De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Fred Bouwhuis Teamleider HAVO 4 & 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Fred Bouwhuis Teamleider HAVO 4 & 5"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Fred Bouwhuis Teamleider HAVO 4 & 5
Decaan

2 Leerlingbegeleiding HAVO 5
Richard Walgemoet mentor Gabrielle Westenbrink mentor Gerben Wynia mentor Fred Bouwhuis decaan Bas Smies teamleider Chris de Ruyter Zorgcoördinator Samantha Snijders Dyslexiecoach HAVO docententeam

3 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3: Afgesloten met toetsweek
Schoolexamentoetsen (in SET week) Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens het blok Blok 4: Examentraining Centraal Schriftelijk Examen

4 Herkansingen SET Na blok 1, blok 2, blok 3
Alleen SET uit betreffende blok Inhalen gemiste SET ingeroosterd op herkansingsdagen Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

5 Studiebegeleidingsuren
Mediatheek Vakondersteuningsuren Kenmerken: Zelf inschrijven in CUP Totaal 25 lesuren per week Actieve deelname vereist Zelfde status als gewone les

6 Steunlessen Nederlands, Engels en Wiskunde
In verband met kernvakregeling Deelname verplicht indien noodzakelijk

7 Vinger aan de pols Spijbelen & te laat komen Afwezigheid bij toetsen
Magister: cijfers en absentiegegevens Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag) Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact.

8 Profielwerkstuk Onderzoek / ontwerp 80 slu per leerling
Begeleiding door vakdocent Sluitstuk HACO: koppeling met HBO (Saxion) PWS middagen Voor Kerst verslag inleveren Deadline definitieve verslag is 7 februari Deadline niet gehaald? Cijfer = 1 Vervolgtraject tot 3,5

9 Presentatieavond di 11 maart
Mondelinge presentaties U bent van harte welkom!

10 Berekening en afronding SE
Mee naar H5: gemiddeld toetscijfer H4 en PO–cijfers van H4 H5: (3 blok H5 + 1 blok H4)/4 = gem. Blokcijfer (PO H4 + PO H5)/2 = gem. PO cijfer GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal Weging meestal 80% : 20 % Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5)

11 Examenvakken zonder CE
Sluiten af in HAVO-4 Maatschappijleer (combinatiecijfer) CKV (voldoende of goed) Sluiten af in HAVO-5 LO (voldoende of goed) Informatica

12 3F Rekentoets Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger
t/m 2015: wel op cijferlijst, niet in zak- slaagregeling In HAVO 4: pilot-toets eerste lichting In HAVO 5: rekentoets met herkansing

13 Centraal Examen Blok 4: voorbereiding CE Week 16: oefenexamenweek
Laatste schoolweek voor CE: facultatief les CE: dinsdag13 mei t/m vrijdag 23 mei In de sporthal 3 uur zonder pauze Eten en drinken toegestaan Examenstress Uitslag: donderdag12 juni Meer informatie volgt t.z.t.

14 Berekening Eindcijfers
Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!) Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)

15 Combinatiecijfer Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer Daardoor goede balans grote en kleine vakken Combinatiecijfer bevat: Maatschappijleer (HAVO 4) Profielwerkstuk (HAVO 5)

16 Slaag/zakregeling Bij berekenen compensatie: 0 decimalen Geslaagd:
LO en CKV voldoende of goed Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger Er is voldaan aan: Bij berekenen compensatie: 0 decimalen Onvoldoendes Compensatiepunten geen 0 of meer 1X5 (4,5-5,4) 1X4 (3,5-4,4) 2 of meer 2X5 (4,5-5,4) 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

17 Tweede Tijdvak 17, 18, 20 juni Herexamen Herprofilering (hoger cijfer)
Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak Uitslag 25 juni

18 Geslaagd! Diploma-uitreiking: donderdag 26 juni Vervolgopleiding
Begeleiding studiekeuze in H5: - LOB, bezoek open dagen

19 Doorstromen naar VWO-5 Aangeven bij teamleider
Frans of Duits moet zijn gevolgd Vakkenpakket moet aansluiten Cijfermatige eisen Advies door docenten Vrijstellingen: ANW, Ma, CKV

20 Gezakt, en dan . . . HAVO-5 doubleren: Vrijstelling voor PWS en SE-vakken (als vak voldoende is afgesloten) Deelcertificaten + VAVO HBO + HAVO (enkele studies) MBO Meer informatie bij de examenuitslag

21 Vragen?

22 DECAAN F. Bouwhuis

23 HAVO VWO MBO HBO

24 Wat ga ik studeren? Interessetests/Beroepentests
Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz Via internet: studiekeuzecoach.nl (de tests zijn niet allemaal gratis!) Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en waar je de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nl

25 WELKE mOGELIJKHEDEN HEB IK NA
C&M E&M N&G N&T Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: It’s learning > infoplein H5/V6 > HAVO-5 > HBO vervolgopleidingen

26 C&M Journalistiek International Business and Languages PABO
Hoger Hotelonderwijs (met EC) HBO-rechten Verpleegkunde Fysiotherapie

27 E&M Accountancy MER Fiscaal Recht & Economie Modemanagement
Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs Hoger Hotelonderwijs (met een extra taal) European Studies (met een extra taal)

28 N&G Biologie en Medisch Lab.onderzoek Milieukunde Verkeersvlieger
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek Mondzorgkunde

29 N&T Algemene operationele technieken Autotechniek
Industrieel Product Ontwerpen Luchtvaarttechnologie Werktuigbouwkunde

30 INSCHRIJVEN BIJ DE HOGESCHOOL VIA STUDIELINK.NL
Voor 1 mei aanmelden vanaf 2014 verplicht. Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via (Eerst een DigiD aanvragen!) Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de DUO ( Zie ook:

31 Toelating tot het HO Diploma HAVO/VWO Aanvullende eisen
Voor sommige hbo-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld.  De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 januari.  Bij aanvullende eisen moet je je dus eerst aanmelden bij de hogeschool (voor 15 januari) en pas daarna bij Studielink. bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs – Verloskunde zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/aanvullende_eisen.asp Loten: sluitingsdatum 15 mei 2014 Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten

32 LOTING Opleidingsfixus (alleen in het wo)
Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats) LOTING

33 Lotingsstudies van vorig jaar
O.a.: Fysiotherapie (o.a. Saxion) Journalistiek (o.a. Windesheim) Mondzorgkunde Bij al deze studies gaat het om een Instellingsfixus Zie voor meer info Per 1 oktober is het overzicht met de lotingstudies voor het studiejaar bekend. Dit is te vinden op de website:

34 de school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen
Decentrale selectie Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden de school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen De instelling bepaalt het aantal keren dat je mee mag doen (1, 2 of 3 keer) je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen De sluitingsdatum inschrijving is afhankelijk van de studie (maar in ieder geval voor 15 mei) zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/decentrale_selectie.asp o.a. Journalistiek [HS Utrecht ] > aanmelden bij DUO voor 15 maart Fysiotherapie [Saxion] > aanmelden bij DUO voor 15 mei (deze data zijn van het afgelopen jaar, in de loop van december worden de data voor dit jaar bekend)

35 Selectie aan de poort Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’: Fysiotherapie HS Zuyd Logopedie HS Zuyd Media en Entertainment Management NHTV Breda NHTV Breda: “Om toegelaten te worden aan de opleiding moet je een intake assessement doorlopen. Met behulp van dit assessement kun jij ontdekken of de opleiding echt iets voor je is en kunnen wij de meest geschikte kandidaten voor de opleiding te selecteren”.

36 STUDIEFINANCIERING Plannen stelsel studiefinanciering
Het kabinet is van plan om de volgende zaken te veranderen op het gebied van studiefinanciering: invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de masterfase met ingang van het studiejaar ; invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelorfase met ingang van het studiejaar ; vereenvoudigingen in de studiefinanciering per 1 januari 2015; invoering van een alternatief vervoersarrangement per 1 januari 2016. De plannen worden uitgewerkt in wetsvoorstellen. Op 28 juni 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase en voor de vereenvoudigingen bij het parlement ingediend. Het parlement heeft nog geen besluit over het wetsvoorstel genomen. Dit wetsvoorstel biedt ook een doorkijkje naar een sociaal leenstelsel voor de bachelorfase. Daarvoor wordt een apart wetsvoorstel uitgewerkt. Dat wordt naar verwachting begin 2014 ingediend. Over het alternatief vervoersarrangement zijn nog geen nadere details bekend. 36

37 Vervolg STUDIEFINANCIERING
Prestatiebeurs: Aanvragen bij DUO Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Alleen een aanvullende beurs is in de eerste vijf maanden direct al een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Hoelang krijg je prestatiebeurs? Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. Basisbeurs Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) (Lening) OV- Studentenkaart (Collegegeldkrediet)

38 studiefinanciering thuiswonend uitwonend
Basisbeurs 97, ,46 Aanvullende beurs 231, ,17 Lenen , ,66 Collegegeldkrediet 152, ,92 (Het collegegeld bedraagt € 1.835,=) Maandbedragen september t/m december Alle genoemde bedragen zijn maximaal. Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov-studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling. Voor verdere informatie zie:

39 Mentorgroep dhr. Walgemoet 0.23
Jitske van Buuren Leen Timmers Jasper Harms MerleVeurink Tim Hofte Frans Yecob Myrthe ter Horst Niek v.d. Zande Bram Nieuwenweg Victor v.d. Riet Tómas Saemundsson

40 Mentorgroep mevr. Westenbrink 1.05
Stefan Andjelovic Laurissa ten Voorde Koen Biersma Emilie Wilbrink Damai Detiger Randy de Wit Anouk Koller Koen Meijer Luuk Snijder Lindsay Vluttert

41 Mentorgroep dhr. Wynia 1.23 Femke Hogenberk Alize Kaya Jordy Mengerink Elise Milner Esmee Nijland Adriana Suntharan Kaymon Teunissen


Download ppt "Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Fred Bouwhuis Teamleider HAVO 4 & 5"

Verwante presentaties


Ads door Google