De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innoveren: Kansen zien en kansen pakken Dr. Saskia J.M.Harkema MBA Lector Ondernemen & Innoveren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innoveren: Kansen zien en kansen pakken Dr. Saskia J.M.Harkema MBA Lector Ondernemen & Innoveren."— Transcript van de presentatie:

1 Innoveren: Kansen zien en kansen pakken Dr. Saskia J.M.Harkema MBA Lector Ondernemen & Innoveren

2 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 2 Introductie Wie ben ik Wat doen we Waar gaat de lezing over –Europa –Nederland –Grafische Sector –Hoe moet ik innoveren

3 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 3 Europese ambities

4 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 4 De Europese agenda: wat 2010: Europa sterkste economie van de wereld

5 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 5 De Europese agenda: hoe Stimuleren ondernemendheid en innovatief vermogen Stimuleren keuze voor het zelfstandige ondernemerschap

6 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 6 Nederlandse ambities

7 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 7 De Nederlandse agenda Het uitbouwen van een kenniseconomie Nederland socialer Behoud van economische groei Stimuleren allochtoon talent

8 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 8 Ondernemerschap en innovatie in Nederland (CBS 2006/2007) Innovatie en ondernemerschap: grootste knelpunten Het gebrek aan innovatie gevolg van een gebrek aan ondernemerschap R&D uitgaven van bedrijven zijn relatief laag Nederlandse bedrijven slagen er in relatief beperkte mate in om niet-technologische vernieuwingen door te voeren Nederland is zwak in het commercialiseren van (technologische) kennis Nederlandse bedrijven halen hun omzet minder dan gemiddeld halen uit technologisch verbeterde producten Nederland is goed in het ontwikkelen van technologische kennis

9 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 9 De grafische sector

10 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 10 Bedreigingen Gebrek aan lange-termijn oriëntatie Geringe veranderingsgezindheid Sterke oriëntatie op techniek Gebrek aan middelen bij kleine bedrijven Gebrek aan kennis die inspeelt op (technologische) ontwikkelingen Ontbreken management- en commerciële vaardigheden Toenemende concurrentie uit lage-lonen landen

11 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 11 Enkele strategische uitdagingen Van “commodity industry” naar “added value industry” Integratie klant- en marktgerichte benadering Verbetering van het management van HRM en financiën Herstructurering van de industrie Verbetering winstgevendheid en financiele basis van bedrijven om groei te bevorderen. Ontwikkeling competenties op het gebied van marketing en sales Ontwikkelen netwerken Flexibiliteit in productie Internationalisering en globalisering Technologische ontwikkeling gericht op klantenwensen en niet op productiviteitsverbetering (Bron: Competitiveness European Graphic Industry, Ernst & Young, 2007)

12 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 12 De onderneming als broedplaats voor technologische en sociale innovatie

13 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 13 Wat is innovatie? Schumpeter (1934): “neue kombinationen” Kirzner (1974): Inschatten van kansen Radicale en incrementele innovaties Iedere vernieuwing die bewust wordt uitgevoerd om een bepaald voordeel te behalen. Innovaties kunnen betrekking hebben op: –Nieuwe producten en/of diensten –Werkmethoden –Organisatievormen –Afzetmarkten

14 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 14 Succesfactoren bij innovatie –Duidelijke toegevoegde waarde –Een goede voorbereiding –Aansluiting bij de eigen kerncompetenties –Een attractieve markt –Klantgerichtheid –Flexibiliteit en uitvoering –Management van netwerkrelaties –Innovatie vraagt om middelen –De juiste doorlooptijd –Marktindtrouctie net zo belangrijk als ontwikkeling. –Managen van weerstand die kan ontstaan bij medewerkers! (Cooper, 2003)

15 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 15 Dilemma’s van innovatie Productiviteit versus groei Autonomiteit versus controle Exploitatie versus exploratie Beheersen versus leren Uniformiteit versus diversiteit

16 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 16 Het innovatieproces (aangepast van Tidd, 2004) StrategieInterne organisatie Externe verbindingen Leiderschap IdeeBesluitvorming Realisatie

17 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 17 De omgeving waarin innovatie plaatsvindt Strategie: aanvalsplan Externe verbindingen: samenwerkingsrelaties, netwerken, clusters Leiderschap: creëren van voorwaarden Interne organisatie: volgende sheet

18 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 18 De interne organisatie

19 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 19 De 7 dimensies van een organisatie 1. Strategie : actieplan voor het hoe 2. Structure: bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 3. Systems: systemen en procedures 4. Shared values: waarden en normen 5. Skills: vaardigheden/kerncompetenties 6. Style: cultuur van de organisatie 7. Staff: medewerkers

20 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 20 Het innovatieproces Ideefase Kansen zien Ideeën genereren Besluitvorming Overwegen Uitwerken Beslissen Realisatie Organiseren Ontwikkelen Implementeren

21 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 21 I- Ideevorming Stap 1 Herkennen van een innovatiekans Bronnen Verrassingen Tekortkomingen Procesbehoeften Veranderingen in de afzetmarkt Demografische ontwikkelingen Nieuwe invalshoeken Nieuwe kennis

22 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 22 I- Ideevorming Stap2: Verkennen van kansen –communiceren met andersdenkenden, –gevarieerde externe contacten, –kijken naar gebruikers Stap 3: Genereren van een idee

23 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 23 II- Besluitvorming Vaak mislukken innovaties omdat ondernemers onbezonnen aan de slag gaan Voorwaarden voor een besluit tot innovatie: –De ondernemer is intrinsiek gemotiveerd voor het idee –De verwachte opbrengsten dienen de kosten te overtreffen –Het idee moet uitvoerbaar zijn

24 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 24 II- Besluitvorming Bij nieuwe producten zijn: –Inschatting van de marktomvang –Het gemak waarmee nieuwe klanten voor een nieuw product geworven kunnen worden –Verkoopprijs Onzekerheid in besluitvorming kun je verminderen door: –Uitstel van de beslissing –Raadplegen gebruikers –Partners te zoeken die in het risico willen delen –Feedback organiseren en het schrijven van een plan

25 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 25 III- Realisatie Wat gebeurt er als een ondernemer besloten heeft met een innovatief idee verder te gaan? –Typische activiteiten in de realisatiefase zijn: Voorbereiding Ontwikkeling Testen Implementatie Evaluatie Het belangrijkste wapen is het netwerk van de ondernemer.

26 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 26 III- Realisatie Valkuilen: –Gebrek aan toegevoegde waarde –Te weinig flexibiliteit in deze fase –Ruzie met netwerkpartners –Bescheiden inzet van middelen –Te weinig aandacht voor marktintroductie

27 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 27 Bijdragen van medewerkers Medewerkers bepalen mede of een innovatie een succes wordt of niet Weerstand tegen innovaties is te verwachten als: –Doordat de innovatie de waarde van de huidige kennis en vaardigheden van medewerkers vermindert –De verhoudingen tussen medewerkers veranderen –Veranderingen niet in lijn zijn met heersende meningen en gedrag van medewerkers

28 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 28 Conclusie De ondernemer die innoveert moet rekening houden met het volgende: –Sturing –Beleid –Keuzes maken –Communiceren –Inspireren –Verbinden –Condities creëren

29 9 April 2008, Jubileumbijeenkomst GTSC 29 Tot slot Dank voor jullie aandacht Voor vragen neem kontakt op met het Lectoraat Tel: 070-4457992 s.j.m.harkema@hhs.nl


Download ppt "Innoveren: Kansen zien en kansen pakken Dr. Saskia J.M.Harkema MBA Lector Ondernemen & Innoveren."

Verwante presentaties


Ads door Google