase. Daarvoor wordt een apart wetsvoorstel uitgewerkt. Dat wordt naar verwachting begin 2014 ingediend. Over het alternatief vervoersarrangement zijn nog geen nadere details bekend. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering

37 Vervolg STUDIEFINANCIERING Prestatiebeurs: Aanvragen bij DUO Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Alleen een aanvullende beurs is in de eerste vijf maanden direct al een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Hoelang krijg je prestatiebeurs? Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen.  Basisbeurs  Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders)  (Lening)  OV- Studentenkaart  (Collegegeldkrediet)

38 studiefinanciering thuiswonend uitwonend Basisbeurs 97,85 272,46 Aanvullende beurs 231,78 252,17 Lenen288,66288,66 152,92152,92 Collegegeldkrediet152,92152,92 (Het collegegeld bedraagt € 1.835,=) Maandbedragen september t/m december 2013. Alle genoemde bedragen zijn maximaal. Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov- studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling. Voor verdere informatie zie: http://www.duo.nl/particulieren/studiefinanciering/

39 Mentorgroep dhr. Walgemoet 0.23 Jitske van Buuren Leen Timmers Jasper Harms MerleVeurink Tim HofteFrans Yecob Myrthe ter Horst Niek v.d. Zande Bram Nieuwenweg Victor v.d. Riet Tómas Saemundsson

40 Mentorgroep mevr. Westenbrink 1.05 Stefan Andjelovic Laurissa ten Voorde Koen BiersmaEmilie Wilbrink Damai Detiger Randy de Wit Anouk Koller Koen Meijer Luuk Snijder Lindsay Vluttert

41 Mentorgroep dhr. Wynia 1.23 Femke Hogenberk Alize Kaya Jordy Mengerink Elise Milner Esmee Nijland Adriana Suntharan Kaymon Teunissen


Download ppt "Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider HAVO 4 & 5 Fred Bouwhuis Decaan."

Verwante presentaties


Ads door Google