voor zij die, owv verschillende redenen, ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt => integratie arbeidsmarkt is niet enige finaliteit, voor sommigen is dit eindpunt => voordelen: –Sociaal isolement doorbreken –Zelfvertrouwen –Zich nuttig voelen –Actieve participatie => via verschillende activiteiten vb. sport, vrijwilligerswerk, kookworshops, naaiateliers..">

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep activering 27/6/2014. Context Verschuiving focus activeringsbeleid POD –van professionele nr sociale activering en sociale innovatie Colloquium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep activering 27/6/2014. Context Verschuiving focus activeringsbeleid POD –van professionele nr sociale activering en sociale innovatie Colloquium."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep activering 27/6/2014

2 Context Verschuiving focus activeringsbeleid POD –van professionele nr sociale activering en sociale innovatie Colloquium sociale activering en sociale innovatie 3/10/14 –Denkdag –Theorie en praktijk –Doelpubliek: OCMW-voorzitters, gemeentelijke administraties, leden raad voor maatschappelijk welzijn Doel –Nieuwe regeringen sensibiliseren/inspireren –Wettelijk kader creëren –Concrete actievoorstellen uitwerken

3 Definities Sociale activering "sociale activering is het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socioprofessionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een (latere) betaalde tewerkstelling.“ (def. HIVA-St-Louis) => voor zij die, owv verschillende redenen, ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt => integratie arbeidsmarkt is niet enige finaliteit, voor sommigen is dit eindpunt => voordelen: –Sociaal isolement doorbreken –Zelfvertrouwen –Zich nuttig voelen –Actieve participatie => via verschillende activiteiten vb. sport, vrijwilligerswerk, kookworshops, naaiateliers..

4 Theoretisch kader Pascal Tuteleers, “Sociale activering. Exploratieve studie naar de achtergronden van het concept”, 2007 “Sociale activering, tussen actief burgerschap en betaalde arbeid. Een verkennend onderzoek nar de praktijk van de sociale activering in de Belgische OCMW’s”, Hiva KU Leuven en Université Saint-Louis, 2012

5 Wettelijk kader Organieke wet betreffende de OCMW’s (8/7/’76) –Art. 1: elk persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening = opdracht OCMW –Art. 57: missie OCMW, niet alleen palliatieve of curatieve, ook preventieve hulp (materieel/maatschappelijk/medisch/medisch-sociaal of psychologisch. Specifieke missie OCMW = aanmoedigen sociale participatie OCMW gebruikers

6 Wettelijk kader RMI-wet (26/5/2002 ) –Art. 2: « elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan onder de voorwaarden bepaald in deze wet bestaan uit een tewerkstelling en/of leefloon, die al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. De OCMW’s hebben tot opdracht dit recht te verzekeren. » GPMI –Art. 11: Afhankelijk van de behoeften van de persoon, GPMI gericht op inschakeling in het beroepsleven ofwel op integratie in de maatschappij (verplicht voor <25 jr en studenten) –Mogelijkheid tot sanctie (cfr. Art.30§2) KB van 11/7/2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie GPMI dat binnen een bep. Periode leidt tot een arbeidsovereenkomst GPMI gericht op vorming GPMI inzake studie met voltijds leerplan

7 Financiering Fonds voor participatie en sociale activering EaSI: EU programma for employment and social innovation –budget van 815 miljoen Euro voor de periode 2014-2020. –Thema’s: employment, in particular to fight youth unemployment; social protection, social inclusion and the reduction and prevention of poverty; working conditions. Objectives : Develop and disseminate high-quality comparative analytical knowledge. Facilitate effective and inclusive information-sharing, mutual learning and dialogue. Provide financial support to test social and labour market policy innovations. Provide organisations with financial support to increase their capacity to develop, promote and support the implementation of EU instruments and policies.

8 Werkpunten colloquium Doelgroep? Recht op sociale activering of verplichting? Vrijwilligerswerk? Netwerk voor de uitwisseling van goede praktijken? Concrete thema’s?

9 Praktische organisatie Theorie –Pascal Tuteleers –Hiva –Sarah Carpentier –Grondwetspecialist? –Ronde tafel politici? Praktijk –Missing Link –Integra Plus –OCMW Gent :geschorste werklozen


Download ppt "Werkgroep activering 27/6/2014. Context Verschuiving focus activeringsbeleid POD –van professionele nr sociale activering en sociale innovatie Colloquium."

Verwante presentaties


Ads door Google