De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELEIDSPLAN KINDVRIENDELIJK ZIEKENHUIS 2012-2013 AZ St-Rembert Torhout.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELEIDSPLAN KINDVRIENDELIJK ZIEKENHUIS 2012-2013 AZ St-Rembert Torhout."— Transcript van de presentatie:

1 BELEIDSPLAN KINDVRIENDELIJK ZIEKENHUIS 2012-2013 AZ St-Rembert Torhout

2 Het recht op de best mogelijke zorg is een fundamenteel recht, in het bijzonder voor kinderen - UNESCO visie

3 uitgangspunt  European Association for Children in Hospital (EACH)  Charter van het gehospitaliseerde kind  Opgebouwd uit 10 artikels Uitgangspunt voor de opvang en zorg voor ambulante en opgenomen kinderen in het Sint-Rembertziekenhuis

4 1. ziekenhuisopname Doelgroep bepalen Verblijfsduur beperken Afstemmen dagschema en OK-planning Nuchterbeleid Cf. dagopname Ontslag van zodra medische toestand dit toelaat Hospitalisatie Dagopname Opnamecriteria vastleggen Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend

5 2. begeleiding door ouders Overnachten bij het opgenomen kind Nood aan voldoende informatie Voorbereiding Installatie in het OK Recovery Ingrepen Vpk en medische handelingen Verblijf Kinderen hebben het recht hun ouders of vertrouwenspersoon altijd bij zich te hebben

6 3. participatie van ouders Wassen Verschonen Temperatuurname Medicatie (aerosol, puff…) Ontbijt op de kamer Kosten minimaal Mogelijkheid tot middag- en avondmaal Voldoende informatie geven Dienst altijd bereikbaar Informatie Rooming in Verzorging Ouders worden geholpen en gestimuleerd om bij het kind te blijven en deel te nemen aan de zorg voor het kind

7 4. recht op informatie Artsen/vpk Dossierinzage Stimuleren om vragen te stellen en nagaan of alles begrepen werd Onthaalbrochure Onderzoeken Per aandoening /ingreep Aparte box Uitleg geven bij verschillende handelingen Emotionele ondersteuning Spoedopname Infobrochures Informatie- verstrekking Kinderen en ouders hebben recht op informatie, aangepast aan de leeftijd en bevattingsvermogen van het kind

8 5. onderzoeken, ingrepen en behandelingen Overleg met en toestemming van ouders Mondelinge en schriftelijke informatie Enkel indien strikt noodzakelijk Personeel met pediatrische ervaring Bewegingsvrijheid maximaliseren (slotje ipv permanent infuus) Steeds aanprikken op E Comfort voor het kind Onderzoeken Ingrepen Behandelingen Informed consent Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen

9 6. verblijf in het ziekenhuis Niet op volwassenafdeling Visueel en auditief afgescheiden Kamerkeuze, - bezetting, leeftijd… Speelzaal met spelleidster Wachttijden beperken (voorrang RX…) Kinderbox SO Geen leeftijdsgrenzen voor bezoek Bezoek Aangenaam verblijven Tijdens de opname Kinderen worden in het ziekenhuis gehuisvest en verzorgd samen met kinderen in dezelfde leeftijd- en/of ontwikkelingsfase

10 7. stimulerende omgeving Kledij, lakens, gordijnen… Patiëntenkamer, SO-box muren, ramen… Bewegwijzering Knuffels Doeboek TV DVD-speler Spelconsole Speelruimte Entertainment Centraal thema Floris en Ibe Kinderen hebben recht op mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en onderwijs te genieten al naargelang hun leeftijd en lichamelijke conditie. Ze hebben recht op een verblijf in een stimulerende veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die rekening houdt met kinderen van alle leeftijdscategorieën

11 8. multidisciplinair team Voornamelijk pediatrisch verpleegkundigen Specifieke opleidingen voor andere medewerkers Aanpassing procedures m.b.t. de behandeling van kinderen Pediatrisch pijnprotocol Procedures Team- samenstelling Het multidisciplinair team is opgeleid voor de behandeling en verzorging van kinderen. Het beschikt over de kennis en de ervaring die nodig is om de psychologische en emotionele behoeften van het kind en zijn familie op te vangen

12 9. multidisciplinair team Elke pediater: eigen patiënten Gezamenlijk overlegmoment Verpleeg- kundigen Paramedici Hoofdvpk coördineert Patiënttoewijzing Pediater Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen, die onderling optimaal samenwerken

13 10. respectvolle benadering Telefonische info enkel aan ouders Aandacht voor privacy bij elk onderzoek Rekening houden met geslacht bij opname Kunnen met hun vragen terecht bij arts/vpk Eigenheid van het kind wordt gerespecteerd Respectvolle benadering Privacy Kinderen hebben het recht om met respect en begrip benaderd en behandeld te worden. De privacy moet van elk kind gegarandeerd worden


Download ppt "BELEIDSPLAN KINDVRIENDELIJK ZIEKENHUIS 2012-2013 AZ St-Rembert Torhout."

Verwante presentaties


Ads door Google