De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
2015 en verder Stand van zaken eind maart 2014

2 Nieuwe bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
: Transitie 2018 Nieuwe bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

3 Zorgakkoord eerstelijn 2014-2017
Huidige bekostiging 3 segmenten Afspraak & ambitie Uiterlijk 1 maart 2014 zullen partijen de precieze uitwerking van het bekostigingssysteem gezamenlijk bezien. ( randnr 33 akkoord eerste lijn )

4 Convenantsafspraak bekostiging
Belonen & stimuleren Samenwerken & multidisciplinair Brede basis voorziening huisartsenzorg Resultaatbekostiging en zorgvernieuwing Praktijkgebonden afspraken met vrije tarieven Multidisciplinaire zorg, programmatisch vormgegeven, voor specifieke populaties, substantieel in omvang Vrije tarieven voor kosten en infrastructuur Alle zorgvragen waarvoor de huisarts doorgaans het 1e aanspreekpunt is Gedifferentieerd inschrijftarief (leeftijd, postcode) en consulttarief Maximumtarieven

5 Planning VWS Nza-advies over nieuwe bekostiging 14 feb 2014
Politieke besluitvorming eind maart Voorhangbrief naar Tweede Kamer 4 april 2014 Nadere uitwerking (april, mei): Prestaties S3 Voorstel afbouw M&I per 2015 Doorontwikkeling 2016 en juni 2014 Nza stelt beleidsregels vast 1 juli 2014

6 Huidige bekostiging versus eindmodel
Basisvoorziening huisartsenzorg (inschrijving) M&I-modules GEZ (organisatiekosten populatie) Keten DBC DM POH GGZ Consulten + experiment 2014 COPD VRM M&I-verrichtingen Na 2017 Programmatische multidisciplinaire zorg Licht middel zwaar Basisvoorziening huisartsenzorg (inschrijving) Zorgvernieuwing Resultaatbeloning Kosten regionale afspraken (populatiebreeed) = per patiënt = per contact = per verzekerde S3 S2 S1

7 2015: op weg naar eindmodel 2015 Na 2017 S3 S2 S1 POH GGZ
Basisvoorziening huisartsenzorg (inschrijving) Resultaatbeloning en zorgvernieuwing GEZ (organisatiekosten populatie) S2A DM en VRM COPG en Astma S2B Nieuwe zorgprogramma’s POH GGZ Consulten + experiment Programmatische multidisciplinaire zorg Licht middel zwaar Basisvoorziening huisartsenzorg (inschrijving) Zorgvernieuwing Resultaatbeloning Kosten regionale afspraken (populatiebreeed) = per patiënt = per contact = per verzekerde S3 S2 S1

8 Opmerkingen algemeen Verhouding S1-S2-S3 ongeveer 75%-15%-10%:
maar 2015 wordt definitief vastgesteld door Nza op basis van excercitie rond M&I Ongewenste overschrijdingen in S1, S2 of S3: worden opgelost/teruggehaald in datzelfde segment=> Dus basisaanbod S1 gegarandeerd Nza krijgt aanwijzing dat systeemwijziging niet mag leiden tot schokeffecten in de sector per 2015 Nza krijgt in aanwijzing opdracht tot effectanalyse op praktijkniveau

9 Basisvoorziening huisartsenzorg
2015: 1e stap naar eindmodel 2015 Segment 1 Brede basisvoorziening huisartsenzorg Gemengde bekostiging (inschrijf- en consulttarief) Huidige bekostiging POH-S en POH-GGZ wordt voortgezet in 2015, Mogelijkheid voor bekostigingsexperimenten zonder consulten. Basisvoorziening huisartsenzorg (inschrijving) S3 S2 POH GGZ POH GGZ Consulten + experiment S1

10 GEZ (organisatiekosten populatie) Nieuwe zorgprogramma’s
2015: 1e stap naar eindmodel Segment 2 Samenwerken en multidisciplinaire zorg S2A: één betaaltitel voor ketenzorg DM en VRM, één betaaltitel voor COPD en Astma S2B: nieuwe programma’s op basis van landelijke overeenstemming Inzicht in aandeel: - overhead/coordinatie - huisartsenzorg en - overige zorg GEZ-middelen blijven in 2015 2015 GEZ (organisatiekosten populatie) S2A DM en VRM COPG en Astma S2B Nieuwe zorgprogramma’s S3 S2 S1

11 Resultaatbeloning en zorgvernieuwing
2015: 1e stap naar eindmodel Segment 3 Resultaten en Zorginnovatie S3 biedt ruimte aan innovatie en experimenten (ook multidisciplinaire) Resultaatbeloning voor a. doorverwijzen b. doelmatig voorschrijven c. diagnostiek d. service en bereikbaarheid en overig prestaties Nadere uitwerking t/m mei inclusief doorontwikkeling 2016 e.v. Prestatie voor e-health en meekijkconsult Zorgvuldige en gecontroleerde afbouw van M&I-verrichtingen en -modules 2015 Resultaatbeloning en zorgvernieuwing S3 S2 S1

12


Download ppt "Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google