De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015 en verder Stand van zaken eind maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015 en verder Stand van zaken eind maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015 en verder Stand van zaken eind maart 2014

2 2 2018 2015-2017: Transitie Nieuwe bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

3 3 Zorgakkoord eerstelijn 2014-2017 Afspraak & ambitie Huidige bekostiging3 segmenten Uiterlijk 1 maart 2014 zullen partijen de precieze uitwerking van het bekostigingssysteem gezamenlijk bezien. ( randnr 33 akkoord eerste lijn 2014-2017)

4 Convenantsafspraak bekostiging 4 Resultaatbekostiging en zorgvernieuwing Praktijkgebonden afspraken met vrije tarieven Belonen & stimuleren Samenwerken & multidisciplinair Brede basis voorziening huisartsenzorg Multidisciplinaire zorg, programmatisch vormgegeven, voor specifieke populaties, substantieel in omvang Vrije tarieven voor kosten en infrastructuur Alle zorgvragen waarvoor de huisarts doorgaans het 1e aanspreekpunt is Gedifferentieerd inschrijftarief (leeftijd, postcode) en consulttarief Maximumtarieven

5 Planning VWS Nza-advies over nieuwe bekostiging 14 feb 2014 Politieke besluitvorming eind maart Voorhangbrief naar Tweede Kamer4 april 2014 Nadere uitwerking (april, mei): o Prestaties S3 o Voorstel afbouw M&I per 2015 o Doorontwikkeling 2016 en 2017 1 juni 2014 Nza stelt beleidsregels vast1 juli 2014

6 Huidige bekostiging versus eindmodel Na 2017 Programmatische multidisciplinaire zorg Lichtmiddelzwaar Basisvoorziening huisartsenzorg (inschrijving) ZorgvernieuwingResultaatbeloning Kosten regionale afspraken (populatiebreeed) = per patiënt = per contact = per verzekerde S3 S1 S2 Basisvoorziening huisartsenzorg (inschrijving) M&I-modules GEZ (organisatiekosten populatie) Keten DBC DM POH GGZ Consulten + experiment POH GGZ 2014 Keten DBC COPD Keten DBC VRM M&I-verrichtingen

7 2015: op weg naar eindmodel Na 2017 Basisvoorziening huisartsenzorg (inschrijving) Resultaatbeloning en zorgvernieuwing GEZ (organisatiekosten populatie) S2A DM en VRM S2A COPG en Astma S2B Nieuwe zorgprogramma’s POH GGZ Consulten + experiment POH GGZ Programmatische multidisciplinaire zorg Lichtmiddelzwaar Basisvoorziening huisartsenzorg (inschrijving) ZorgvernieuwingResultaatbeloning Kosten regionale afspraken (populatiebreeed) = per patiënt = per contact = per verzekerde 2015 S3 S1 S2

8 Opmerkingen algemeen Verhouding S1-S2-S3 ongeveer 75%-15%-10%: maar 2015 wordt definitief vastgesteld door Nza op basis van excercitie rond M&I Ongewenste overschrijdingen in S1, S2 of S3: worden opgelost/teruggehaald in datzelfde segment=> Dus basisaanbod S1 gegarandeerd Nza krijgt aanwijzing dat systeemwijziging niet mag leiden tot schokeffecten in de sector per 2015 Nza krijgt in aanwijzing opdracht tot effectanalyse op praktijkniveau

9 2015: 1 e stap naar eindmodel Segment 1 Brede basisvoorziening huisartsenzorg -Gemengde bekostiging (inschrijf- en consulttarief) -Huidige bekostiging POH-S en POH-GGZ wordt voortgezet in 2015, -Mogelijkheid voor bekostigingsexperimenten zonder consulten. Basisvoorziening huisartsenzorg (inschrijving) POH GGZ Consulten + experiment POH GGZ 2015 S3 S1 S2

10 2015: 1 e stap naar eindmodel GEZ (organisatiekosten populatie) S2A DM en VRM S2A COPG en Astma S2B Nieuwe zorgprogramma’s 2015 S3 S1 S2 Segment 2 Samenwerken en multidisciplinaire zorg -S2A: één betaaltitel voor ketenzorg DM en VRM, één betaaltitel voor COPD en Astma -S2B: nieuwe programma’s op basis van landelijke overeenstemming -Inzicht in aandeel: - overhead/coordinatie - huisartsenzorg en - overige zorg -GEZ-middelen blijven in 2015

11 2015: 1 e stap naar eindmodel Resultaatbeloning en zorgvernieuwing 2015 S3 S1 S2 Segment 3 Resultaten en Zorginnovatie -S3 biedt ruimte aan innovatie en experimenten (ook multidisciplinaire) -Resultaatbeloning voor a. doorverwijzen b. doelmatig voorschrijven c. diagnostiek d. service en bereikbaarheid en overig prestaties -Nadere uitwerking t/m mei inclusief doorontwikkeling 2016 e.v. -Prestatie voor e-health en meekijkconsult -Zorgvuldige en gecontroleerde afbouw van M&I-verrichtingen en -modules

12 12


Download ppt "Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015 en verder Stand van zaken eind maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google