De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casuïstiekbespreking Dementie en palliatieve zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casuïstiekbespreking Dementie en palliatieve zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Casuïstiekbespreking Dementie en palliatieve zorg
Hansje Pontier en Angelique de Wit

2 Regio Waardenland

3 Het verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van
Doelstelling Het verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van palliatieve zorgverlening in de regio door het optimaliseren van samenwerking beschikbaarheid van deskundige zorgverleners en middelen; bevorderen van efficiënte inzet van menskracht en middelen; goede doorstroom tussen zorgvoorzieningen; betere afstemming tussen zorgvrager, zorgverleners, kennis en middelen tussen de verschillende zorgvoorzieningen; patiënten in de palliatieve fase krijgen zoveel mogelijk zorg op de plaats waar zij wonen of waar zij wensen.

4 Regiocoördinator 22 casemanagers/dementieconsulenten Deskundigheidsbevordering Samenhang en afstemming Ontwikkeling aanbod

5 Regionaal Palliatief Team Waardenland
Samenwerking casemanagers en consultatieteam palliatieve zorg Doelstelling; Het optimaliseren van palliatieve zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft. Dit gebeurt aanvullend op en in overleg met de bestaande hulpverlening.

6 Regionaal Palliatief team Waardenland
Onderdeel van het Netwerk Palliatieve zorg (NPZ) Waardenland Onderdeel van het IKNL regio Rotterdam Doelgroep Professionals uit diverse settings: Thuissituatie(huisarts,wijkverpleegkundige) Hospice Verpleeg- en verzorgingstehuizen Ziekenhuizen Cliënt Mantelzorg

7 Regionaal Palliatief team Waardenland
Procedure; Verpleegkundige neemt de telefoon aan Indien mogelijk direct advies, maar in ieder geval binnen 24 uur Indien nodig overleg met collega teamlid Er zijn geen kosten aan verbonden Bereikbaarheid; Maandag tot en met vrijdag van 8.00 – uur Telefoonnummer ; Buiten kantoortijden, consultatieteam van Calando neemt waar

8 Leden Regionaal Palliatief Team Waardenland
Sietske Pors, verpleegkundig consulent Grazielle Stofberg, verpleegkundig consulent Jannie Gouma, verpleegkundig consulent Addy Koster, verpleegkundig consulent Franca Horstink, medisch consulent Amnon Weinberg, medisch consulent Maikel van Bokhoven, medisch consulent Florence Guibert Buiron, medisch consulent Geertruid van Merwijk, medisch consulent

9 Casemanagers & dementieconsulenten
Ondersteunen, informeren en adviseren van cliënten/patiënten Coördineren van zorg tussen de diverse zorg- en hulpverleners Het bewaken van de continuïteit Het overdragen van kennis en ervaring aan andere zorg- en hulpverleners Bijdrage leveren aan het functioneren en ontwikkelen van de eigen functie Het initiëren en onderhouden van contacten binnen het netwerk

10 Project Palliatieve zorg bij dementie
Goed voorbeeld Palliatieve zorg Subsidie ZonMW Van november 2013 – november 2014 Projectleider Hansje Pontier, samen met Angelique de Wit Projectmedewerker Jolien in ‘t Veld

11 Palliatieve zorg bij dementie
Doelen Vergroten kennis bij zorgverleners, patiënten en mantelzorgers, professionals Verbeteren samenwerking professionals, zorgverleners, mantelzorg, vrijwilligers Inzet vrijwilligers Activiteiten Scholing en deskundigheidsbevordering Aanvullende module bij basisscholing Casuïstiekbespreking Ontwikkelen criteria voor inschakelen en consultatie Consultatie RPT Waardenland Voorlichting aan vrijwilligers, Alzheimer cafés

12 6 redenen waarom professionals moeten samenwerken
Steeds meer mensen met dementie Palliatieve zorg is niet alleen zorg in de laatste fase Geen genezing, wel kwaliteit van leven Ondersteuning mantelzorg Behoefte aan speciale vorm van palliatieve zorg Bundeling van krachten en expertise verhoogt kwaliteit van zorg

13 Hansje Pontier Angelique de Wit Jolien in ´t Veld


Download ppt "Casuïstiekbespreking Dementie en palliatieve zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google