De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Corporaties en Zorgvastgoed van oude mensen en de dingen die voorbijgaan? 30 oktober 2014 “Zijn en blijven twee verschillende werelden met twee manieren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Corporaties en Zorgvastgoed van oude mensen en de dingen die voorbijgaan? 30 oktober 2014 “Zijn en blijven twee verschillende werelden met twee manieren."— Transcript van de presentatie:

1 Corporaties en Zorgvastgoed van oude mensen en de dingen die voorbijgaan? 30 oktober 2014 “Zijn en blijven twee verschillende werelden met twee manieren van denken. De ene partij denkt in stenen en afschrijvingen de andere partij in budgetten en indicaties.” (anonieme corporatiemedewerker, zomer 2014)

2

3

4

5 Actuele volkshuisvestelijke opgaven Betaalbaar wonen (de kerntaak!) Voor wie? – lage inkomens (< 34.000,- bruto huishoudinkomen) – lage middeninkomens? (< 38.000,- bruto huishoudinkomen) Vitale en leefbare wijken en buurten – inzet op schoon, heel en veilig Energietransitie –energiekosten steeds belangrijker deel van de woonlasten Zelfstandig wonen op oudere leeftijd Bijzondere doelgroepen….

6 Actuele wet- en regelgeving Europese beschikking (2010) – inkomenseis ingevoerd – onderscheid DAEB en niet-DAEB Verhuurdersheffing – inperking investeringsmogelijkheden Novelle van Blok – splitsing DAEB en niet-DAEB - nieuwe rol gemeente: kansen, maar ook risico van meevoetballende scheidsrechter - leefbaarheid (en de dooddoener: “Het is toch jullie taak als maatschappelijke organisatie….”)

7 Kunnen ook verpleeg- en verzorgingshuizen gebouwd worden met staatssteun (borging door het WSW)? Verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrische opvang en vastgoed voor gehandicaptenzorg kunnen worden gebouwd met staatssteun. Deze activiteiten worden niet genoemd op de lijst van maatschappelijk vastgoed omdat zij worden gerekend tot de bouw van woongelegenheden in de zogenoemde dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

8 Gemiddelde jaarlijkse investeringen x €1 miljoen (nieuwbouw en aankoop), 2010-2016. Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting (2012)

9 Wist u

10 Het totaal aantal verzorgingshuisplaatsen is de afgelopen 30 jaar meer dan gehalveerd. En dat terwijl het aantal tachtigplussers is verdubbeld.

11 Dé senior bestaat niet

12 Bron: Kadaster tot.=1067

13

14 Scheiden Wonen-Zorg oToepassen puntensysteem om huurprijs te bepalen oWie financiert meerkosten van extra ruimten? oDe status van het huurcontract/ risico-analyses oWie verhuurt aan wie? oWat betekent het voor de cliënt? oLeegstaand vastgoed: combineren van doelgroepen? oBlijven zorgaanbieders en corporaties samenwerken? oHoe zit het met de gemeentelijke rol….

15 Het totaal aantal verzorgingshuisplaatsen is de afgelopen 30 jaar meer dan gehalveerd. En dat terwijl het aantal tachtigplussers is verdubbeld. 95 procent van 75-plussers woont nog zelfstandig Ruim driekwart van de hurende 65- plussers, woont in een sociale huurwoning In 2012 waren er 905.100 hurende 65- plussers in Nederland. Een derde van de corporatiewoningen wordt bewoond door 65-plussers.

16 Statements van Corporaties obouwen doen we niet, we gaan het vastgoed anders inzetten en zoeken naar arrangementen op zorggebied oIk zou het niet zo zeer 'extra inspanningen' noemen, maar 'andere inspanningen'. We zullen cliënten die van intramuraal naar ambulante begeleiding gaan, huisvesting moeten bieden. Dit betekent mogelijk extra inspanningen op het gebied van leefbaarheid.

17 Corporatie Onderzoek o40% v.d. corporaties zal in 2015 nieuwe seniorenwoningen realiseren: 7.000 oBeschermd wonen (mensen met fysieke, verstandelijke of geestelijke beperking): 39.000 woningeenheden oIs uw corporatie van plan om in 2015 deze woonvorm te realiseren? 16% (1.800 vhe)

18 Is corporatie in staat om de noodzakelijke opgave wonen en zorg te realiseren? Nee, omdat:Aantal respondenten betreft een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere partijen: corporatie, gemeente en zorg- welzijnorganisaties 1 een groot deel van de bestaande voorraad niet geschikt is te maken voor zorgbehoeftige doelgroepen. Ook is de financiering onduidelijk en is er geen dekkende exploitatie mogelijk. 1 financieel onmogelijk door afgedwongen afdrachten aan en niet na te komen betalingen door ministerie volgens protocol voor in het verleden overgenomen verzorgingshuizen 1 je niet zomaar de hele voorraad kan aanpassen1 opgave vermoedelijk groter zal zijn dan de mogelijkheid1 woningvoorraad is in balans qua huisvesting van de diverse doelgroepen 1 op dit moment bezig met inventarisatie opgave. En als er een opgave is, dat is het natuurlijk zo, dat investeringsruimte sterk ingeperkt is. 1 we onze nieuwe ambitie en strategie hiervoor nog niet hebben bepaald 1 we zijn te klein1 onze investeringsruimte beperkt is door heffingen (Verhuurdersheffing, VPB) 4 er is geen geld beschikbaar2 Ja, zegt 38% Niet bekend, zegt 47% Nee, zegt 15 %

19 Welke knelpunten ervaart corporatie op het werkterrein van wonen en zorg? (1) oGeen goed zicht op ontwikkeling zorgvraag en benodigd aanbod zorgwoningen oVerschillen van definities van verschillende partijen, waardoor een eenduidig beeld lastig wordt. okorte termijn handelen zorgkantoor okorte termijn subsidiëringsbeleid gemeente: volgend jaar kan een samenwerkingspartner geld voor zorg niet toegekend krijgen en komen van ons gehuurde panden leeg te staan

20 Welke knelpunten ervaart corporatie op het werkterrein van wonen en zorg? (2) oWeinig visie bij zorgorganisaties over de koers van de komende jaren. oconcurrentie tussen zorgorganisaties ogedeelde visie zorgorganisaties, gemeente(n), corporaties ontbreekt oDe impact van wijzigend overheidsbeleid is voor veel zorginstellingen nog steeds onduidelijk. Daardoor is het voor ons ook lastig om hierop te anticiperen. Dit speelt met name op het vlak van beschermde woonvormen en dagbestedingslocaties. oAlle partijen zoeken naar hun nieuwe rol en taken in het veranderde werkveld, juist daardoor is het lastig om concrete afspraken te maken. Terwijl samenwerken juist nu nog belangrijker is dan voorheen!

21 Bron: Coresta i.o.v. KCWZ BETAALBAARHEID

22 USP onderzoek nieuw woonconcept senioren oOnderzoek bij ruim 800 zelfstandige 60-plussers en 500 kinderen van. oNiet op hoogte gevolgen scheiden wonen en zorg o33% belangstelling betaalbaar appartement (30-50 m2) o66% wil aanvullende diensten: 51% huishoudelijk hulp 48% gezamenlijke activiteiten oSlechts 33% van de kinderen met ouders >70 jaar kan en wil mantelzorg geven

23 De toekomstige bewoners Regelen het zelf Zoeken op het internet 89% van de 60 plussers op internet 47% van de 60 plussers op social media Zijn in het beslissingsproces naar een nieuwe woning beperkt in media en kanaalkeuze Zoeken op plekken met het meest complete aanbod (dus niet op individuele sites)

24 Favoriete zoekcriteria

25 WONEN ZORG De mensen die in de huidige verzorgingshuizen wonen zijn vaak in zorg veel hulpbehoevender dan in het algemeen wordt aangenomen. De roep om geschikte huisvesting voor deze groep zal blijven bestaan. Maar ook de groep die te goed is voor het verpleeghuis en te slecht voor een zelfstandige woning zal een substantiële groep vormen die specifieke huisvesting nodig heeft. Het is in het gezamenlijk belang van woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen om deze huisvesting te organiseren.* Oud, niet exploitabel vastgoed moet uit de voorraad verwijderd worden. Nieuwe, vaak kleinschaliger initiatieven komen daarvoor in de plaats. * Michiel Wentges (BOB)

26 Regisserend opdrachtgeverschap leidt tot eerste prefab-zorggebouw Steeds meer woningcorporaties schrijven bij renovatie of nieuwbouw niet te veel voor, maar vragen de markt om met slimme oplossingen te komen. Woningstichting Barneveld bijvoorbeeld is opdrachtgever van het eerste prefab-zorggebouw van Nederland, dat ook nog eens binnen enkele dagen om te bouwen is tot appartementen of eengezinswoningen. Het complex opent in januari 2015, in Kootwijkerbroek.

27


Download ppt "Corporaties en Zorgvastgoed van oude mensen en de dingen die voorbijgaan? 30 oktober 2014 “Zijn en blijven twee verschillende werelden met twee manieren."

Verwante presentaties


Ads door Google