De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Fred Bouwhuis Decaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Fred Bouwhuis Decaan."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Fred Bouwhuis Decaan

2 Leerlingbegeleiding HAVO 5 Wim Oudmentor Geert vd Veermentor Dorine Witjesmentor Gerben Wyniamentor Fred Bouwhuisdecaan Bas Smiesteamleider Margreet de GraafZorgcoördinator Wilmi BongersRemedial Teacher HAVO docententeam

3 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3:  Afgesloten met toetsweek  Schoolexamentoetsen (in SET week)  Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens het blok Blok 4:  Examentraining  Centraal Schriftelijk Examen

4 Herkansingen SET  Na blok 1, blok 2, blok 3  Alleen SET uit betreffende blok  Inhalen gemiste SET ingeroosterd op herkansingsdagen  Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

5 Studiebegeleidingsuren  Mediatheek  Vakondersteuningsuren Kenmerken:  Zelf inschrijven in CUP  Totaal 27 lesuren per week  Actieve deelname vereist  Zelfde status als gewone les

6 Steunlessen  Nederlands, Engels en Wiskunde  In verband met nieuwe exameneisen 2012  Deelname verplicht indien noodzakelijk

7 Vinger aan de pols  Spijbelen & te laat komen  Afwezigheid bij toetsen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig contact.

8 Profielwerkstuk  Onderzoek / ontwerp  80 slu  Begeleiding door vakdocent  PWS middagen  Voor Kerst verslag inleveren  Deadline definitieve verslag is 4 februari  Deadline niet gehaald? Cijfer = 1  Vervolgtraject tot 3,5

9 Presentatieavond di 22 maart  Profielwerkstuk (poster of mondeling)  Muziek

10 Berekening en afronding SE  Mee naar H5: gemiddeld toetscijfer H4 en PO–cijfers van H4  H5: (3 blok H5 + 1 blok H4)/4 = gem. Blokcijfer (PO H4 + PO H5)/2 = gem. PO cijfer  GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal  Weging meestal 80% : 20 %  Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5)

11 Examenvakken zonder CE Sluiten af in HAVO-4  Maatschappijleer (combinatiecijfer)  CKV (voldoende of goed) Sluiten af in HAVO-5  LO (voldoende of goed)  Informatica  BSM  NLT

12 Centraal Examen  Blok 4: voorbereiding CE  Week 17: oefenexamenweek  Laatste schoolweek voor CE: facultatief les  CE: maandag 16 mei t/m vrijdag 27 mei  In de sporthal  3 uur zonder pauze  Eten en drinken toegestaan  Examenstress  Meer informatie volgt t.z.t.

13 Berekening Eindcijfers  Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!)  Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)

14 Combinatiecijfer  Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer  Daardoor goede balans grote en kleine vakken  Combinatiecijfer bevat:  Maatschappijleer (HAVO 4)  Profielwerkstuk (HAVO 5)

15 Slaag/zakregeling Geslaagd:  LO en CKV voldoende of goed  Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger  Er is voldaan aan:  Bij berekenen compensatie: 0 decimalen OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

16 Tweede Tijdvak  Herexamen  Herprofilering (hoger cijfer)  Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak

17 Geslaagd!  Diploma-uitreiking: donderdag 30 juni (onder voorbehoud)  Vervolgopleiding  Begeleiding studiekeuze in H5: - LOB, bezoek open dagen

18 Doorstromen naar VWO-5  Aangeven bij teamleider  Frans of Duits moet zijn gevolgd  Beoordeling door docenten  Iedereen positief: toelating tot V5  Gemengd advies: toelating tot V5 onder voorwaarden (contract)  Vakkenpakket moet aansluiten  Vrijstellingen: ANW, Ma, CKV

19 Gezakt, en dan...  HAVO-5 doubleren:  Vrijstelling voor PWS en SE-vakken (als vak voldoende is afgesloten)  Deelcertificaten + VAVO  HBO + HAVO (enkele studies)  MBO  Meer informatie bij de examenuitslag

20 Vragen?

21 DECAAN F. Bouwhuis

22 HAVO  VWO  MBO  HBO

23 Wat ga ik studeren? InteressetestsBeroepentests  Via een gespecialiseerd testbureau bijv. De Twente Gelder Groep  Via internet: www.123test.nlwww.123test.nl www.testheaven.nl www.qompas.nl www.loopbaanadviseurs.nlwww.testheaven.nlwww.qompas.nl www.loopbaanadviseurs.nl (de tests zijn niet allemaal gratis!)  Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en waar je de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nlstudiekeuze123

24 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: It’s learning > LOB > vervolgopleidingen HBO & WO C&M E&M N&G N&T

25 C&M  Journalistiek  International Business and Languages  PABO  Lerarenopleiding VO  HBO-rechten

26 E&M  Accountancy  MER  Fiscale Economie  Modemanagement  Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs  Hoger Hotelonderwijs (met een extra taal)

27 N&G  Biologie en Medisch Lab.onderzoek  Verpleegkunde  Milieukunde  Fysiotherapie  Biotechnologie

28 N&T  Algemene operationele technieken  Autotechniek  Industrieel product ontwerpen  Luchtvaarttechnologie  Werktuigbouwkunde

29 INSCHRIJVEN BIJ DE HOGESCHOOL VIA STUDIELINK.NL Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via www.studielink.nl. (Eerst een DigiD aanvragen!) Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de Informatie Beheer Groep.www.studielink.nlstudiefinanciering aanvragen

30 Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1 december bij Studielink.nl Toelating tot het HO Diploma HAVO/VWO Aanvullende eisen Voor sommige hbo-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld. De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Bij aanvullende eisen moet je je voor 15 januari aanmelden bij de hogeschool bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/aanvullende_eisen.asp Loten: sluitingsdatum 15 mei Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten

31 STUDIEFINANCIERING Prestatiebeurs: Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Basisbeurs Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) (Lening) OV- Studentenkaart studiefinanciering thuiswonend uitwonend basisbeurs 95,61 266,23 aanvullende beurs 221,00 240,92 Maandbedragen september t/m december 2010. Alle genoemde bedragen zijn maximaal. Voor verdere informatie zie: ib- groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.asp ib- groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.asp

32 LOTING Opleidingsfixus (alleen in het wo) (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats) Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)

33 Lotingsstudies van vorig jaar O.a.:  Fysiotherapie  Journalistiek (o.a. Windesheim)  Mondzorgkunde Bij al deze studies gaat het om een Instellingsfixus  Zie voor meer info http://www.ib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_hbo.asp De informatie over de loting van 2010-2011 zal begin 2011 beschikbaar zijn!

34 Decentrale selectie Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden de school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen De sluitingsdatum inschrijving is afhankelijk van de studie zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/decentrale_selectie.aspib-groep.nl/particulieren/studeren/decentrale_selectie.asp o.a. Journalistiek [HS Utrecht fbo.fcj@hu.n l ] > Aanmelden voor 1 maart!! Fysiotherapie

35 Mentorgroep dhr. Oud: 1.29 Merna AlmakindjiMark Pannekoek Teuntje AsveldLinda Talya Fiona BerlothHülya Türkmen Didier van EkDoreen Wezenberg Daphne EvertsMelissa Yaslar Kim La Père

36 Mentorgroep dhr. vd Veer: 1.06 Hamza Altuntas Semih Ayvaci Derk Herben Joselien Seller Maarten Smits Iris Verhoek Dion Vonkerman Marit Wielhouwer

37 Mentorgroep mevr. Witjes: 1.07 Anne BootsmaAnna Schäfer Kenneth BosKiki Wesseling Onno FiechterRaphael Youssef Sander Guichelaar Jordi Heere Rien Masselink Stijn Nijland

38 Mentorgroep dhr. Wynia: 1.23 Matthijs AardemaJeroen Lohuis Abdollah AlikouzayEva Oral Djashwand BudhramNiels Peters Jolien van DijkCindy Reekers Laurens van EssenMart Tiemes Arjan HaverkateNima Vatankhahgadim Mina KatabKim Welberg Sander Overbeek


Download ppt "Voorlichting HAVO 5 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Fred Bouwhuis Decaan."

Verwante presentaties


Ads door Google