De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FORMEEL EN INFORMEEL LEREN IN VOLWASSENENEDUCATIE: WETENSCHAPPELIJKE AANWIJZINGEN Simon Verhallen Manager Staatsexamens NT2 CVE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FORMEEL EN INFORMEEL LEREN IN VOLWASSENENEDUCATIE: WETENSCHAPPELIJKE AANWIJZINGEN Simon Verhallen Manager Staatsexamens NT2 CVE."— Transcript van de presentatie:

1 FORMEEL EN INFORMEEL LEREN IN VOLWASSENENEDUCATIE: WETENSCHAPPELIJKE AANWIJZINGEN Simon Verhallen Manager Staatsexamens NT2 CVE

2 Begrippen, die vaak als contrastief paar worden opgevat, maar eigenlijk vooral moeten worden beschouwd als verschillende, opvolgende stappen in een bepaalde cyclus. -Formeel en informeel leren. -Gestuurde en ongestuurde taalverwerving. -Binnenschools en buitenschools leren. -Theoretisch leren en praktijkleren. -Gecontextualiseerd leren en gedecontextualiseerd leren. -VUT-model: Voorbereiden, Uitvoeren, Terugkijken. -Schoolse ervaringen en schoolse vaardigheden. -Cognitieve belasting en contextualisatie.

3 Veel kennis en ervaring opgedaan in NT2 sinds 1990. -Buitenschools leren (Ned. en Vlaanderen) -Taalstages op de werkplek (ITTA) -Nederlands op de werkvloer (Arbvo) -Taalstages in de vakopleiding (GIT) -Leren in praktijksituaties (Cinop; TiP) Altijd met steun van buitenschoolse, vrijwillige, leken-ondersteuners: -Ondersteuners op de werkvloer. -Stagebegeleiders. -Vluchtelingenwerk. -Gilde-Samenspraak. -Ouderejaars / Vergevorderde cursist.

4 Veel onderzoek en wetenschappelijke verantwoording. -Janssen-van Dieten, A.: Dissertatie; 1992 -Verhallen S. e.a. :Taalstages op de werkvloer; 1996 -Emmelot, Y. en S. Verhallen: Buitenschools leren in NT2; 1997. -Zekhnini, A. & M. Stevenson; UvA; Werkmap buitenschools leren: 1997 -Coumou, e.a.: NT2-vrijwilligerswerk onder de loep in Nederland en Vlaanderen; 2004. Nederlandse Taalunie. -Cinop (Liemberg, E. e.a.) TiP; Taalleren in praktijksituaties: 2004. Ook veel lesmaterialen en werkmappen; bij uitgevers zoals Coutinho. Ook veel didactische of werkmodellen.

5 Rol van begeleiders en vrijwilligers -Altijd de 2 e partij; ondersteunend aan de 1 e partij (de docent). -Voert regie over bepaalde onderdelen van het leer- en oefenproces. -Zoekt vooral contextualisatie; zorgt dat leerder beelden verzamelt. -Zorgt voor alledaagse sociaal-communicatieve situaties (met inhoud; het gaat ergens over). -Zorgt voor veel taalcontact; zoekt vaak voor zichzelf ene plek op de achtergrond in de praktische leersituaties. -Gericht op het proces, niet primair op de kwaliteit van het product. -Zorgt voor terugkoppeling naar formele / schoolse situaties. -Zorgt voor veel herhaling (kilometers maken; vaak hetzelfde). -Evalueert met de leerder en helpt nieuwe leerpunten te verzamelen. -Is voor dit onderdeel geïnstrueerd en opgeleid.

6 Model van Witte en Zekhnini (1995, ITTA,UvA). -Naar aanleiding van veel onderzoek in de praktijk (werkvloeren). -Ontwikkelingslijn voor het zelfstandig handelen in praktijksituaties. -Van vermijdingsstrategieën en compensatiestrategieën naar zelfstandige strategieën. -0-optie: Niets doen; weglopen, het hoofd omdraaien, vermijden. -1 e stap: De ander laten doen en actief observeren; napraten. -2 e stap: Samen doen; ieder een eigen rol; vooraf afspreken wie wat. -3 e stap: Alleen doen; vooraf plannen. Cursist samen met begeleider / vrijwilliger.

7 Model van René Appel (1997) 1.Binnenschools gestuurd; de lessen binnen de school waarin via docent en lesmateriaal het leerproces wordt gestuurd; gericht op taalaspecten en taalvaardigheden die de cursist onder de knie moet krijgen. 2.Binnenschools ongestuurd; taalverwerving in de les op basis van het natuurlijk taalaanbod en de interactie met andere leerders (dus ook de te lezen boeken en artikelen; het bekijken van video, e.d.). 3.Buitenschools ongestuurd; taalvaardigheidsontwikkeling op basis van alledaags taalaanbod (lezen van teksten, boeken, kranten, televisie beluisteren, sociale contacten, schrijven van mails, van briefjes, teksten op werk e.d.). 4.Buitenschools gestuurd; oefenen buiten school, op aanwijzing en naar voorbeelden van docent en lesprogramma; deelnemen aan leer- en oefenactiviteiten; onder begeleiding van vrijwilliger.

8 Voorbeeld: Ralfi Lezen in buitenschoolse situaties -Methodiek voor zwakke lezers en zeer laaggeletterden. Gericht op ontwikkeling van vloeiend lezen. -Onder leiding van een vrijwilliger. -Eerst voorlezen (met bijwijzen); normaal tempo. -Dan koorlezen; tegelijkertijd samen en hardop. -Duo-lezen (bij 2 cursisten) om en om; de een helpt de ander. -Individueel lezen (eventueel met begeleider ernaast; dan hardop). -Steeds dezelfde tekst. -Kan in kleine groepjes. -Veel gebruikt door ouders van zwakke lezers.

9 Onderzoek gericht op opbrengsten. -Met name veel onderzoek in de VS; Family Literacy. Ook cursussen voor laaggeletterden. Veel gemende groepen (anderstaligen en moedertaalsprekers). Stephen Reder (Portland University) : Longitudinal Study of Adult Learning (LSAL): -Onderzoekt 10 jaar lang 2 groepen met in totaal 1000 drop outs (laaggeletterden). Zowel interviews als taaltoetsing en beoordeling. -Onderscheidt 4 condities: 1. zelfstandige activiteiten in eigen woon- en werkomgeving; 2. lessen volgen; 3. combinatie van beide; 4. geen van beide. -De meeste opbrengst biedt conditie 3; combinatie van gestuurde en ongestuurde activiteiten, buitenschools als in cursusprogramma, waarbij er veel leer- en oefenstof is ontleend aan de persoonlijke buitenschoolse situaties.

10 Formeel en informeel toetsen en beoordelen van voortgang en opbrengsten. -Gestandaardiseerde toetsen kunnen ook in een informele setting worden afgenomen. -Gestandaardiseerde procedures kunnen alle ruimte laten voor individuele, uit eigen context samengesteld leer- en oefenmateriaal. -Vergelijk: werkstukken, portfolio’s, video’s of fotoreportages van presentaties en gesprekken; -Belangrijk zijn: gelijke normering, standaard beoordelingsmodellen; objectief, externe beoordelaars. -Getrainde en dus gecertificeerde beoordelaars (bekwame docenten) kunnen elders als examinator optreden.


Download ppt "FORMEEL EN INFORMEEL LEREN IN VOLWASSENENEDUCATIE: WETENSCHAPPELIJKE AANWIJZINGEN Simon Verhallen Manager Staatsexamens NT2 CVE."

Verwante presentaties


Ads door Google